Koillismaan kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Taivalkosken kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4
93400
Kirjaston puhelin : 
040 860 8999
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@taivalkoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tavko
Y-tunnus : 
0190100-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Rea Tiirola-Tyni
Puhelin : 
040 860 8998
Sähköposti : 
rea.tiirola-tyni@taivalkoski.fi
Kuvaus : 

1. Yleiskuvaus

Koillismaan seutukuntaan kuuluvat Kuusamon ja Taivalkosken kirjastot, Posion kirjasto Lapin läänin puolelta sekä Pudasjärven kirjasto Oulunkaaren seutukunnasta ovat tehneet pitkään yhteistyötä mm. henkilökunnan täydennyskoulutuksen ja kirjailijavierailuiden järjestämisessä. Kunnat ovat laajoja ja harvaan asuttuja muuttotappiokuntia ja suurempiin kaupunkikeskukseen on pitkä matka.

Kuusamossa on 2 kiinteää toimipistettä sekä kirjastoauto. Henkilökuntaa on 12,7 vakituista.

Pudasjärvellä on pääkirjasto ja kirjastoauto, työntekijöitä 7 vakituista.

Taivalkoskella on pääkirjasto ja 3 vakituista työntekijää.

Posiolla on pääkirjasto ja koulukirjasto. Henkilökuntaa on 3,5 vakituista.

 

2. Tausta ja tavoitteet

Alueen kirjastot ovat pieniä ja välimatkat pitkiä. Kirjastomaailman muutosvauhti on entistä kovempi ja samalla koulutuksen tarve suurempi. Koska henkilökuntaa on vähän, erityisosaamista ei voi olettaa löytyvän niin monilta aihealueilta kuin suurissa kirjastoissa, joissa henkilökuntaa on määrällisesti paljon.

Koulutustoiveita ja -tarpeita on kartoitettu kesällä 2012 kyselyllä, joka tavoitti alueen koko kirjastohenkilöstön. Kyselyn perusteella suunnitellaan koulutus, jota aletaan toteuttaa vuoden 2013 aikana.

Tavoitteena on edelleen vahvistaa kirjastohenkilöstön valmiuksia muuttuvassa toimintaympäristössä ja monipuolisessa asiakaspalvelutyössä sekä lisätä alueen kirjastojen yhteistyömuotoja.

 

3. Toteutus

Taivalkosken kunnankirjasto vastaa hankkeen suunnittelusta, järjestelyistä ja hallinnoinnista. Koulutuspäivät toteutetaan pääosin Kuusamossa, mahdollisesti myös muissa hankkeen kunnissa, tai järjestetään yhteiskuljetus muualle koulutukseen.

Hakijakirjastoihin palkataan tarpeen mukaan sijaistyövoimaa koulutuspäivien ajaksi, jotta kaikille taattaisiin osallistumismahdollisuus. Matkakulut muista hakijakirjastoista koulutuspaikkakunnille korvataan projektirahoista. Mahdolliset muut osallistujat maksavat kulunsa itse.

Alustavasti on suunniteltu n. 6 koulutuspäivää vuosina 2013-2014. Koulutusaiheet pyritään toteuttamaan kartoituksen mukaisessa tärkeysjärjestyksessä, jos se kouluttajien saannin ja aikataulujen osalta on mahdollista. Kyselyn mukaan koulutusta tarvittaisiin muunmuassa seuraavista aiheista:

- kirjastotoiminnan tulevaisuus, toimintamuotojen kehittäminen

- tietokantakoulutus: sisällönkuvailu, luettelointi, verkkotietokannat, kausijulkaisut

- lasten- ja nuortenkirjastotyö

- kokoelmanhoito, kokoelman avaaminen asiakkaille

- sähköinen asiointi ja viestimet, e-kirja

- viestintä, tiedotteiden teko, kuvankäsittely

- sisältökoulutukset

- opintomatka esimerkiksi Mikkelin kirjastoon ja kirjastopäiville 2013

 

4. Henkilöstö

Hakijakirjastoissa on koulutettavia n. 27 henkilöä. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat hakijakirjastojen esimiehet, jotka osallistuvat koulutuksen suunnitteluun sekä hankkeen loppuarviointiin. Koulutussuunnittelussa ja toteutuksessa käytetään apuna esim. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoa. Projektirahoituksella kustannetaan ammattitaitoiset kouluttajat, jotka tulevat enimmäkseen muualta Suomesta.

 

5. Rahoitus

Hakijakirjastot vastaavat ohjausryhmän jäsenten palkkakuluista sekä koulutuksiin osallistuvan henkilöstönsä palkkakuluista koulutuspäivien ajalta.

Koulutuskulut koostuvat kesäyliopiston tai vastaavan tahon järjestämien koulutuspäivien hinnasta.

Projektirahoituksella katetaan koulutuksiin osallistuvien matkakulut koulutuspaikkakunnalle, päivärahat tai ateriat tilanteen mukaan sekä sijaisten palkat koulutusten aikana.

Kokonaiskustannukset ovat 37 300€, josta hakijakirjastojen oma osuus on 16 200€ ja haettava rahoitusosuus 21 100€.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kuusamon kaupunginkirjasto

Ritva Niemeläinen

PL 9

93601 Kuusamo

ritva.niemeläinen@kuusamo.fi

040 860 8900

 

Pudasjärven kaupunginkirjasto

Kaisa Manninen

PL 59, Tuulimyllyntie 4

93101 Pudasjärvi

kaisa.manninen@pudasjarvi.fi

040 560 9297

 

Posion kunnankirjasto

Eija-Liisa Kasesniemi

Suopolku 1

97900 Posio

eija-liisa.kasesniemi@posio.fi

044 7674 426

Aiemmat hankkeet: 

Alueen kirjastot ovat hakeneet ja saaneet täydennyskoulutusta varten rahoitusta vuosina 2005-2012 yhteensä 57 800 euroa, joilla on pystytty toteuttamaan yhteensä 37,5 koulutuspäivää. Koulutus aloitettiin virkailijoille suunnattuna, mutta jatko suunnattiin koko henkilöstölle, mikä on pienissä kirjastoissa järkevintä. Jotkut luennot ovat olleet avoimia myös koululaisille ja opettajille.

Henkilökunta on ollut motivoitunutta osallistumaan koulutuksiin, ja kun ne on järjestetty omalla alueella, on useampi henkilö päässyt koulutukseen kuin muuten olisi ollut mahdollista. Alueen henkilöstö on myös tutustunut toisiinsa koulutustilaisuuksissa.

Alueellinen koulutusyhteistyö on osoittautunut kaikin puolin toimivaksi ja kustannuksia säästäväksi.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http//hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi