Kohti omatoimikirjastoa
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kolarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Isopalontie 2
95900
Kirjaston puhelin : 
0404895014
Kirjaston sähköposti : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kolku
Y-tunnus : 
0191528-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kyösti Satokangas
Puhelin : 
0404895015
Sähköposti : 
kyosti.satokangas@kolari.fi
Hankkeen tavoite: 

Kohti omatoimikirjastoa

Hankesuunnitelma Kolarin kirjaston lehtisalin muuntamisesta omatoimikäyttöön soveltuvaksi valmistui vuoden 2013 lopulla. Hanke olisi ollut rakennusteknisesti vaativa ja oli muuttanut rakennuksen ulkoprofiilia (ovi nykyisen lehtisalin seinään). 

Hankehakemusta ei kuitenkaan lähetetty koska päätettiin odottaa kokemuksia jo toteutetuista omatoimikirjasto-hankkeista, joissa on hyödynnetty uusinta ja kohtuullisen edullista  kulunvalvonta- ja kirjastoautomaatiotekniikkaa. Kokemukset omatoimilehtisaleista ja omatoimikirjastoista ovat olleet lähes poikkeuksetta positiivisia. Kirjaston aukioloaikoja on kyetty lisäämään, asiakkaat ovat voineet palauttaa ja lainata aineistoa kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella, kirjastojen muita palveluja on mahdollista käyttää esim. iltaisin tai viikonloopuna. Kolarin kirjastoon on perustettu digitointikeskus, hankittu e-lehtitietokanta ja asiakaskäytössä on 6 tietokonetta. Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjastotilan tarjoamisen esim. yhdistysten tai muiden ryhmien kokoontumistilaksi.  Järjestyshäiriöita tai muuta epäasiallista toimintaa ei ole juuri esiintynyt.

Kolarin kunta on maantieteellisesti laaja ja koostuu kirkonkylästä, jossa sijaitsee pääkirjasto ja muista kylistä, joita palvelee kirjastoauto joka kolmas viikko. Aukioloaikojen laajentaminen parantaa kaikkien kirjaston asiakkaitten kirjastopalvelujen saatavuutta mutta oleellisesti se vaikuttaa muualla kuin kirkonkylässä asuvien kirjastopalvelujen saatavuuteen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Omatoimikirjasto toteutuminen.

Aukioloaikojen ja käytön lisääntyminen.

Kuvaus : 

Kohti omatoimikirjastoa

Hankesuunnitelma Kolarin kirjaston lehtisalin muuntamisesta omatoimikäyttöön soveltuvaksi valmistui vuoden 2013 lopulla. Hanke olisi ollut rakennusteknisesti vaativa ja oli muuttanut rakennuksen ulkoprofiilia (ovi nykyisen lehtisalin seinään). 

Hankehakemusta ei kuitenkaan lähetetty koska päätettiin odottaa kokemuksia jo toteutetuista omatoimikirjasto-hankkeista, joissa on hyödynnetty uusinta ja kohtuullisen edullista  kulunvalvonta- ja kirjastoautomaatiotekniikkaa. Kokemukset omatoimilehtisaleista ja omatoimikirjastoista ovat olleet lähes poikkeuksetta positiivisia. Kirjaston aukioloaikoja on kyetty lisäämään, asiakkaat ovat voineet palauttaa ja lainata aineistoa kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella, kirjastojen muita palveluja on mahdollista käyttää esim. iltaisin tai viikonloopuna. Kolarin kirjastoon on perustettu digitointikeskus, hankittu e-lehtitietokanta ja asiakaskäytössä on 6 tietokonetta. Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjastotilan tarjoamisen esim. yhdistysten tai muiden ryhmien kokoontumistilaksi.  Järjestyshäiriöita tai muuta epäasiallista toimintaa ei ole juuri esiintynyt.

Kolarin kunta on maantieteellisesti laaja ja koostuu kirkonkylästä, jossa sijaitsee pääkirjasto ja muista kylistä, joita palvelee kirjastoauto joka kolmas viikko. Aukioloaikojen laajentaminen parantaa kaikkien kirjaston asiakkaitten kirjastopalvelujen saatavuutta mutta oleellisesti se vaikuttaa muualla kuin kirkonkylässä asuvien kirjastopalvelujen saatavuuteen. 

 

Hankkeen laitekustannusarvio

Hankitaan tarvittava kulunvalvontatekniikka (kamerat, kulunvalvontalaite jolla yhteyskirjastojärjestelmään, tarvittavat ohjelmat, kaapelointi) ja kirjastoautomaatiotekniikka (lainaus- ja palautusautomaatti kaikkine laitteineen). Kustannusarviota tehtäessä on tehty yhteystyötä Ranuan ja Sallan kirjastojen kanssa. 

Kulunvalvontalaitteet: 15 000 €

Kirjastoautomatiikka (lainaus- ja palautusautomaatti): 8000 €

Tarkempi erittely Bujettiosuudessa.

 

 

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Oulun kaupunginkirjaston Puolivalinkankaan toimipiste

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastoon on hankittu Lapin AVI:n hankerahoituksella kulunvalvonta- ja kirjastoautomaatiotekniikka, lainaus- ja palautusautomaatti, infotaulut sekä laitteita asiakaskäyttöön. Omatoimikirjasto on otettu asiakaskäyttöön syyskuussa 2017. Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönoton viivästykset siirsivät myös omatoimikirjaston käyttöönottoa. Rajapintaa aiempaan järjestelmään ei ollut tarkoituksenmukaista luoda eikä maksaa. Tarvittavittaviin kaapelointi- ja sähkötöihin sekä muihin talotekniikkaan liittyviin muutostöihin  käytettiin kunnan varaamaa investointirahaa (mm. omatoimikirjaston edellyttämä sähkö-ovi ja liiketunnistimeen perustuva koko kirjaston led-valaistus).

Omatoimikirjasto otettiin ensin koekäyttöön testiryhmälle ( n. 20 henkilöä) toukokuussa 2017. Koekäytön aikana tehtiin teknistä hienosäätöä ja saatiin hyödyllistä  asiakaspautetta palvelun toimivuuden kannalta.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Opastusvideo Kolarin kirjaston omatoimikirjaston käyttöön.

https://www.facebook.com/kolarinkunta/videos/2169198956640216/

Kirjastoon sijoitettuja opasteita ja ohjeita.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston aukioloaikoja ja käyttöä on kyetty lisäämään alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan. Asiakkaat ovat voineet palauttaa ja lainata aineistoa sekä noutaa varauksia kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Myös kirjaston asikaskoneita ja  muita palveluja on mahdollista käyttää iltaisin ja viikonloppuna. Avustuksella hankittiin asiakaskäyttöön laitteita, muun muassa e-lehtien lukemiseen hyvin soveltuva isonäyttöinen tabletti. On huomattava että Kolarissa ei ole lehtien viikonloppukantoa. Hankituilla infotauluilla parannettiin asiakastiedotusta.

Kirjaston omatoimikäyttö on kaksinkertaistanut kirjaston käyttötunnit.  Omatoimikirjastolla on jo tähän mennessä vakiintuneita käyttäjiä. Kirjastoa voi käyttää arkisin  kello 7 - 21 ja viikonloppuisin 12 - 16. Järjestyshäiriöita tai muuta epäasiallista toimintaa ei ole esiintynyt alkuperäisen olettaman mukaisesti. 

Kolarin kunta on maantieteellisesti laaja ja koostuu kirkonkylästä, jossa sijaitsee pääkirjasto ja muista kylistä, joita palvelee kirjastoauto joka kolmas viikko. Aukioloaikojen laajentaminen on parantanut kaikkien kirjaston asiakkaitten kirjastopalvelujen saatavuutta ja  oleellisesti vaikuttanut muualla kuin kirkonkylässä asuvien kirjastopalvelujen saatavuuteen. 

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjasto mahdollistaa kirjastotilan tarjoamisen esim. yhdistysten tai muiden ryhmien kokoontumistilaksi jos kirjastoon suunnitellut muutostyöt valmistuvat.

Asiakasraadin mielipide ja muu saatu asiakaspalaute otetaan huomioon esim. aukioloaikamuutoksina.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
29/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 894
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 394
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
4henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 500

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen, mutta avustuksen käytön ulkopuolelle rajataan kaapelointi, matkakustannukset ja asiakastapahtumat.

 
okm
avi