Koiravinkkaustoiminnan kehittäminen - Hellästi vinkaten
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oma kuva
Isojojen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 4
64901
Kirjaston puhelin : 
062631074
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@isojoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-isoj
Y-tunnus : 
0178071-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Sini Mäkinen
Puhelin : 
062631074
Sähköposti : 
sini.makinen@isojoki.fi
Kuvaus : 

Isojoen kirjaston koiravinkkari australianpaimenkoira Hellä on "vinkannut" kirjoja ihmisvinkkarin kanssa oman kunnan ja naapurikunnan Karijoen 4-6 luokkalaisille lapsille talvesta 2013 lähtien. Koiran kanssa tehtävä vinkkaus on osoittautunut hyvin suosituksi ja pidetyksi toiminnaksi sekä lasten, opettajien että vinkkarin kannalta. Allergiaongelmaa ei ole, sillä luokan opettaja pitää huolen siitä, etteivät pahasti allergiset lapset osallistu vinkkaukseen.

Vinkkaustuokio kestää noin 45 minuuttia. Käytännössä yleensä ajasta kaksi kolmasosaa kuluu kirjojen vinkkaamiseen ja loppuaika koirista puhumiseen. Koiravinkkauksessa lapsilla on osallistuvampi rooli kuin tavallisessa kirjavinkkauksessa, sillä kirjojen vinkkausten välissä jutellaan lasten kanssa siitä miten koiraa tulee käsitellä, lasten omista koirista/koirakokemuksista ja muusta koiriin liittyvistä asioista. Koiran läsnäolo myös selvästi rauhoittaa ja vetää lasten mielenkiinnon vinkkaustilanteeseen. Vinkkaus tapahtuu lattialla istuen, jolloin jokainen pääsee lähelle ja tunnelma on välittömämpi. Vinkkauksen loputtua koira saa nousta vinkkarin vierestä ja käydä tervehtimässä lapsia. Koiralle saa halutessaan syöttää nameja ja pyydettäessä koira myös vie lapsille heidän valitsemansa kirjat suoraan käteen. Usein elävän koiran kohtaaminen kesken koulupäivän ja vinkkaustilanteessa on lapsille suuri yllätys ja elämys, josta puhutaan pitkään.

Hankkeen tarkoitus on tarjota mahdollisuutta koiravinkkaukseen 4-6 luokkalaisille koululaisille myös Isojoen ulkopuolella. Pääpaino on Etelä-Pohjanmaan alue. Koiravinkkaus on Suomessa vielä harvinaista ja tavoitteena on samalla tehdä koiravinkkausta laajemmin tunnetuksi alueella. Hankkeella on myös toissijainen tavoite, mahdollinen lukukoiratoiminnan aloittaminen.

Koiran kanssa tehtävää vinkkausta rajoittaa koiran rajallinen jaksaminen (enintään kaksi vinkkausta samana päivänä) ja se, että vinkkausryhmä ei voi olla kovin suuri (noin 20 oppilasta).  Tämän takia koiravinkkaamisen tekeminen on suhteellisen kallista. Avustus mahdollistaa koiravinkkauksen tarjoamisen kohtuulliseen hintaan.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vinkkauksia tehtiin kouluilla, kirjastoilla ja lukukerhoissa. Vinkkauksia tehtiin 16 kpl. Syksyllä 2015 oli tarkoitus vinkata enemmän kuin kerran, mutta Hellä oli vakavasti sairaana. Vinkkauksiin osallistui noin 260 lasta ja opettajaa. Tilaisuudet olivat onnistuneita, hauskoja ja vinkkausten lisäksi lapset saivat paljon tietoa koirista, siitä miten koirien kanssa toimitaan ja mitä niiden kieli kertoo. Palaute oli hyvää ja vinkkikirjat menivät hyvin lainaan.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hellä jatkaa vinkkaamista hankkeen jälkeenkin.

Lisätietoa: 

Vinkkaukset olivat muuten ilmaisia niitä tilanneille tahoille, mutta matkakustannukset laskutettiin. Eli Isojoen kunta myi vinkkarin työajan, mutta laskutti matkakustannukset.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€100
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
256henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi