Kirmaisko kirjastoon vai meniskö museoon? -osa 1: nivalalainen ruokaperinne
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Nivalan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 71
85501
Bibliotekets telefonnummer : 
040 3447 345
Bibliotekets e-postadress : 
nivalan.kirjasto@nivala.fi
ISIL-kod : 
FI-NIVA
FO-nummer : 
0186757-0
Ansvarsperson : 
Päivi Holsti
Telefonnummer : 
040 3447 346
E-post : 
paivi.holsti@nivala.fi
Projektbeskrivning : 

Aiempina vuosina kirjaston järjestämillä  tapahtumapäivillä oppilaille on esitelty paikkakunnan taloudellisia ja kulttuurisia ominaispiirteitä. Aiheena on ollut savenkäsittely, hirsirakentaminen, kaivostoiminta, tervantuotanto, tarinat yms. Tässä hankkeessa omaan paikallisympäristöön tutustutaan ruokakulttuurin kautta. Oppilaille esitellään työmuotoja ja – välineitä, joiden avulla ruokaa on kasvatettu ja käsitelty: mutti, juhannushera, rieska ja monet muut paikallisruuat ja niiden raaka-aineiden tuotanto tulevat tutuiksi. Hanke toteutetaan yhdessä Nivala-seuran omistaman Katvalan kotiseutumuseon kanssa syyskuun aikana.  Jaettuun asiantuntijuuteen pohjautuen mukana ovat kirjaston lisäksi Nivalan alakoulut, kulttuuripalvelut, Jokilaaksojen musiikkiopisto, nuorisopalvelut ja Nivala-seura.  Tapahtuman kautta oppilaat saaavat mahdollisuuden oppia erityyppisiä asioita koulun ulkopuolella.

Hankkeen tarkoituksena on yhdessä alakoulujen kanssa vahvistaa oppilaiden paikallisidentiteettiä. Sitä tukemalla luomme vastuullisuudentunnetta ja yhteisöllisyyttä: oman lähiympäristönsä tunteva lapsi osaa arvostaa sitä ja tuntee myös mahdollisuutensa vaikuttaa ympäristöönsä ja lähikulttuuriinsa. Omia paikallisia juuria arvostava lapsi osaa arvostaa muita kulttuureja ja tapoja, mikä helpottaa hänen toimimistaan myöhemmin lapsuuden kotiympäristön ulkopuolella. Tällainen aikuinen hyväksyy helpommin monikulttuurisia muutoksia omassa lähiympäristössään.

Aihetta lähestytään pajoissa kuvataiteiden/näyttelyn, musiikin, kirjavinkkauksen, satutuntien, tiedonhaun ja omilla käsillä tekemisen keinoin. Tapahtumaan osallistuu kaikki alakoulujen noin 1000 oppilasta opettajineen ja avustajineen. Jokainen oppilas osallistuu kolmeen pajaan.

Hankkeeseen palkataan 6 ohjaajaa kahdeksi viikoksi 4550 €, kulttuuripalvelujen ostoon varataan 3000 € ja matkakustannuksiin bussikuljetukset ja matkakorvaukset 4000€.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

alakoulut, Nivala-seura, nuoriso-, kulttuuri- ja koulupalvelut, taiteilijat

Projektet börjar : 
03/07/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 550
Egen finansiering: 
€4 100
Budget sammanlagt: 
€15 650
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä. Valtionavustusta ei myönnetä jatkohankkeisiin, joissa ei ole merkittävästi mitään uutta.