Kiteeläistä elämänmenoa ja perinnettä
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiteen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiteentie 25
82500
Yhteyshenkilön nimi : 
Sinikka Panttila
Puhelin : 
0401051152
Sähköposti : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston roolia paikallishistorian kokoajana, tallentajana ja levittäjänä vahvistetaan järjestämällä ikääntyneille muistelupiiri, jossa on mahdollisuus muistojen jakamiseen, yhteiseen tekemiseen ja oppimiseen. Piirissä koostetaan paikalliset muistelulaukut, järjestetään näyttelyitä ja tallennetaan kiteeläistä perinnetietoa digitaaliseen muotoon.
Liittyy teemaan 3. Elinikäinen oppiminen

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettyjen tapahtumien ja osanottajien määrät
Muistelulaukut
Youtube-videoiden määrä

Kuvaus : 

Kirjastossa järjestetään muistelupiiri, joka kokoontuu n. 10 kertaa. Muistelutyössä käytetään apuna kotiseutukokoelman aineistoa, kirjoja, lehtiä, valokuvia.
Muistelupiirissä koostetaan muistelulaukut Kiteeltä, Kesälahdelta ja mahdollisesti venäjältä muuttaneiden ikäihmisten muistelulaukku.
Tallennetaan kiteeläistä perinnettä digitaaliseen muotoon, esim. Youtubeen
Järjestetään kirjastossa paikallista historiaa käsitteleviä näyttelyitä.
Hankkeeseen palkataan osa-aikainen hanketyöntekijä.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 540
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 740
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000