Kohtaa elävä kirjailija!
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3260
Kirjaston sähköposti : 
taina.sirola@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Sirola
Puhelin : 
09 4258 3260
Sähköposti : 
taina.sirola@vihti.fi
Kuvaus : 

Asiakkaat toivovat asiakaskyselyissä ja vapaassa palautteessa jatkuvasti, että kirjasto järjestäisi enemmän kirjailijavierailuja. Varsinkaan pienillä kirjastoilla ei ole määrärahoja tilaisuuksien järjestämiseen ja palkkioiden maksamiseen. Olisikin hienoa järjestää sarja kirjailijakohtaamisia, joista kirjailijalle voitaisiin maksaa korvaus.

Projektin tarkoitus on edistää ja tukea lukemisharrastusta sekä tarjota vaihtoehto yhä enemmän verkossa tapahtuvalle vuorovaikutukselle. Tavoitteena on kirjallisuuden elävöittäminen, kirjailijan ja lukevan yleisön kohtaaminen fyysisessä tilassa sekä kirjaston tilan elävä ja monipuolinen käyttö.

Projekti on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2012 ja toteutettavaksi kevään 2013 loppuun mennessä. Kutsutaan syksyllä kaksi ja keväällä kaksi kirjailijaa kertomaan työstään ja teoksistaan siten, että kukin kirjailija voi tehdä 1-3 samansisältöistä vierailua Lukki-alueen kirjastoissa; muutama vierailu voi tapahtua yläkoulun tai koulun tiloissa. Tapahtumat suunnataan aikuisille ja aikuistuville nuorille, ja ne voivat tukea myös Kasvukipuja-kirjavinkkausta, jota suunnitellaan erillisenä projektina 9.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille, myös opettajille.

Avustusta haetaan kirjailijoiden palkkioihin, matka- ja majoituskuluihin, koulujen tilavuokriin ja ilmoituskuluihin. Omaksi rahoitusosuudeksi on arvioitu kirjastohenkilökunnan suunnitteluun käyttämä työaika rahaksi muutettuna.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Muut Lukki-kirjastot: Lohjan kaupunginkirjasto, Karkkilan kaupunginkirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Paikallislehtiä informoitiin jokaisesta tapahtumasta, esim. Karkkilalainen-lehdessä oli kuvallinen puffi Heidi Köngäksestä 18.3., Sirpa Kähkösestä 9.10., Jarkko Sipilästä16.10. ja Virpi Hämeen-Anttilasta 4.12.

Toimittajia ehti paikalle vaihtelevasti. Luoteis-Uusimaa teki jutun  Anssi Kelasta 1.3.  Vihdin Uutiset kirjoitti Tuija Lehtisen vierailuista 12.4.  ja Jarkko Sipilästä 6.11.

Paikallislehtien viikottaisilla kirjastopalstoilla tiedotettiin joka tapahtumasta. Tiedotuskanavia verkossa olivat kirjaston kotisivut, Facebook ja Twitter.

Vihdin Uutiset, Jarkko Sipilä http://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/264094-dekkarikirjailija-jarkko-sipila-raotti-hivenen-jannitysta

Vihdn Uutiset, Tuija Lehtisen vierailu Nummelan koulussa http://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/232092-tuija-lehtinen-kertoi-tyostaan-nummelan-koulun-oppilaille

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke käynnistettiin lokakuussa 2012 kun  Lukki-johtoryhmä sopi alustavasta rahanjaosta.  Sovittiin myös, että vierailut ajoitetaan tammi-joulukuuhun 2013, kukin Lukki-kirjasto organisoi itse oman alueensa kirjailijavierailut ja tapahtumia järjestetään myös lähikirjastoihin. Suunniteltiin myös yhteistä markkinointia ja tiedotusta. Henkilökunnan tekemiä  mainosjulisteita toimitettiin vuoden mittaan  kaikkiin kimpan kirjastoihin joko paperisena tai sähköisessä muodossa ja paikallislehtiin tehtiin omia ja yhteisiä puffeja. Koko vuoden kattavasta  Lukki-kirjastojen yhteisestä tapahtumakalenterista haaveiltiin vielä syksyllä 2012, mutta se jäi toteuttamatta. Syksyllä 2013 Lohjan kaupunginkirjasto teki yhteisesitteen kaikista kimpan tapahtumista - lopputulos oli hieno, mutta aikaa ja hermoja kului oman henkilökunnan puurtaessa esitettä muun työn ohella. Todettiinkin, että kannattaa jatkossa vakavasti harkita esitteiden teettämistä ammattilaisella.

 Karkkilan kirjasto järjesti 4 vierailua: keväällä työstään ja teoksistaan kertoi Heidi Köngäs, syksyllä Sirpa Kähkönen, Jarkko Sipilä ja Virpi Hämeen-Anttila. Lohjan kirjastoissa järjestettiin  9 tapahtumaa, joista 5 oli pääkirjastossa: Aki Ollikainen kertoi palkitusta Nälkävuosi-romaanistaan, Monika Fagerholmin tilaisuus oli kaksikielinen, Maikki Harjanne pani itsensä likoon ja otti yleisönsä.  Hannu Mäkelän pääkirjaston tilaisuudessa oli niin runsaasti kuulijoita, että tila oli loppua.  Anna Perho  valloittavana  esiintyjänä veti paikalle nuoria aikuisia.  Saukkolassa  Hannu Mäkelän tilaisuus pienemmälle kuulijakunnalle oli välitön ja intiimi.  Karjalohjalla mielenterveystyön konkari Pirkko Lahti houkutteli kiitettävästi kuulijoita.    Eeva Joenpellon kirjailijakodissa asuva Aki Ollikainen kertoi Sammatin kirjastossa työstään kotiyleisölle.  Pusulassa Runomies Reijo Vähälä piti tunnelmallisen joulurunoillan, jossa yleisölle tarjottiin glögiä ja pipareita.. Vihdin kirjasto järjesti 8 tapahtumaa, joista 4 pääkirjastossa: alkuvuodesta musiikkimiehet Santtu Luoto ja Anssi Kela esittelivät kirjallista tuotantoaan. Tuija Lehtinen piti  kaksi luentoa koululaisille koulun tiloissa.  Laura Paloheimo piristi syksyä Bling bling-illalla ja vihtiläinen tutkija - kirjailija Pertti Lassila esitteli esikoisromaaniaan Ihmisten asiat. Lähikirjaston vieraiksi kutsuttiin keväällä loistava kertoja Sirpa Kähkönen,  syksyllä innokas yleisö sai tentata dekkaristi Jarkko Sipilää. 

Kirjastoilla oli erilaisia käytäntöjä vierailujen järjestämisessä ja mukavaa  projektissa olikin, että saimme vaihtaa kokemuksia ja oppia toisiltamme.  Karkkilassa oli  vakiintunut tapa käyttää Lukukeskuksen palveluja.  Lohjalla ja Vihdissä on  totuttu ottamaan  suoraan yhteyttä kirjailijaan, poikkeuksena koululaisvierailut, jotka on järjestetty Lukukeskuksen kautta. Karkkilan kirjastossa Lukukeskuksen käyttäminen on koettu selkeäksi ja työtä helpottavaksi,  vaikka vierailulle saattaa näin tulla hieman enemmän hintaa kuin suoralla yhteydenotolla kirjailijaan. Lukukeskuksen varma ja nopea yhteydenpito ja selkeä sopimus- ja laskutuskäytäntö vapauttavat kirjastohenkilökunnan aikaa byrokratiasta muuhun työhön.  Suora kontakti kirjailijaan on parhaimmillaan joustavaa ja ihmisläheistä -  perumisia ja esiintymispäivän muutoksia tulee näin kuitenkin  enemmän, mikä aiheuttaa sekaannusta tiedottamisessa.  

Projektin tavoitteet saavutettiin hyvin. Paikalle saatiin erityyppisiä kirjailijoita ja kohderyhmiä. Myös pieniin kirjastoihin saatiin yleisöä paikalle. Esim. Saukkolaan Hannu Mäkelää  kuuntelemaan tuli naapureita ja tuttuja, mistä tuli ihan omanlaisensa leima tilaisuuteen. Kerrankin sai kohdata elävän kirjailijan ja kysyä häneltä sellaisia kysymyksiä, joita ei olisi uskaltanut muualla kohdatessa kysyä. Vaikka yleisömäärä tilaisuuksissa vaihteli eikä sitä saattanut juuri  ennakoida kirjailijan tunnettuuden perusteella, yleisö oli kaikissa tilaisuuksissa osallistuvaa ja kiinnostunutta.

Kirjailijavierailuilla saa järjestettyä pienellä työmäärällä vaihtelua kirjaston arkeen. Eniten työtä teettää markkinointi: tiedotusmateriaalin valmistelu, muokkaus ja jakelu useita eri tiedotuskanavia varten. Runsas tapahtumatarjonta lisäsi kirjaston näkyvyyttä myös ei-käyttäjien keskuudessa: paljon tuli kommentteja, että kirjailijavierailut  oli noteerattu vaikka paikalle asti ei olisi päästykään. Kirjaston syksyllä 2013 järjestämässä tapahtumakyselyssä, jossa kartoitettiin asiakastoiveita, kirjailijavierailut olivat edelleen kärjessä.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tilaisuudet järjestettiin nyt pääasiassa arki-iltaisin,  koululaisvierailuja lukuun ottamatta, jotta työssäkävijätkin ehtisivät mukaan. Miettimisen arvioista on, kannattaisiko vierailuja kokeilla joskus myös aiemmin iltapäivällä, kun eläkeläiset ovat vilkkaammin liikkeellä.

Kirjaston budjetissa ei edelleenkään ole osoitettu määrärahaa kirjailijavierailuihin,  tapahtumien järjestäminen on jatkossakin pitkälti riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Pienimuotoista toimintaa varmasti tulee olemaan. Tämän projektin yhteydessä pohdimme erilaisia mahdollisuuksia järjestää tapahtumia:  voiko kirjasto tarjota esiintyjälle jotain muuta kuin suoraa rahallista palkkiota, esim. mahdollisuutta myydä ja markkinoida teoksia, kirjaston yhteistyötä kustantajan ja kirjakaupan kanssa jne.   Kohtaa elävä-kirjailija -projekti oli kaunokirjailijapainotteinen.  Olemme nyt hakemassa  rahoitusta Tutustu tekijään  -hankkeeseen, jossa vieraiksi kutsuttaisiin tietokirjailijoita ja erilaisia tekijöitä ja kokeiltaisiin erilaisia vuorovaikutustapoja, esim. pienimuotoisia työpajoja. Parhaillaan on käynnissä Lukki-kirjastojen yhteisprojekti  Kirjailijavierailuja nuorille, johon on saatu avustusta. Päättyneestä  projektista opimme, että jos halutaan suunnitella ja markkinoida tapahtumia pitkäjänteisesti,  ja jos on rahaa käytettävissä, kannattaa ehkä käyttää Lukukeskusta: keskuksen kanssa tehdyt sopimukset pitävät eikä päivämäärien muutoksia tule. Kannattaa  varautua vuoden mittaan tuleviin  yllätystapahtumiin, vaikka tapahtumarunko olisi valmis jo vuoden alussa.

 

Lisätietoa: 

Kirjastohenkilökunnan työpanosta kului  n. 10 tuntia/vierailu: yhteiset palaverit, yhteydenpito kirjailijoihin, Lukukeskukseen ja tiedotusvälineisiin, vierailujen isännöinti/emännöinti sekä esitteiden ja tiedotteiden teko.  Kirjastonhoitajan keskimääräiseksi tuntipalkaksi sotuineen on laskettu 23 euroa. 20 vierailua x 10 h x 23 euroa = 4600 euroa.  Oma työpanos on laskettu mukaan kokonaiskustannuksiin.

Aloituspäivämäärä : 
02/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 296
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 796
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
880henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 500
 
okm
avi