Kohti omatoimikirjastoa
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kolarin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Isopalontie 2
95900
Bibliotekets telefonnummer : 
0404895014
Bibliotekets e-postadress : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
ISIL-kod : 
FI-Kolku
FO-nummer : 
0191528-8
Ansvarsperson : 
Kyösti Satokangas
Telefonnummer : 
0404895015
E-post : 
kyosti.satokangas@kolari.fi
Projektets målsättning: 

Kohti omatoimikirjastoa

Hankesuunnitelma Kolarin kirjaston lehtisalin muuntamisesta omatoimikäyttöön soveltuvaksi valmistui vuoden 2013 lopulla. Hanke olisi ollut rakennusteknisesti vaativa ja oli muuttanut rakennuksen ulkoprofiilia (ovi nykyisen lehtisalin seinään). 

Hankehakemusta ei kuitenkaan lähetetty koska päätettiin odottaa kokemuksia jo toteutetuista omatoimikirjasto-hankkeista, joissa on hyödynnetty uusinta ja kohtuullisen edullista  kulunvalvonta- ja kirjastoautomaatiotekniikkaa. Kokemukset omatoimilehtisaleista ja omatoimikirjastoista ovat olleet lähes poikkeuksetta positiivisia. Kirjaston aukioloaikoja on kyetty lisäämään, asiakkaat ovat voineet palauttaa ja lainata aineistoa kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella, kirjastojen muita palveluja on mahdollista käyttää esim. iltaisin tai viikonloopuna. Kolarin kirjastoon on perustettu digitointikeskus, hankittu e-lehtitietokanta ja asiakaskäytössä on 6 tietokonetta. Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjastotilan tarjoamisen esim. yhdistysten tai muiden ryhmien kokoontumistilaksi.  Järjestyshäiriöita tai muuta epäasiallista toimintaa ei ole juuri esiintynyt.

Kolarin kunta on maantieteellisesti laaja ja koostuu kirkonkylästä, jossa sijaitsee pääkirjasto ja muista kylistä, joita palvelee kirjastoauto joka kolmas viikko. Aukioloaikojen laajentaminen parantaa kaikkien kirjaston asiakkaitten kirjastopalvelujen saatavuutta mutta oleellisesti se vaikuttaa muualla kuin kirkonkylässä asuvien kirjastopalvelujen saatavuuteen. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Omatoimikirjasto toteutuminen.

Aukioloaikojen ja käytön lisääntyminen.

Projektbeskrivning : 

Kohti omatoimikirjastoa

Hankesuunnitelma Kolarin kirjaston lehtisalin muuntamisesta omatoimikäyttöön soveltuvaksi valmistui vuoden 2013 lopulla. Hanke olisi ollut rakennusteknisesti vaativa ja oli muuttanut rakennuksen ulkoprofiilia (ovi nykyisen lehtisalin seinään). 

Hankehakemusta ei kuitenkaan lähetetty koska päätettiin odottaa kokemuksia jo toteutetuista omatoimikirjasto-hankkeista, joissa on hyödynnetty uusinta ja kohtuullisen edullista  kulunvalvonta- ja kirjastoautomaatiotekniikkaa. Kokemukset omatoimilehtisaleista ja omatoimikirjastoista ovat olleet lähes poikkeuksetta positiivisia. Kirjaston aukioloaikoja on kyetty lisäämään, asiakkaat ovat voineet palauttaa ja lainata aineistoa kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella, kirjastojen muita palveluja on mahdollista käyttää esim. iltaisin tai viikonloopuna. Kolarin kirjastoon on perustettu digitointikeskus, hankittu e-lehtitietokanta ja asiakaskäytössä on 6 tietokonetta. Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjastotilan tarjoamisen esim. yhdistysten tai muiden ryhmien kokoontumistilaksi.  Järjestyshäiriöita tai muuta epäasiallista toimintaa ei ole juuri esiintynyt.

Kolarin kunta on maantieteellisesti laaja ja koostuu kirkonkylästä, jossa sijaitsee pääkirjasto ja muista kylistä, joita palvelee kirjastoauto joka kolmas viikko. Aukioloaikojen laajentaminen parantaa kaikkien kirjaston asiakkaitten kirjastopalvelujen saatavuutta mutta oleellisesti se vaikuttaa muualla kuin kirkonkylässä asuvien kirjastopalvelujen saatavuuteen. 

 

Hankkeen laitekustannusarvio

Hankitaan tarvittava kulunvalvontatekniikka (kamerat, kulunvalvontalaite jolla yhteyskirjastojärjestelmään, tarvittavat ohjelmat, kaapelointi) ja kirjastoautomaatiotekniikka (lainaus- ja palautusautomaatti kaikkine laitteineen). Kustannusarviota tehtäessä on tehty yhteystyötä Ranuan ja Sallan kirjastojen kanssa. 

Kulunvalvontalaitteet: 15 000 €

Kirjastoautomatiikka (lainaus- ja palautusautomaatti): 8000 €

Tarkempi erittely Bujettiosuudessa.

 

 

 

 

Tidigare projekt: 

Oulun kaupunginkirjaston Puolivalinkankaan toimipiste

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjastoon on hankittu Lapin AVI:n hankerahoituksella kulunvalvonta- ja kirjastoautomaatiotekniikka, lainaus- ja palautusautomaatti, infotaulut sekä laitteita asiakaskäyttöön. Omatoimikirjasto on otettu asiakaskäyttöön syyskuussa 2017. Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönoton viivästykset siirsivät myös omatoimikirjaston käyttöönottoa. Rajapintaa aiempaan järjestelmään ei ollut tarkoituksenmukaista luoda eikä maksaa. Tarvittavittaviin kaapelointi- ja sähkötöihin sekä muihin talotekniikkaan liittyviin muutostöihin  käytettiin kunnan varaamaa investointirahaa (mm. omatoimikirjaston edellyttämä sähkö-ovi ja liiketunnistimeen perustuva koko kirjaston led-valaistus).

Omatoimikirjasto otettiin ensin koekäyttöön testiryhmälle ( n. 20 henkilöä) toukokuussa 2017. Koekäytön aikana tehtiin teknistä hienosäätöä ja saatiin hyödyllistä  asiakaspautetta palvelun toimivuuden kannalta.

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Opastusvideo Kolarin kirjaston omatoimikirjaston käyttöön.

https://www.facebook.com/kolarinkunta/videos/2169198956640216/

Kirjastoon sijoitettuja opasteita ja ohjeita.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjaston aukioloaikoja ja käyttöä on kyetty lisäämään alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan. Asiakkaat ovat voineet palauttaa ja lainata aineistoa sekä noutaa varauksia kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Myös kirjaston asikaskoneita ja  muita palveluja on mahdollista käyttää iltaisin ja viikonloppuna. Avustuksella hankittiin asiakaskäyttöön laitteita, muun muassa e-lehtien lukemiseen hyvin soveltuva isonäyttöinen tabletti. On huomattava että Kolarissa ei ole lehtien viikonloppukantoa. Hankituilla infotauluilla parannettiin asiakastiedotusta.

Kirjaston omatoimikäyttö on kaksinkertaistanut kirjaston käyttötunnit.  Omatoimikirjastolla on jo tähän mennessä vakiintuneita käyttäjiä. Kirjastoa voi käyttää arkisin  kello 7 - 21 ja viikonloppuisin 12 - 16. Järjestyshäiriöita tai muuta epäasiallista toimintaa ei ole esiintynyt alkuperäisen olettaman mukaisesti. 

Kolarin kunta on maantieteellisesti laaja ja koostuu kirkonkylästä, jossa sijaitsee pääkirjasto ja muista kylistä, joita palvelee kirjastoauto joka kolmas viikko. Aukioloaikojen laajentaminen on parantanut kaikkien kirjaston asiakkaitten kirjastopalvelujen saatavuutta ja  oleellisesti vaikuttanut muualla kuin kirkonkylässä asuvien kirjastopalvelujen saatavuuteen. 

Fortsatta åtgärder: 

Omatoimikirjasto mahdollistaa kirjastotilan tarjoamisen esim. yhdistysten tai muiden ryhmien kokoontumistilaksi jos kirjastoon suunnitellut muutostyöt valmistuvat.

Asiakasraadin mielipide ja muu saatu asiakaspalaute otetaan huomioon esim. aukioloaikamuutoksina.

Projektet börjar : 
01/05/2015
Projektet avslutas : 
29/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€26 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€30 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€38 894
Egen finansiering: 
€16 394
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
4henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€22 500

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen, mutta avustuksen käytön ulkopuolelle rajataan kaapelointi, matkakustannukset ja asiakastapahtumat.