Kivijärven kunnankirjastoon omatoimipalveluja
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kivijärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 32 B
43800
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Oinonen
Puhelin : 
0443233053
Sähköposti : 
pirkko.oinonen@kivijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjasto varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä, valvontakameroilla ja lainaus- ja palautusautomaatilla.
Tiloja kehittämällä ja omatoimisuudella voimme tarjota asiakkaillemme pidemmät aukioloajat. Uskomme toimintamallin lisäävän kirjaston käyttöä ja tuovan uusia asiakkaita. Kirjasto voisi täten olla avoinna esim.  maanantaista perjantaihin klo 8-21 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9-15, samoin kouluaikana, jolloin kirjasto olisi osa koululaisten oppimisympäristöä. Hanke liittyy vahvimmin teemaan 3: elinikäinen oppiminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vuositilastot; aukioloajat, lainaus- ja kävijämäärät, tunnusluvut, mm. vaikuttavuus sekä asiakaspalaute.

Kuvaus : 

Tavoitteena on laajentaa Kivijärven kunnankirjaston palveluja siten, että kirjastossa siirrytään osittain omatoimiaukioloon/-kirjastoon. Kirjastoon hankitaan omatoimiasioinnin vaatimat tunnistautumis- ja valvontalaitteet, RFID-tunnisteita lukeva automaatti ym. teknologiaa ja laitteita. Omatoimikirjaston avulla laajennetaan kirjaston aukioloaikaa asiakaslähtöisesti henkilökunnan työajan ulkopuolelle aamupäiviin, iltoihin ja viikonloppuihin. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi