Koiranvirassa kovissa kansissa
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Imatran kaupunginkirjasto
Imatran kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokatu 1
55100
Kirjaston puhelin : 
020 617 6601
Kirjaston sähköposti : 
kirjastotoimi@imatra.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Imaap
Y-tunnus : 
LY 0159216-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ari Sareslahti
Puhelin : 
020 617 6600
Sähköposti : 
ari.sareslahti@imatra.fi
Kuvaus : 

Imatran kaupunginkirjastolla on oma maskotti, kirjastokoira Kirjavainen, jota esittää yksi kirjaston työntekijöistä. Kirjavainen asuu pääkirjastossa, lastenosastolla. Se hoitaa vahtikoiran tehtäviä ja on vähän niin kuin töissä kirjastossa. Kirjavainen ei ole mikä tahansa koira, se osaa soittaa kitaraa ja laulaakin jotenkuten. Niinpä päiväkoti- ja alakouluryhmät pääsevät Kirjavaisen seurassa tutustumaan kirjastoon jutustelun sekä musisoinnin kautta. 

Kirjavainen on esiintynyt lasten kirjastovierailuilla ja muissa kirjaston tapahtumissa jo useamman vuoden ajan. Kirjastokoiran voi tavata vain kirjaston tilaisuuksissa, vaikka kysyntää on muuallekin. Oman kirjaston lisäksi Kirjavainen on kuitenkin vieraillut kirjastonhoitajan seurassa kouluilla sekä lähikuntien kirjastoissa. Kirjastonkäytön opetukseen kirjastokoira tuo väriä ja elämyksellisyyttä, kuten muuhunkin kirjastotyöhön. Kirjavaisella on oma blogi (http://kirjavainen.wordpress.com/), joka toivottavasti viihdyttää lapsia ja lasten vanhempia. Ainakin oman ja lähikirjastojen henkilökunta seuraa blogia aktiivisesti.

Kirjavaisesta rakennetaan entistä tietoisemmin tunnettua hahmoa, joka saa lapset sitoutumaan pienestä pitäen monipuoliseen kirjaston käyttöön. Tekemällä Kirjavaisesta mahdollisimman elävä ja todentuntuinen hahmo toivotaan, että kirjastoon tuleminen olisi nuorena ja aikuisenakin mieluisaa, kun taloon liittyy kirjastokoiran kautta saatuja muistoja.

Tämän hankkeen tarkoituksena on jatkaa brändinkehitystä ja tehdä kirjastokoira Kirjavaisesta lasten kuvakirja. Tavoitteena on luoda kaunokirjallinen teos, jossa on ammattitaitoisesti suunniteltu ja kirjoitettu tarina, elävä ja mielenkiintoinen valokuvakuvitus sekä asiansa osaava taitto. Kirjassa Kirjavainen tutustuu kirjastoon ja sen palveluihin, jolloin se samalla opastaa lukijaa niiden käyttöön.

Kirjan tekemiseen hankitaan ammattitaitoa kirjaston ulkopuolisilta tahoilta ainakin valokuvauksen ja taiton suhteen.

Valmis teos palvelee omissa kokoelmissa ja kirjastonkäytön opetuksessa. Sitä voi lahjoittaa päiväkotien ja alakoulujen käyttöön sekä myydä omille asiakkaille ja toisten kirjastojen kokoelmiin. Kirjahankkeesta ei odoteta voittoa vaan sillä haetaan ensisijaisesti vahvistusta lasten kirjastonkäytön opetukseen, kirjaston näkyvyyteen ja siihen, että mielikuva kirjastosta on elävä ja positiivinen.

Kirjalle suunnitellaan 400 kappaleen painosta. Avustusta haetaan valokuvaukseen, kirjan taittoon sekä osaan painatuskuluista. Kirjasto suunnittelee ja toteuttaa julkaisua omin kustannuksin, omarahoitusta osoitetaan myös julkaisun painatukseen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

kirjastokoira, lasten- ja nuortenosastonjohtaja, kirjaston henkilökunta, päväkotien ja koulujen henkilökuntaa, valokuvaaja, taittaja, kirjapaino

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastokoira Kirjavaisen blogi: http://kirjavainen.wordpress.com/

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Alkuperäistä hankehakemusta Kirjastokoira Kirjavaisesta kertovan julkaisun tekemisestä muutettiin vuonna 2012, jotta se saataisiin mahtumaan hankerahoituksen kriteereihin. Korjatun hankkeen nimeksi tuli "Koiranvirasta kirjaston tähdeksi".

Muokatun hankkeen tavoitteena oli jatkaa Kirjastokoira Kirjavaisen brändin kehittämistä, saada Kirjavaiselle lisää näkyvyyttä sekä vakiinnuttaa koiran roolia innostavana kirjasto-oppaana. Kirjavaisesta oli tarkoitus tehdä entistä tietoisemmin hahmo, joka tunnetaan ja joka saa lapset sitoutumaan pienestä pitäen monipuoliseen kirjaston käyttöön. Hankkeen puitteissa suunniteltiin huolella ja tuotettiin lapsiryhmien vierailuja kirjastoon ja Kirjavaisen vierailuja lasten luokse. Lisäksi tuotettiin ja jaettiin markkinointimateriaalia Kirjavaisen toiminnasta. Kirjavaisen – Mika Kähkösen – lisäksi tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui neljä muuta kirjaston työntekijää.

Projektin aikana Kirjavainen esiintyi 50 tapahtumassa, katsojia oli yhteensä 1 128.

Esiintymisiä pääkirjastossa oli 34, katsojia 745.

Esikoululaiset vierailivat kirjastossa vuosina 2012 ja 2013.

Vuonna 2012 esikoululaiset tutustuivat Marsa Pihlajan tauluihin, ja Kirjavainen kertoi lapsille lukutottumuksistaan. Marraskuussa 2013 joulumuori ja Kirjavainen johdattelivat esikoululaiset joulun odotustunnelmiin jouluiseksi somistetussa satuhuoneessa. Kirjastossa vieraili päiväkotiryhmiä, perhepäivähoitajia hoitolapsineen ja koululuokkia joille ohjelma räätälöitiin osallistujien ennakkotoiveitten mukaan. Pietarilaisen päiväkodin henkilöstölle esiteltiin lasten kirjastotoimintaa ja Kirjavainen kertoi omasta roolistaan. Koko perheen tapahtumissa Kirjavainen jutusteli ja musisoi.

Kirjavainen työparinsa kanssa vieraili kirjaston ulkopuolella 16 tapahtumassa. Osallistujia tapahtumissa oli 383.

Vuonna 2013 Imatran seurakunnan varhaiskasvatus- ja perhetyö juhli 50-vuotistaipalettaan ja kirjastolaiset ”lahjana seurakunnalle” vierailivat seurakunnan päivä- ja perhekerhoissa. Päiväkerhoissa luettiin satuja ja Kirjavainen musisoi. Perhekerhoissa esitettiin runoja ja lauluja. Lisäksi vierailtiin kirjastoissa ja päiväkodeissa. Lempeenlietteen leikkikentällä Kirjavainen esiintyi lähiseudun perhepäivähoitajille ja hoitolapsille. Kirjavainen vieraili myös Rautjärven kirjastossa.

Toteutettuihin esityksiin oltiin tyytyväisiä sekä kirjaston että yleisön puolelta. Kaikkiaan hankkeen aikana tavoitettiin yli 1 100 lasta, joille jäi tapahtumista ja kirjastosta varmasti positiivinen mielikuva. 

Jatkotoimenpiteet: 

Lapsille järjestettäviä tapahtumia suunnitellaan ja totetutetaan jatkossakin ja Kirjastokoira Kirjavainen on mukana kirjaston markkinoinnissa ja kirjastonkäytön opetuksessa tavalla tai toisella. Hanke antoi paljon kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja markkinoinnista, jota voidaan käyttää hyväksi jatkossakin. Valimistettuja markkinointiartikkeleita tullaan jakamaan asiakkaille erilaisten tapahtumien ja markkinointitempausten yhteydessä. 

Aloituspäivämäärä : 
09/05/2012
Lopetuspäivämäärä : 
08/11/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 877
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 977
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
50kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 128henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 900

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Imatran kaupunginkirjasto muutti alkuperäisen hakemuksen hankesuunnitelmaa, jonka perusteella päätös on tehty.