Kohtaamispaikkana Kangasalan kulttuurikortteli
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kangasalan kunnakirjasto
Kangasalan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 31
36201
Ansvarsperson : 
Annamari Nikara-Nummi
Telefonnummer : 
0503738648
E-post : 
annamari.nikara-nummi@kangasala.fi
Projektets målsättning: 

Kangasalan kunta hakee avustusta hankkeeseen, jossa kulttuurikorttelin toimijoiden yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan sekä yhteisiä vahvuuksia tunnistetaan. Kangasalan pääkirjasto ja Kangasala-talo muodostavat yhdessä kulttuurikorttelin. Muita korttelissa toimijoita ovat kunnan nuorisopalvelut ja Valkeakoski-opiston Kangasalan toimipiste.

Tavoitteena on, että kuntalaiset löytävät palvelut helposti ja tuntevat ne omikseen. Tähän mennessä kirjasto ja Kangasala-talo ovat järjestäneet yhteisiä tapahtumia ja julkaisseet esitteitä. Kirjastossa otetaan huomioon Kangasala-talon tulevat tapahtumat mm. aineistonäyttelyin ja valikoimaluetteloin. Aiempaa yhteistä hankekokemusta Kangasalan kirjastolla ja Kangasala-talolla on v. 2016-2017 toteutetusta Kulttuuria lähelle -hankkeesta, jossa yhteistyössä muiden alueen (Kangasala, Pälkäne) toimijoiden kanssa pyrittiin kehittämään kulttuurin alueellista saavutettavuutta.

Nyt haettavalla hankkeella pyritään löytämään uudenlaisia ja yllättäviäkin yhteistoiminnan muotoja. Hankkeesta saadut kokemukset ovat hyödynnettävissä muissakin kaupungeissa, joissa kirjasto toimii kulttuuritalon tai muiden kulttuuritoimijoiden yhteydessä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Asiakaspalaute ja kävijäluvut.

Projektbeskrivning : 

Hankeavustuksella palkataan työntekijä, joka kehittää kirjaston ja Kangasala-talon yhteistoimintaa uudella tavalla siten, että kulttuurikortteli palvelee kuntalaisia mahdollisimman monipuolisesti.

Tutustutaan paikkakuntiin, joilla on samantapainen kirjasto – kulttuuritalo -konsepti, esim. Espoo (Sello, Tapiola), Helsinki (Kanneltalo), Lapua (Vanha Paukku), Imatra (Virta), Raisio (Martinsali), Iisalmen kulttuurikeskus. Selvitetään niiden yhteistyökäytäntöjä ja käydään tutustumiskäynneillä.

Kehitetään yhteistä tapahtumatuotantoa ja tiedotusta molempien talojen olemassa olevaa resurssia hyödyntäen ja siten, että tavoitetaan mahdollisimman laaja asiakaskunta.

Samarbetspartner/s: 
Kangasala-talo Oy
Projektet börjar : 
01/09/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€23 000
Egen finansiering: 
€8 750
Budget sammanlagt: 
€31 750
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000