Koheennuttava tarinakuvastin
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Bibliotekets telefonnummer : 
040-5232210
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kanmi
FO-nummer : 
0164690-3
Ansvarsperson : 
Sari Tulla
Telefonnummer : 
0400-859 657
E-post : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen pääasiallisina kohderyhminä ovat lapset, ikääntynyt väestö ja kesäasukkaat.

Hanke parantaa kotiseutukokoelmamme ja  -kirjailijoidemme houkuttelevuutta ja vaikuttavuutta sekä tuo uudella tavalla esille paikallisten kirjailijoiden tuotantoa. Samalla haluamme korostaa kirjaston roolia kotiseututiedon säilyttäjänä ja tallettajana.

Hankkeen aikana  luomme visuaalinen kirjailija/tuotantoesityksen,  jossa käytetään kirjailijan henkilöhistorian ja tuotannon esittelyn lisäksi valokuvia ja mahdollisesti musiikkia. Esityksen taustalla on ajatus voimaannuttavan valokuvan vaikutuksesta, kangasniemeläisittäin käytämme termiä kohennuskuva. Sana sivistää tulee alun perin savolaismurteisesta sanasta kohentaa.

Kuvasarja käsikirjoitetaan erikseen lapsille ja aikuisille sopivaksi.

Kangasniemen kirjaston toimiessa vielä joitakin vuosia pienissä siirtotiloissa, on erityisen tärkeää, että voimme jalkautua helposti kirjaston ulkopuolelle eri tapahtumiin.  Lisäksi nostamme esille kirjaston merkitystä paikallisen kulttuurihistorian arvostajana ja säilyttäjänä, mutta samalla korostamme luonnonkaunista ympäristöä, jossa toimimme.  Tällä hetkellä ja näissä puitteissa kotiseutukokoelmaamme ei saada esille kirjaston tiloissa sen arvonmukaisella tavalla.

Hankkeen  avulla uudistamme kotiseutukokoelman esittelytapaa ja teemme kirjaston toiminnasta monipuolisempaa ja ajanmukaisempaa. Hankkeen myötä kotiseutukokoelmamme aineistoa tehdään tutuksi paikallisille asukkaille, mutta myös muille kunnassamme vieraileville tahoille sekä runsaalle kesäasukasväestöllemme. Visuaalinen esitys täydentää myös kunnassamme käyttöön otettua kulttuuridiplomia.

Lopputuote:

Kuvakokoelma kangasniemeläisestä luonnonkauneudesta sekä kirjailijoiden elämään liittyvistä kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista,  yhdistettynä henkilöhistoriaan ja kaunokirjalliseen tekstiin. Tällä tavoin voimme helposti esitellä kirjailijatuotantoa visuaalisesti kauniilla ja ajatuksia herättävällä tavalla eri kohderyhmille. Erityisen tärkeää on, että huomioimme myös ikääntyvän väestön, joka ei välttämättä pääse enää kokemaan luonnon kauneutta ja ihmeellisyyttä itse.  Lisäksi heidän kirjastonkäyttömahdollisuutensa ovat rajalliset.  Kuntamme ikärakenteesta johtuen ikääntyneen väestön osuus tulee lisääntymään.

Lopputuote on kuvakokoelma, joka on muunneltu vähintään kolmelle eri käsikirjoitukselle, kohderyhmien ja teeman mukaan.

Kuvakokoelma esitetään eri kohderyhmille eri tavoin. Lasten tarinakuvastimesta tulee kokonaisuus, joka esitetään hämärässä huoneessa, jossa lapset voivat istua tyynyillä, katsoa kuvia isolta valkokankaalta ja samalla heille tulee tutuksi esimerkiksi satutäti Anni Swan ja hänen satunsa.

Tarinakuvastimesta tulee koko ajan kehittyvä ja kohderyhmän mukaan muuntuva, vuorovaikutteinen tilaisuus.

Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen valokuvaajan kanssa, jolla on vuosien kokemus luontokuvauksesta.

 

 

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa toteutettiin Anni Swanin saduista ja elämäkerrasta koottu esitys, joka on tallennettu MP3-muotoon sekä DVD-levylle.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tavoitteena oli luoda visuaalinen kirjailija/tuotantoesitys, jossa käytetään tietyn kirjailijan henkilöhistorian ja tuotannon esittelyn lisäksi valokuvia yhdistettynä musiikkiin. Esityksen taustalla on ajatus voimaannuttavan valokuvan vaikutuksesta, vaikka kangasniemeläisittäin käytämme termiä kohennuskuva. Sana sivistää tulee alun perin savolaismurteisesta sanasta kohentaa.

Päädyimme toteuttamaan esityksen Anni Swanin tuotannosta. Anni Swanin sadut ja nuortenkirjat sopivat monen ikäisille, lapsista aikuisiin ja vanhusväestöön, ja kirjailija lukeutuu myös kotiseutukirjailijoihimme. Käytetyt sadut ovat Satu kolmesta lapsesta jotka menivät kevättä hakemaan ja Lumolinna (lyhenneltynä, kuvaus kuinka sadut ja tarinat syntyvät). Nuortenkirjoista otimme mukaan Pikkupappilassa kirjan, josta keräsimme otteita ja kokosimme yhtenevän tarinan. Lisäksi kokosimme kattavan Anni Swanin elämäkertaesityksen.

Esityksen kuvitukseen valitsimme kangasniemeläisen Jukka Rastaan kauniita luontokuvia. Musiikiksi valitsimme Sibeliusta, Lasse Mårtensonia ja Nightwishia. Tarvittavat luvat satuihin ja elämäkerrassa käytettyihin tietoihin ja valokuviin kysyimme Anni Swanin ja Otto Mannisen jälkipolvilta, jotka ovat kesäkangasniemeläisiä. Musiikkiin pyysimme erikseen luvat musiikin tekijöiltä ja sadut luimme ääneen itse.

Satujen lukeminen ja valitseminen sekä muotoilu, valokuvien lajittelu, musiikin valitseminen ja elämäkertamateriaalin kokoaminen aloitettiin heti rahoituksen varmistuttua. Syksyn 2014 - kesän 2015 aikana kävimme läpi erilaisia vaihtoehtoja toteutukseen. Ensin kokeilimme satujen äänitykseen omaa sanelukonettamme, mutta päädyimme käyttämään paikallista Elävän musiikin yhdistyksen Livsfaran asiantuntemusta äänityksessä, jolloin ääneenlaatu saatiin tasaiseksi ja taustaäänet poistettua. Aineiston yhdistämiseen käytimme niinikään paikallista asiantuntemusta Laser Game Finland Oy:n kautta jonka avulla kuvat, ääni ja musiikki saatiin yhdistettyä niin, että esitys etenee yhtenevästi ilman erillisiä toimenpiteitä. Valmis materiaali on tallennettu DVD-levyille sekä MP3-muotoon. Hankkeen aikana hankimme esitystä varten myös digikameran,siirrettävän valkokankaan ja kuulokkeet eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa tapahtuvia esityksiä varten. Asiantuntijapalveluja käyttämällä saimme näkemystä ja osaamista visuaalisesta asettelusta, kuvan ja äänen yhdistämisestä ja esityksen muotoilusta.

Esitystä tullaan käyttämään kirjavinkkaustuntien yhteydessä lapsille ja nuorille, vanhusten perinnepiireissä ja päivätoiminnassa sekä erilaisissa kirjaston järjestämissä tapahtumissa kuntalaisille ja kesäasukkaille. Esityksen testiryhminä toimivat lukiolaiset ja Kalliolan koulun 0-2 –luokkalaiset syksyllä 2015. Esityksen Nightwishin musiikilla täydennetty satu Kolmesta lapsesta jotka menivät kevättä hakemaan on kohdennettu nimenomaan nuorille. Lumolinna-satu puolestaan on kohdennettu alakouluikäisille, vaikka kaikkia satuja voidaan käyttää kaikenikäisille kohderyhmäläisille.

Hankkeen myötä Kangasniemen kirjastolla on valmis sapluuna ja valmiit yhteistyötahot, jolla voimme toteuttaa samantyyppisiä esityksiä muista kotiseutukirjailijoistamme. Otto Mannisen runoista ja elämäkerrasta on jo samanlainen esitys tekeillä, ja jatkossa teemme mahdollisuuksiemme mukaan esityksiä myös muista kangasniemeläisistä kirjailijoista ja runoilijoista ja heidän tuotannoistaan. Tietotaito-osaaminen saatiin hankkeen myötä jäämään kirjaston henkilökunnalle, ja pystymme jatkossa vaivattomasti valmistelemaan uusia kirjailijaesityksiä kirjaston käyttöön.

Anni Swanista koottu esitys toimii tällä hetkellä hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kirjastomme kotiseutukokoelmaa voidaan markkinoida visuaalisesti kauniilla tavalla eri mediatyyppejä hyödyntäen asiakkaillemme. Uudessa kirjastorakennuksessamme esitystä on mahdollista hyödyntää monipuolisesti kirjaston omassa opetustilassa käyttäjäkoulutusten ja kirjavinkkausten yhteydessä, kirjaston tiloissa järjestettävissä tapahtumissa sekä mainoksena kotiseututeoksista kirjaston aulassa olevan tv-ruudun kautta.

 

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen myötä Kangasniemen kirjastolla on tietotaito-osaaminen ja valmis sapluuna siitä, kuinka toteutetaan esityskokonaisuuksia kotiseutukirjailijoistamme ja heidän teoksistaan. Jatkossa toteutamme samantyyppisiä esityksiä muista kotiseutukirjailijoistamme.

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€12 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 545
Egen finansiering: 
€800
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014