Kohtaamispaikkana Kangasalan kulttuurikortteli
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kangasalan kunnakirjasto
Kangasalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 31
36201
Yhteyshenkilön nimi : 
Annamari Nikara-Nummi
Puhelin : 
0503738648
Sähköposti : 
annamari.nikara-nummi@kangasala.fi
Hankkeen tavoite: 

Kangasalan kunta hakee avustusta hankkeeseen, jossa kulttuurikorttelin toimijoiden yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan sekä yhteisiä vahvuuksia tunnistetaan. Kangasalan pääkirjasto ja Kangasala-talo muodostavat yhdessä kulttuurikorttelin. Muita korttelissa toimijoita ovat kunnan nuorisopalvelut ja Valkeakoski-opiston Kangasalan toimipiste.

Tavoitteena on, että kuntalaiset löytävät palvelut helposti ja tuntevat ne omikseen. Tähän mennessä kirjasto ja Kangasala-talo ovat järjestäneet yhteisiä tapahtumia ja julkaisseet esitteitä. Kirjastossa otetaan huomioon Kangasala-talon tulevat tapahtumat mm. aineistonäyttelyin ja valikoimaluetteloin. Aiempaa yhteistä hankekokemusta Kangasalan kirjastolla ja Kangasala-talolla on v. 2016-2017 toteutetusta Kulttuuria lähelle -hankkeesta, jossa yhteistyössä muiden alueen (Kangasala, Pälkäne) toimijoiden kanssa pyrittiin kehittämään kulttuurin alueellista saavutettavuutta.

Nyt haettavalla hankkeella pyritään löytämään uudenlaisia ja yllättäviäkin yhteistoiminnan muotoja. Hankkeesta saadut kokemukset ovat hyödynnettävissä muissakin kaupungeissa, joissa kirjasto toimii kulttuuritalon tai muiden kulttuuritoimijoiden yhteydessä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakaspalaute ja kävijäluvut.

Kuvaus : 

Hankeavustuksella palkataan työntekijä, joka kehittää kirjaston ja Kangasala-talon yhteistoimintaa uudella tavalla siten, että kulttuurikortteli palvelee kuntalaisia mahdollisimman monipuolisesti.

Tutustutaan paikkakuntiin, joilla on samantapainen kirjasto – kulttuuritalo -konsepti, esim. Espoo (Sello, Tapiola), Helsinki (Kanneltalo), Lapua (Vanha Paukku), Imatra (Virta), Raisio (Martinsali), Iisalmen kulttuurikeskus. Selvitetään niiden yhteistyökäytäntöjä ja käydään tutustumiskäynneillä.

Kehitetään yhteistä tapahtumatuotantoa ja tiedotusta molempien talojen olemassa olevaa resurssia hyödyntäen ja siten, että tavoitetaan mahdollisimman laaja asiakaskunta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kangasala-talo Oy
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000