Klikkaa ja aukaise!
År 2014 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Linnankatu 2
20100
Bibliotekets telefonnummer : 
02 2620 681, 044 907 2823
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI-Tm
FO-nummer : 
0204819-8
Ansvarsperson : 
Rantala Jaana
Telefonnummer : 
044 907 2721
E-post : 
jaana.rantala@turku.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjastoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia käytetään tehokkaasti yleissivistävässä koulutuksessa. Kirjasto ja sen erilaiset oppimateriaalit muodostavat usein ihan omanlaisensa, innostavan ja motivoivan oppimisympäristön. Ammatillisen koulutuksen puolella ja erityisesti ammatillisten aineiden opetuksessa ei kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia ja vahvuuksia ole vielä osattu hyödyntää tarpeeksi kattavasti.  

Klikkaa auki -hankkeen tavoitteena on kehittää ja tehostaa kirjastopalveluiden ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä ja erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön tietoisuutta kirjaston mahdollisuuksista. Hankkeessa kirjastosta ja sen tarjoamista sähköisistä palveluista rakennetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoille uusi oppimisympäristö. Tavoitteena on kehittää omaehtoista ja monimuoto-opiskelua, tukea mediakasvatusta sekä mahdollistaa kokonaisvaltaisen tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppilaitoksessa. Parhaimmillaan hankkeen avulla saadaan tuettua opiskelua ja vahvistettua opiskelijoiden tietoyhteiskunta- ja monilukutaitoja.  

Koulumaailman siirtyminen yhä vahvemmin sähköisiin oppimateriaaleihin ja oppimisympäristöihin tekevät hankkeesta erityisen ajankohtaisen.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Turun ammatti-instituutti: puuala, kone- ja metalliala sekä hotelli-, ravintola- ja cateringala (opiskelijat ja opetushenkilöstö)

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€32 000
Egen finansiering: 
€16 200
Budget sammanlagt: 
€48 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0