KISKO eli KIrjastopalvelujen Strateginen Kehittäminen Oulun eteläisen kirjastoissa muutosvaiheessa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Haapaveden kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 64B
86600
Kirjaston puhelin : 
0447591256
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@haapavesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hapve
Y-tunnus : 
0184872-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Seitajärvi
Puhelin : 
0447591252
Sähköposti : 
sari.seitajarvi@haapavesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastojen henkilökunnan pärjääminen muutosodotuksissa ja muutospaineissa.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1) osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ja koulutuksiin (hlöt per kunta ja osallistujat/työntekijöiden määrä)

2) yhteisten käytöntöjen määrä

- Työhyvinvointia pitäisi seurata poissaolojen määrää tarkkailemalla, mutta koska hankkeen perustamisvaiheessa ei mittareita vielä tarvittu, ei asiaa kartoitettu hanketta suunniteltaessa.

Kuvaus : 

Lähtökohtana on tarjota kirjaston työntekijöille eväitä tuleville vuosille. Oulun eteläisen kirjastot toimivat tällä hetkellä erittäin sujuvasti ja monipuolisesti yhteistyössä, joka on syntynyt vapaaehtoisesti kirjastojen omasta aloitteesta. Tämä toimiva yhteistyökenttä kohtaa lähivuosina hallinnollisia muutoksia, mikäli ja kun kuntakentän tulevaisuus ratkeaa. Kirjastojen henkilökunnan täytyy pärjätä muutosodotuksessa ja tulevissa muutoksissa kadottamatta asiakaspalvelunäkökulmaa. Alueellinen tasa-arvo asiakaspalvelun laadussa tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää riippumatta siitä, millaisia hallinnolliset muutokset tulevat olemaan. Henkilökunnan jaksaminen on turvattava työyksiköstä riippumatta.

Sisältöjä:

-          asiakaspalvelujen kehittäminen ja modernisointi

-          varautuminen yhteistyössä alueellisiin ja hallinnollisiin muutoksiin

-          henkilökunnan jaksaminen muutoksessa

Keinot:

-          Laaditaan toimintasuunnitelma vuoteen 2017

-          Tartutaan asiakaspalvelun uusiin tuuliin ja muokataan ne Oulun eteläisen kirjastoille sopiviksi

KOULUTUS 3 PÄIVÄÄ:

-          A) Henkilökohtainen jaksaminen

-          B) Asiakaspalvelun uusimmat tuulahdukset

-          C) Ajankohtaiset sisällöt

 

Projektihenkilö:

-          Päivittää strategian eli laatii toimintasuunnitelman vuoteen 2017 yhdessä alueen kirjastojen kanssa.

 

KUSTANNUKSET:

-          Projektihenkilön palkkamenot 8 kk: 24000 + 5040 euroa

-          Koulutuspäivät: à 1500 euroa

-          Matkakustannukset 5000 euroa projektihenkilö (laaja alue) ja 5000 euroa luennoitsijat

-          Painatuskustannukset päivitetystä strategiasta: 1000 euroa

-          Mainonta koulutuspäivistä 200 euroa

-         Puhelin, tietoliikenne yms. kulut projektityöntekijältä 600 euroa

       Koulutuspäiviin liittyvät tarvikkeet 50 euroa

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Oksat-työryhmä: (toimii hankkeen ohjausryhmänä) Päivi Holsti, Nivalan kirjasto , Tuulikki Haapaniemi, Reisjärven kirjasto , Ulla-Mari Kivi, Haapaveden Opisto , Sanna Kallio, Haapaveden Opisto (OAMK), Sari Seitajärvi, Haapaveden kirjasto

Tiekkö-kirjastot (Kalajoki, Alavieska, Sievi, Ylivieska, Nivala, Oulainen, Merijärvi), Kiri-kirjastot (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Pyhäntä, Siikalatva, Haapavesi), Reisjärven kunnankirjasto, Haapaveden Opiston kirjasto, OAMK:n Oulaisten kampuskirjasto, Centria -kirjasto Ylivieska ja Centria-kirjasto Raudaskylä.

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Oulun eteläisen yhteishankkeita useita. Haapaveden hallinnoimista viimeisin: Nuori kirjaston kulmilla.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankesuunnitelman mukaisesti lähtökohtana oli tarjota kirjaston työntekijöille eväitä tuleville vuosille. Oulun eteläisen kirjastot toimivat tällä hetkellä erittäin sujuvasti ja monipuolisesti yhteistyössä, joka on syntynyt vapaaehtoisesti kirjastojen omasta aloitteesta. Tämä toimiva yhteistyökenttä kohtaa lähivuosina hallinnollisia muutoksia, mikäli ja kun kuntakentän tulevaisuus ratkeaa. Kirjastojen henkilökunnan täytyy pärjätä muutosodotuksessa ja tulevissa muutoksissa kadottamatta asiakaspalvelunäkökulmaa. Alueellinen tasa-arvo asiakaspalvelun laadussa tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää riippumatta siitä, millaisia hallinnolliset muutokset tulevat olemaan. Henkilökunnan jaksaminen on turvattava työyksiköstä riippumatta.

