Kirkkaampaa viestintää Pemukassa
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Freeimages.com.
Pieksämäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Savontie 13
76100
Kirjaston puhelin : 
044 787 4023
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pieksamaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Piksa
Y-tunnus : 
2048903-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Pia Rask-Jussila
Puhelin : 
0400-855618
Sähköposti : 
pia.rask-jussila@pieksamaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Suunnitella ja toteuttaa kirjaston uusi yleisesite ja juliste ja toteuttaa pääkirjaston uudet sisäopasteet

Kuvaus : 

Pieksämäellä kirjaston viestinnässä on otettu parin viime vuoden aikana askelia eteenpäin: kirjaston verkkosivut on uudistettu kokonaan (http://kirjasto.pieksamaki.fi) ja sosiaalisessa mediassa on aktivoiduttu myöskin. Viestinnästä vastaavan informaatikon palkkaamisen myötä talossa on kiinnitetty huomiota myös tilasuunnitteluun ja opasteisiin, jotka kaipaavat myös uusimista.

Vuosina 2013 - 2014 tilasuunnitteluun on saatu uutta näkökulmaa myös ulkopuolisesta apuvoimasta: Tilat syyniin -hankkeessa kartoitettiin koko Itä-Suomen kirjastotiloja arkkitehtiopiskelija Milla Rusasen toimesta. Hänen kanssaan jatkoimme työskentelyä myös hankkeen päätyttyä: Milla kävi kartoittamassa pääkirjaston tilat uudemman kerran, josta käteen jäi toimenpidesuunnitelma tilojen uudelleenjärjestelemiseksi. Samalla suunnittelimme pääkirjaston kotipaikan, Kulttuurikeskus Poleenin opasteet uusiksi. 

Vuodesta 2015 on näillä näkymin tulossa muutosten vuosi: valmistelemme tilojen uudelleenjärjestelyä, johon tällä hetkellä keräämme asiakastietoa tilojen käytöstä & mielipiteitä muutosten tueksi. Lisäksi investointilistalla ovat uudet lainaus- ja palautusautomaatit, jotka muokkaavat pääkirjaston dynamiikkaa uuteen suuntaan. Vuoden 2015 alusta pääkirjastoon muuttaa myös nuorisotila ja kirjastosta tulee aidosti moniammatillinen työyhteisö.

Tämän muutoksen tueksi kaipaamme verkkoviestinnän lisäksi myös painettua viestintää. Hankkeella on kaksi tavoitetta:

- suunnitella ja toteuttaa kirjaston uusi yleisesite ja juliste
- suunnitella ja toteuttaa pääkirjaston uudet sisäopasteet.

Kirjaston nykyinen esite on sisällöltään hyvin perinteinen, eikä korosta kirjaston monia mahdollisuuksia. Myös ulkoasu kaipaa panostusta ja uutta eloa. Tätä tarkoitusta varten on tarkoitus palkata graafinen suunnittelija vastaamaan ulkoasusta. Sisällöstä vastaa kirjaston viestinnästä vastaava informaatikko. Julisteella viestitään myös kirjaston uusista verkkopalveluista.

Sisäopasteiden suhteen hankerahalla on tarkoitus palkata graafinen suunnittelija vastaamaan toteutuksesta niin, että lopputulos on sekä toimiva että visuaalisesti miellyttävä. Paremmilla opasteilla kirjasto voi huomioida myös erityisryhmät, jotka kaipaavat tekstin lisäksi visuaalisia ja/tai kosketussymboleja tilassa liikkumisen helpottamiseksi. Tämäntyyppistä ammattitaitoa kirjaston henkilökunnasta ei löydy, joten ulkopuolisen ammattilaisen konsultaatio on tarpeen.

Hankkeen kustannusarviossa omarahoituksena on huomioitu informaatikon työpanos sekä osuus palveluiden ja tarvikkeiden kustannuksista.

Aiemmat hankkeet: 

Tilat syyniin -hanke ja Junnut remmiin, tilat vaihtoon -hanke.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke ei toteutunut aiotussa muodossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi