Kohtaamistilaa kellariin!
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
050 315 1485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hallituksen esityksessä uudeksi kirjastolaiksi on määritelty kirjaston tehtäväksi tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Tämän hankkeen tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa suunnitella niitä palveluita ja tiloja, joita Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjaston pääkirjasto tulee tarjoamaan. 

Pääkirjasto on Alvar Aallon suunnittelema rakennus, joka nauttii yhä maailmanlaajuista arvostusta – yli 50 vuotta valmistumisensa jälkeen. Kaupungin tahto on suojella rakennuksen keskeisiä osia ja tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennuksen arkkitehtuurinen arvo, yhteistyössä Alvar Aalto –säätiön kanssa.

Kirjastojen tulee kuitenkin elää mukana ajassa ja muokata toimintojaan ja palveluitaan ajan hengen ja lain määrittelemän tehtävän mukaisesti. Useat kirjaston toiminnot mahdollistuvat tilojen kautta, joten keskeinen osa toiminnan suunnittelua on tilojen suunnittelu.

Tilojen käyttöä on mahdollisuus uudistaa etenkin pääkirjaston alakerrassa, joka on nyt hieman vajaakäytöllä. Uudelleenjärjestelyillä ja kehittämistoimilla on mahdollisuus saada laajojakin tiloja uusille toiminnoille ja palveluille. Lisäksi myös yläkerran tilojen palvelupisteitä ja osastojärjestelyjä on mahdollista suunnitella yhdessä innovoiden.

Keskeiset tilakysymykset ovat kirjaston tarjoamat avoimet tilat ja oppimisympäristöt sekä uudet yhteisöllisen tekemisen tilat, kuten Urban Office ja Makerspace. Hankkeessa kartoitetaan näiden tilojen ja toimintojen tarpeet, niiden vaatimat tilat sekä toimintojen toteuttamisen suunnittelu sisältäen toimintojen henkilöstöresurssien määrittelyn.

Hankkeen keskeinen työtapa on tarjota kirjaston asiakkaille ja muita kuntalaisille osallisuuden kokemuksia ja kutsua heitä miettimään yhdessä tulevaisuuden kirjastopalveluja. Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjastolla on hyviä kokemuksia yhteisöllisesti tilasuunnittelusta. Aikaisemmassa hankkeessa suunniteltiin nuorten kirjaston tilat uudelleen yhdessä nuorten raadin kanssa:

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4-palvelun-keski%C3%B6ss%C3%A4-case-rovaniemen-nuortenkirjasto

Kohtaamistilaa kellariin! –hankkeessa on tavoitteena on pohtia kirjaston toimintoja ja palveluita vielä laajemmin kuin pelkkien tilojen suunnittelun näkökulmasta tarkasteltuna. Kirjastopalveluiden suunnittelussa nostetaan keskiöön kohtaaminen.

Ensimmäiseksi kohtaaminen määritellään tarkoittavan kirjaston asiakkaiden ja henkilökunnan kohtaamisia. Hankkeen avulla selvitetään, mikä on paras tapa kohdata asiakas uudessa tilassa ja mikä on kiinteiden palvelupisteiden, itsepalvelun ja omatoimisuuden suhde. Kirjaston asiakaspalvelun toimintatapa suunnitellaan vastaamaan tilojen tarjoamia palveluita ja asiakkaiden tarpeita.

Toiseksi lähtökohdaksi otetaan asiakkaiden keskinäisen kohtaamisen rooli. Mikä on kirjaston tarjoama tila, jossa tekeminen ja kohtaaminen tapahtuvat yhteisöllisessä hengessä ja miten sitä edistetään? Tiloissa on kirjaston, vapaaehtoisten tai muiden toimijoiden organisoimaa säännöllistä toimintaa, jonka avulla asiakkaat saavat tilaisuuden erilaisiin kohtaamisiin. Lisäksi selvitetään, kuinka asiakkaat sopivasti törmäytetään ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutuneet tilasuunnitelmat.

Kuvaus : 

Toteutus

Hankkeeseen valitaan projektipäällikkö, jonka tehtävänä on koordinoida toimintaa, jonka tuloksena kirjastolla on uusi tila- ja palvelusuunnitelma. Projektipäällikkö vastaa hankeen taloudesta ja raportoinnista. Työn kesto on 8 kk alustavasti ajalla 1.4.–31.11.2017.

Käytännön toteutettavia asioita:

- järjestetään temaattisia suunnittelutilaisuuksia asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa

- henkilökunnan osallistaminen suunnitteluun

- kaupunginarkkitehti suunnittelee rakenteiden ja teknisten järjestelmien muutokset

- tehdään sisustussuunnitelma sisustussuunnittelijan kanssa.

-  palvelumuotoilija konsultaatioavuksi

- Yhteistyötä Alvar Aalto –säätiön kanssa

Sisustussuunnitelmaan ja palvelumuotoilun suunnittelutyöhön liittyen esitetään yhteistyötä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnalle sekä Lapin ammattikorkeakoululle. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta löytyy valtakunnallisesti arvostettua palvelumuotoiluosaamista, ja Lapin ammattikorkeakoululta ammattitaitoa ja ideoita pelitilan tai Makerspacen toteuttamiseen.

Vaihtoehtoisia kehityskohteita:
-pelitila ja virtuaalitodellisuuslaitteet
-musiikkihuone, jossa voi soittaa tai äänittää

-hiljainen työskentely- ja opiskelutila
-modernit oppimisympäristöt, joita voi käyttää esim. virtuaalisiin opintoihin
-Urban Office: erilaiset työskentely-, ryhmätyö- ja kokoustilat
-Makerspace, sisältäen 3D-tulostimet, laserleikkurit, vinyylitulostimet, ompelukoneet, työkalut jne.

Kaikki edellä mainitut edellyttävät mm. toimivaa, laajaa ja nopeaa verkkoyhteyttä. Tilojen ja kalusteiden tulee olla miellyttäviä ja tarkoituksenmukaisia sekä muunneltavia.

Aiemmat hankkeet: 
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€42 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€45 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€33 000

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen.