Kirmaisko kirjastoon vai meniskö museoon? -osa 1: nivalalainen ruokaperinne
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Nivalan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 71
85501
Kirjaston puhelin : 
040 3447 345
Kirjaston sähköposti : 
nivalan.kirjasto@nivala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-NIVA
Y-tunnus : 
0186757-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Holsti
Puhelin : 
040 3447 346
Sähköposti : 
paivi.holsti@nivala.fi
Kuvaus : 

Aiempina vuosina kirjaston järjestämillä  tapahtumapäivillä oppilaille on esitelty paikkakunnan taloudellisia ja kulttuurisia ominaispiirteitä. Aiheena on ollut savenkäsittely, hirsirakentaminen, kaivostoiminta, tervantuotanto, tarinat yms. Tässä hankkeessa omaan paikallisympäristöön tutustutaan ruokakulttuurin kautta. Oppilaille esitellään työmuotoja ja – välineitä, joiden avulla ruokaa on kasvatettu ja käsitelty: mutti, juhannushera, rieska ja monet muut paikallisruuat ja niiden raaka-aineiden tuotanto tulevat tutuiksi. Hanke toteutetaan yhdessä Nivala-seuran omistaman Katvalan kotiseutumuseon kanssa syyskuun aikana.  Jaettuun asiantuntijuuteen pohjautuen mukana ovat kirjaston lisäksi Nivalan alakoulut, kulttuuripalvelut, Jokilaaksojen musiikkiopisto, nuorisopalvelut ja Nivala-seura.  Tapahtuman kautta oppilaat saaavat mahdollisuuden oppia erityyppisiä asioita koulun ulkopuolella.

Hankkeen tarkoituksena on yhdessä alakoulujen kanssa vahvistaa oppilaiden paikallisidentiteettiä. Sitä tukemalla luomme vastuullisuudentunnetta ja yhteisöllisyyttä: oman lähiympäristönsä tunteva lapsi osaa arvostaa sitä ja tuntee myös mahdollisuutensa vaikuttaa ympäristöönsä ja lähikulttuuriinsa. Omia paikallisia juuria arvostava lapsi osaa arvostaa muita kulttuureja ja tapoja, mikä helpottaa hänen toimimistaan myöhemmin lapsuuden kotiympäristön ulkopuolella. Tällainen aikuinen hyväksyy helpommin monikulttuurisia muutoksia omassa lähiympäristössään.

Aihetta lähestytään pajoissa kuvataiteiden/näyttelyn, musiikin, kirjavinkkauksen, satutuntien, tiedonhaun ja omilla käsillä tekemisen keinoin. Tapahtumaan osallistuu kaikki alakoulujen noin 1000 oppilasta opettajineen ja avustajineen. Jokainen oppilas osallistuu kolmeen pajaan.

Hankkeeseen palkataan 6 ohjaajaa kahdeksi viikoksi 4550 €, kulttuuripalvelujen ostoon varataan 3000 € ja matkakustannuksiin bussikuljetukset ja matkakorvaukset 4000€.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

alakoulut, Nivala-seura, nuoriso-, kulttuuri- ja koulupalvelut, taiteilijat

Aloituspäivämäärä : 
03/07/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 550
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 650
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä. Valtionavustusta ei myönnetä jatkohankkeisiin, joissa ei ole merkittävästi mitään uutta.

 
okm
avi