Kirkonkylän kirjaston kasvojenkohotus - Lähikirjaston tilat nykyaikaan
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
taina.sirola@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen: lähikirjaston nykyisten tilojen muuttaminen omatoimikirjastoksi

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Omatoimikirjaston käyttöön otto

Kuvaus : 

Haetaan avustusta, jolla palkataan kuukaudeksi kirjaston ulkopuolinen hanketyöntekijä, esimerkiksi arkkitehtiopiskelija,  laatimaan suunnitelma lähikirjaston tilojen muokkaamiseksi vastaamaan tämän päivän tarpeita. Suunnitelman on tarkoitus tukea lähikirjastopalvelujen säilyttämistä ja parantamista niukoista henkilöstöresursseista huolimatta. Avustusta haetaan suunnittelijan palkan lisäksi osittaisen itsepalvelun mahdollistavan lainaus-palautusautomaatin hankkimiseen.

Vihdin Kirkonkylän lähikirjasto toimii v. 1911 valmistuneessa rakennuksessa,  joka on alun perin suunniteltu kunnantaloksi. Rakennus saneerattiin pääkirjastoksi v. 1994 ja on toiminut lähikirjastona nykyisen pääkirjaston valmistuttua Nummelaan v. 1998. Tiloja ei ole mainittavasti muutettu 90-luvun jälkeen, kalustuksena on tiiviisti asetellut korkeat hyllyt. Lähikirjastossa työskentelee 3 täysiaikaista työntekijää, vuosilainaus on n. 100 000. Viikoittainen aukioloaika on talvella 33 h, kesä-elokuussa 27 h, mikä on asiakkaiden kannalta vähän. Osittaisella itsepalvelulla aukioloaikaa voidaan laajentaa mikäli käytössä on toimiva lainaus-  ja palautusautomaatti.

Tilasuunnitelman tulee pohjautua Yleisten kirjastojen laatusuositukseen:

”Kirjaston asiakkailla on kirjastotoimintaan sopivat, riittävät, viihtyisät ja ajanmukaiset tilat. Tilat ja kalustus ovat muunneltavissa ja mahdollistavat monipuolisen käytön ja toiminnan. Kirjasto on yhtä hyvin pistäytymispaikka kuin viihtymisen, opiskelun tai työskentelyn paikka. Erilaiset käyttäjät ja ikäryhmät on huomioitu. Tilat ovat turvalliset sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta. Tiloissa on ajanmukainen ja uusiutuva laitteisto ja tekninen varustus. Tilojen kunto, fyysinen saavutettavuus ja käytettävyys sekä niiden toimivuus arvioidaan säännöllisesti ja tarvittavat korjaukset ja muutokset tehdään. Aukioloajat ovat asiakaskunnan kannalta riittävät ja oikea-aikaiset.”

Kirkonkylän kirjastossa kipeimmin omaa tilaa vailla ovat nuoret:  nykyisin nuorten aineisto on sijoitettu lastenosaston yhteyteen eikä nuorille ole oleskelutilaa lainkaan. Myös aikuistenosastolle kaivataan mukavaa oleilutilaa. Sisääntulo-  ja eteistilat  ovat nykyisellään erityisen hämärät ja epäkäytännölliset. Tilasuunnittelussa huomioidaan myös tilojen mahdollinen yhteiskäyttö esimerkiksi kunnan nuorisopalveluiden tieto- ja neuvontapalvelun kanssa.

Suunnitelma pyritään toteuttamaan osin olemassa olevia kalusteita hyödyntämällä ja kirjaston oman budjetin puitteissa. Suunnitelmaa voidaan käyttää myöhemmin perusteena kirjaston investointitarpeita laadittaessa. Kirjastotoimenjohtaja on juuri aloittanut tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamisen ja valinnut kehittämistehtäväkseen Kirkonkylän kirjaston uuden konseptin hahmottelun: tilasuunnittelu on tärkeä osa tulevaa konseptia. Kun meillä on selkeä visio millaista toimintaa ja millaisessa ympäristössä lähikirjaston on järkevää tarjota toimintaa, voimme ryhtyä toteuttamaan muutoksia.

Haettava avustus:

projektityöntekijän kuukauden palkka  4000 e, lainaus/palautusautomaatti 4000 e

Oma rahoitus:

oman työn osuus  2000 e (= kirjastonjohtajan n. 2 viikon palkka sotuineen)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

AVI myönsi päätöksellä ESAVI/9770/07.03.08/2014 Vihdin Kirkonkylän kirjaston tilasuunnitteluun 7000 €. Hankeanomuksen jättämisen jälkeen tilanne muuttui olennaisesti: Kirkonkylän kirjastolle varattiin tilat uuteen monitoimitaloon, jonka on tarkoitus valmistua 2019-2020. Hankeavustusta ei siis kannattanut käyttää nykyisen tilan suunnitteluun. Kirkonkylän kirjasto aloittaa kuitenkin omatoimikirjastona jo nykyisissä tiloissa. Hankkeelle myönnettiin käyttötarkoituksen muutos 12.9.2016 päivätyllä päätöksellä siten, että avustus voitiin käyttää nykyisten tilojen muuttamiseen omatoimikirjastoksi (laitteet, ohjelmistot, tarvikkeet, asennus, talotekniset ratkaisut jne.)

Omatoimikirjastoratkaisun toimittajaksi valittu Axiell asensi joulukuussa 2016 paketin, johon kuuluu näytöllinen sisäänkirjautumisyksikkö, ohjaustietokone, henkilökuntakytkin, kuulutusjärjestelmä ja kamera sisäänkirjautuvien kuvaamiseksi ja kuvatiedon integroimiseksi omatoimikirjaston lokiin. Paketin kokonaishinta oli 8559 €, ja hankeraha 7000 € käytettiin siihen, ylimenevä osa maksettiin kunnan omarahoituksella.

Kunnalla oli v. 2016 kirjastolle suunnattua investointirahaa yhteensä 55 000 €, josta osa oli varattu omatoimikirjastoon, osa verhoihin ja nuortenosaston kalusteisiin. Investointirahalla maksettiin omatoimikirjaston vaatimat sähkötyöt ja ostettiin asiakkaille monitoimilaite omatoimisen tulostamiseen ja skannaukseen. Valvontakamerat tulivat kunnan tekniseltä osastolta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tavoitteena oli ottaa omatoimikirjasto käyttöön vuoden 2016 aikana, mutta käyttöönotto on siirtynyt 2017 puolelle. Suurimmat työt on tehty ja laskut maksettu viime vuoden puolella. Hiomista riittää vielä sekä tekniikan testauksessa että käyttösäännöissä: tavoitteena on aloittaa omatoimikirjastotoiminta kevään 2017 aikana.

Jatkotoimenpiteet: 

Vihdin kunnankirjastolle oli myönnetty erillinen hankeavustus Lähikirjasto omatoimikirjastoksi -hankkeeseen (ESAVI/8925/07.03.01/2015), toteutusaikaa 2017 loppuun. Ketjureaktiona myös tälle hankkeelle myönnettiin käyttötarkoituksen muutos: hankeraha voidaan käyttää omatoimikirjaston tehostettuun käyttöönottoon. Aiomme palkata hanketyöntekijän ohjaamaan omatoimikirjaston käytössä ja kutsua koululaisryhmiä opastukseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€31 495
Oma rahoitus yhteensä: 
€24 495
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000