Arviointi: Hankkeen hakuaikaan vireillä olleet kuntamuutokset eivät toteutuneet eli alueen kirjastokenttään ei hankkeen aikana tullut muutoksia. Koska kuntarakenne on kuitenkin muuttumassa ja myös kirjastotyö muuttuu koko ajan, ovat ajankohtaisia asioita ja työssä jaksamista käsittelevät koulutuksemme olleet erittäin tärkeitä kirjastojen työntekijöille. Eli hankkeen aiheet olivat onnistuneet.

Sisältöjä:

- asiakaspalvelujen kehittäminen ja modernisointi

- varautuminen yhteistyössä alueellisiin ja hallinnollisiin muutoksiin

- henkilökunnan jaksaminen muutoksessa

Keinot:

- Laaditaan toimintasuunnitelma vuoteen 2017

- Tartutaan asiakaspalvelun uusiin tuuliin ja muokataan ne Oulun eteläisen kirjastoille sopiviksi

KOULUTUS 3 PÄIVÄÄ:

A) Henkilökohtainen jaksaminen

B) Asiakaspalvelun uusimmat tuulahdukset

C) Ajankohtaiset sisällöt

Hankkeessa järjestettiin seuraavat koulutukset:

Henkilökohtainen jaksaminen 11.11.2014 Haapavedellä (hyvinvointi, vuorovaikutus ja kunto)

Asiakaspalvelun uusimmat tuulahdukset 3.2.2015 Haapavedellä (pankkipalvelut, erilaiset asiakkaat, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot)

Ilona -seminaari2015 Kärsämäellä otsikolla Luovuus ja hyvinvointi (elämäntarinoita, runoja, ajankohtaisia asioita ja luovaa työtä ja työssä jaksamista)

Kirjastojen tulevaisuustyöpaja 19.1.2016 Haapavedellä

Ilona -seminaari 2016 Nivalassa otsikolla Lakeudella tuulee aina (ihmisten kohtaamista ja esiintymistä sekä ajakohtaisia asioita, kuten uutta kirjastolakia ja Suomi100)

(Koulutusten ohjelmat ovat hankeraportin liitteenä)

 

Projektihenkilö:

- Päivittää strategian eli laatii toimintasuunnitelman vuoteen 2017 yhdessä alueen kirjastojen kanssa.

Strategiapäivitys oli tarpeen, koska edellisen strategian ns. voimassaoloaika oli umpeutunut, vaikka sisällöltään olikin edelleen ajankohtainen ja oli jo aika herättää kirjastolaiset pohtimaan yhteistyön nykytilannetta ja tulevaisuutta. Hankkeessa oli palkattuna hanketyöntekijä kolmen kuukauden ajan. Hanketyöntekijänä oli Kärsämäen kirjaston kirjastovirkailija Sirkka Seppälä. Hän haastatteli kaikki alueen kirjastot strategiapäivitystä varten, teki aiheesta kattavan kyselyn kirjastolaisille, kirjoitti uuden strategian työryhmän ohjauksessa ja järjesti hankkeen koulutukset. Alueella vakinaisesti työskentelevän henkilön irrottaminen tällaiseen tehtävään oli loistava ratkaisu. Kaikki se virallisen strategian kirjoitetun version ulkopuolelle jäänyt tieto, jota tietysti on paljon, jäi alueelle rikastuttamaan myös tulevaisuutta. Ja valmiiksi tuttu henkilö sai haastattelukierroksella varmasti enemmän irti kirjastoista kuin uusi ihminen olisi saanut.

Hanke oli onnistunut ja toteutettiin taloudellisesti tehokkaasti eli koulutuksia pystyttiin järjestämään suunniteltua useampi.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Oulun Eteläisen kirjastostrategia 2015-2020. (Hankeraportin liitteenä)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Strategian päivittäminen oli tärkeää ja siinä onnistuttiin hyvin, koska kirjastot ovat voineet tuntea voivansa sitoutua päivitetyn strategian arvoihin ja saatiin taas suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle.

Jatkotoimenpiteet: 

Oulun Eteläisen kirjastojen yhteistyö jatkuu strategian mukaisesti. Eli kirjastojen yhteistyö on sosiaalista ja perustuu vapaaehtoiseen toimintaan. Strategiaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koko alueen yhteistyönä, kimppojen puitteissa ja yksittäisten kirjastojen toimesta. Oksat -työryhmä seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista.

Strategian viisi tavoitetta ovat:

1. Asiakaspalvelun kehittäminen

2. Lukutaidon tason nostaminen

3. Kirjastopalvelujen näkyvyyden lisääminen

4. Kirjastoammatillinen kehittäminen

5. Verkkopalvelujen yhtenäistäminen

 

 

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuutta ovat Kirjastojen tulevaisuustyöpajan kustannuksista puolet ja oppilaitoskirjastojen edustajien osallistuminen hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn.

Omakustanneosuus sisältää kahden Ilona-seminaaripaikkakunnan kirjastolaisten työn Ilonan järjestämiseksi ennen ja jälkeen tapahtuman, atk-tukihenkilön paikalla olon, Oksat -strategiatyöryhmän kokouksiin osallistumisajan (3 kokousta vuodessa), heidän osallistumisensa strategiatyöhön, matkat kokouksiin, Ilona-paikkakuntien kustantamat kahvitukset seminaariin ja sekalaiset materiaalit esim. ohjelmatulosteet, palautelomaketulosteet yms. koulutuksiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€36 150
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 040
Budjetti euroissa yhteensä: 
€45 190
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 057
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€950

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
341henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€26 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi