Klikkaa ja aukaise!
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
02 2620 681, 044 907 2823
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Rantala Jaana
Puhelin : 
044 907 2721
Sähköposti : 
jaana.rantala@turku.fi
Kuvaus : 

Kirjastoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia käytetään tehokkaasti yleissivistävässä koulutuksessa. Kirjasto ja sen erilaiset oppimateriaalit muodostavat usein ihan omanlaisensa, innostavan ja motivoivan oppimisympäristön. Ammatillisen koulutuksen puolella ja erityisesti ammatillisten aineiden opetuksessa ei kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia ja vahvuuksia ole vielä osattu hyödyntää tarpeeksi kattavasti.  

Klikkaa auki -hankkeen tavoitteena on kehittää ja tehostaa kirjastopalveluiden ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä ja erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön tietoisuutta kirjaston mahdollisuuksista. Hankkeessa kirjastosta ja sen tarjoamista sähköisistä palveluista rakennetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoille uusi oppimisympäristö. Tavoitteena on kehittää omaehtoista ja monimuoto-opiskelua, tukea mediakasvatusta sekä mahdollistaa kokonaisvaltaisen tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppilaitoksessa. Parhaimmillaan hankkeen avulla saadaan tuettua opiskelua ja vahvistettua opiskelijoiden tietoyhteiskunta- ja monilukutaitoja.  

Koulumaailman siirtyminen yhä vahvemmin sähköisiin oppimateriaaleihin ja oppimisympäristöihin tekevät hankkeesta erityisen ajankohtaisen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Turun ammatti-instituutti: puuala, kone- ja metalliala sekä hotelli-, ravintola- ja cateringala (opiskelijat ja opetushenkilöstö)

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi