Kirkkonummen kunnankirjasto/Monikulttuurisuus-projekti
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kirkkonummen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotori 1
02400
Kirjaston puhelin : 
09 2967 2467
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kirkkonummi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kirko
Y-tunnus : 
0203107-0
Yhteyshenkilön nimi : 
kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen
Puhelin : 
050 577 4799
Sähköposti : 
margareta.kull-poutanen@kirkkonummi.fi
Kuvaus : 

Kirkkonummen kunnankirjasto/ Monikulttuurisuus-projekti

Nykytilanne

Kirkkonummella puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi 59 eri kieltä. Kiintiöpakolaisia ei ole tullut kuntaan moneen vuoteen, vaan henkilöt muuttavat Kirkkonummelle omin neuvoin muista kunnista oleskeluluvan saatuaan. Näiden henkilöiden tavoittaminen ja kotouttaminen on hankalaa. 

Uusi kotoutumislaki astui voimaan 1.9.2011. Lain tarkoituksena on edistää maahanmuuttajan mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta. Suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta korostetaan myös nykyisessä hallitusohjelmassa. Myös Kirkkonummen kunnan sivistystoimen yhteiseksi painopistealueeksi vuonna 2012 on määritelty suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden lisääminen.

Kirjasto on erinomainen portti suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirjasto on kotoutujan kultakaivos.

Hanke

Projektin tarkoituksena on toteuttaa monikulttuurisuushanke yhdessä kansalaisopiston ja perusturvan kanssa. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajan oman identiteetin rakentamista, tehdä kirjastosta matalankynnyksen portti suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tehdä kirjasto tunnetuksi avoimena julkisena tilana, jossa eri ryhmien jäsenten on mahdollista kohdata toisiaan. Projekti on kohdistettu eri-ikäisille maahanmuuttajille.

Kotoutumista edistetään tarjoamalla maahanmuuttajille mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin. Tässä hyödynnetään digitaalisen tarinankerronnan menetelmää, jonka avulla jokainen voi kertoa oman tarinansa haluamallaan tavalla. Menetelmällä on parhaimmillaan hoidollisia ja ihmistä eheyttäviä vaikutuksia. Digitaaliset tarinat ovat lyhyitä multimediaelokuvia, joissa yhdistetään valokuvia, videopätkiä, ääntä, musiikkia, tekstiä ja omaa kerrontaa. Pienoiselokuvat tulevat kirjaston kotisivuille.

Hankkeen lapsille suunnattu osuus on Satumaailman rakentaminen Masalan kirjastoon. Kirjaston satutila muutetaan elämyshuoneeksi, jossa vaihtuvin teemoin ja eri metodein luodaan lapsille elämyksiä. Tarinoiden kautta kaikki lapset pääsevät tutustumaan eri kulttuureihin ja maihin ja näin lisätään suvaitsevaisuutta. Toiminta järjestetään viroksi, albaniaksi, venäjäksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

Eri ryhmien kanssakäymistä edistetään Teemakahvila -toiminnalla. Teemakahvilassa tutustumme toisiimme jonkun teeman, kielen, musiikin, eri kulttuurien ruokien,  pelien, teatteriesityksen, kirjailijan tai muun asian ympärillä. Kahvilan toiminnasta vastaavat yhdessä kirjaston henkilökunta ja maahanmuuttajat. Teemakahvila-iltoja järjestetään sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa.

Kirjaston saavutettavuutta eri kieliryhmille parannetaan. Kirjaston tarjoamat palvelut esitellään englanniksi, viroksi, venäjäksi ja albaniaksi esitteen muodossa sekä kirjaston kotisivuilla. Kotisivuille tehdään myös englanninkieliset kirjaston käytön  esittelyvideot. Kirjaston kokoelmiin hankitaan lisää sanakirjoja ja muuta suomenkielen opiskeluun liittyvää materiaalia.

Yhteistyötä perusturvan sekä kansalaisopiston kanssa tehdään erityisesti tapahtumien sisältöjen suunnittelussa sekä tiedottamisessa. 

Aikataulu

Projekti toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Kustannusarvio

Projektityöntekijän palkkaus (5 kk à 3 300 €)   16 500 €
(Projektin suunnittelu ja toteutus)                                    

Digitaalisen tarinankerronnan ohjaus
(1 kk à 3 300 €)                                                    3 300 €

Esiintyjäpalkkiot (kirjailijat, teatteriesitykset,
konsertit, luennot, sadunlukijat ym.)                15 000 €                                                      

Esitteen ja nettisivujen käännöskustannukset
(1 kk à 3 300 €)                                                   3 300 €

Esitteen painatuskustannukset                            500 € 

Laitehankinnat                                                    8 300 €                                 
dokumenttikamera 1000 €
videokamera 1500 €
iPad 5 kpl 640 €, yhteensä 3200 €
taulutv, teline 2000 €
videotykki 600 €

Satumaailman kalustaminen                               4000 €  

Muut kulut                                                          5000 €  
(työtilat ja välineet)  
                                                                                                     

Aineistohankinnat                                              4 000 €  
(sanakirjat, kielikurssit yms.)                                           

 

Kustannukset yhteensä                        59 900 € 

Kirjaston oma osuus                           13 000 €
Satumaailman kalustaminen                           4 000 €
Muut kulut (työtilat ja välineet)                       5 000 €
Aineistohankinnat                                           4 000 €
(sanakirjat, kielikurssit yms.) 

Haettava avustus                               46 900 €

 

 

 

      

                                                  

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirkkonummen kansalaisopisto ja perusturva

Aiemmat hankkeet: 

  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirkkonummi on muuttumassa yhä monikulttuurisemmaksi. Monikulttuurisuus-projektin myötä Kirkkonummen kirjasto halusi olla mukana tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämistyössä. Kirjaston tavoitteena oli tehdä kirjasto entistä näkyvämmäksi erilaisten ihmisten kohtaamispaikkana, kannustaa keskusteluun ja ymmärryksen lisäämiseen.

 

Toimenpiteet

 

Monikulttuurisuusprojektin aikana kirjastossa järjestettiin lukuisia erilaisia tapahtumia, joista osa oli kaikille avoimia tilaisuuksia ja osa kutsuvierastilaisuuksia, esimerkiksi tietyille koululuokille.

 

Yleisölle avoimia tapahtumia kirjastossa olivat mm. monikulttuurinen musiikki-ilta, islam-aiheinen paneelikeskustelu, somalialainen ja albanialainen ilta. Pääkirjastossa aloitettiin suomenkielinen keskustelukerho maahanmuuttajille ja järjestettiin suomen- ja ruotsinkielisten satutuntien lisäksi myös englannin- ja venäjänkielisiä satutunteja. Masalan kirjastoon rakennettiin satumaailma.

Syksyn aikana kirjastossa vieraili useita kirjailijavieraita.

 

Kutsuvierastilaisuuksina järjestettiin lapsille ja nuorille erilaisia pajoja, esimerkiksi djembe-, tanssi- ja digitarinapajoja.

 

Kirjastoihin hankittiin projektia varten uusia laitteita, kuten iPadejä, kannettavia tietokoneita ja dokumenttikamera. Projektia varten palkattiin projektityöntekijä. Kirjasto osallistui sisäasiainministeriön kampanjaan ja julistautui virallisestikin Syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

 

Kirjasto pyrki parantamaan saavutettavuuttaan ja kirjaston internetsivuista käännettiin tiivistelmä eri kielille: albaniaksi, englanniksi, italiaksi, ranskaksi, venäjäksi ja viroksi. Myös käyttösäännöt käännettiin englanniksi. Kirjasto teki palveluistaan selkokielisen esitteen suomeksi ja ruotsiksi.

 

Kaiken kaikkiaan projekti lisäsi kirjaston näkyvyyttä ja monikulttuurisuus näkyy myös kirjaston tulevissa tapahtumissa.

 

Vaikutusten arviointi

 

Projektin myötä kirjasto sai paljon näkyvyyttä paikallisessa mediassa. Monikulttuurisuus-projekti toi kirjastolle paljon uusia kävijöitä. Projekti herätti paljon kiinnostusta ja saimme siitä eri tahoilta positiivista palautetta.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkotoimenpiteet

 

Kirkkonummen kirjasto pyrkii jatkamaan monikulttuurisuustyötä mahdollisuuksien puitteissa. Monikulttuurisuus-projekti poiki paljon uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa erilaisten monikulttuuristen tapahtumien järjestäminen on mahdollista. Pääkirjastossa järjestettiin helmikuussa esimerkiksi Makuja maailmalta- teematreffit, joissa tutustuttiin iranilaiseen ruokakulttuuriin.

 

Lapsille jatketaan englannin- ja venäjänkielisiä satutunteja.

 

Kirjasto tekee Kirkkonummen kansalaisopiston kanssa yhteistyötä. Kaikki suomenkielen opiskelijat käyvät tutustumassa kirjastoon ja kirjaston palveluihin. Kirjastossa on mietitty myös Kielikahvilan aloittamista.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2012
Ryhmät: 
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€46 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€59 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€43 442
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000