Kokkolan pääkirjaston lehtisali omatoimitilaksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040 806 5124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044 7809 564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on parantaa Kokkolan kaupunginkirjaston laatua ja laajentaa tilojen käyttöä tarjoamalla itsepalvelua pääkirjaston lehtisalissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

omatoimiaukiolon asiakasmäärä, lainamäärä ja aukiolotunnit

Kuvaus : 

Kokkolan kaupunginkirjaston pääkirjastolla on tarve lisätä lehtisalin aukioloaikoja. Säästösyistä lehtisali on 1.6.2016 alkaen ollut suljettuna sekä lauantaisin että sunnuntaisin (kesä-elokuu) ja 1.9.2016 alkaen suljettuna sunnuntaisin (syyskuu-toukokuu). Omatoimilehtisalin laajemmilla aukioloajoilla saavutettavuus lisääntyy, palvelu paranee ja tilan sekä kokoelmien käyttö tehostuu. Lehtisalin sijainti on hyvä ja mahdollistaa omatoimisuuden käyttöönoton ilman, että kiinteistöön tarvitsee tehdä suuria muutostöitä. Avustusta haetaan omatoimisuuden mahdollistavan ohjelmiston, sisäänkirjautumisyksikön ja lainausautomaatin hankkimiseen sekä kameravalvonnan laajentamiseen. Lisäksi palkataan projektityöntekijä (2 kk) hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Omarahoitusosuus muodostuu taloteknisistä töistä ja henkilökunnan osuudesta suunnitteluun, toteutukseen, tiedotukseen sekä asiakkaiden opastamiseen.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoite on parantaa Kokkolan kaupunginkirjaston laatua ja laajentaa tilojen käyttöä tarjoamalla itsepalvelua pääkirjaston lehtisalissa. Kirjastoon hankittiin Bibliothecalta omatoimikirjaston vaatimat laitteet ja ohjelmat. Hankkeen avulla laajennetaan Kokkolan kaupunginkirjaston pääkirjaston lehtisalin aukioloaikoja ja saavutettavuutta. Omatoimiajan aukiolot ovat ma-to 19-21, pe 18-21, la 15-18 (kesälauantait 9-18) ja su 9-18. Henkilökunta palvelee ma-to 9-19, pe 9-18 ja la 9-15 (talvilauantaisin). Omatoimilehtisalin aukioloja muutetaan mikäli asiakaspalaute sen vaatii. Omatoimikirjasto oli tarkoitus ottaa käyttöön joulukuussa 2018, mutta sähkötyöt myöhästyivät ja käyttöönotto siirrettiin maaliskuulle 2019. 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kokkolan kaupunginkirjasto ja tietohallinto järjestivät omatoimikirjaston kilpailutuksen keväällä 2018. Hanke toteuttiin tiiviinä yhteistyönä Kokkolan tietohallinnon ja järjestelmän toimittajan kanssa. Kilpailun voitti Bibliotheca, joka toimitti omatoimikirjastojärjestelmän vaadittavat laitteet ja ohjelmat sekä asensi ne ja koulutti henkilökunnan. Bibliothecalta hankittiin myös lainaus- ja palautusautomaatti lehtisaliin. 

Hanketyö Bibliothecan kanssa aloitettiin teknisellä suunnittelupalaverilla ja kaapelointisuunnitelmalla. Kirjastotalon valvontakamerat uusittiin kaupungin omana työnä jo vuonna 2017, joten valvontakameroita lisättiin lehtisaliin vain 2 kpl. Ulko-ovet vaihdettiin sähköoviin kaupungin omana työnä tammikuussa 2019. Lehtisalin verkkokaapelointi ym. sähkötyöt toteutettiin myös kaupungin omana työnä. Biblioteca hoiti omatoimijärjestelmän asennuksen sisältäen, ulko-oven ja sisäoven kirjatumisyksikön asennuksen, hallintayksikön asennuksen ja kytkennät, valvontakameroiden (2 kpl) ja kaiuttimien (2kp) asennukset. Lisäksi Biblioteca joutui tekemään verkkokaapeloinnin päättötöitä, jotka oli jäänyt sähkömieheltä kesken. Omatoimilehtisali oli alunperin tarkoitus ottaa käyttöön jo loppuvuodesta 2018, mutta käyttöönotto siirrettiin sähkötöiden viivästymisen takia maaliskuulle 2019.  

Lehtisalin sijainti on hyvä ja mahdollisti sen että kiinteistöön ei tarvinnut tehdä muuta toiminnallisia muutostöitä kuin vessojen vesihanojen vaihdon. Avustuksella oli tarkoitus palkata projektityöntekijä (2 kk) hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen alkuvaiheessa päädyttiin kuitenkin että projektin suunnittelee ja toteuttaa järjestelmän toimittaja yhteistyössä Kokkolan tietohalllinnon kanssa. Kirjaston vahtimestari ja järjestelmäntoimittaja hoitivat mm. käyttöoikeuksin määrittelyn. 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Asiakkaiden tiedotus ja opastaminen jäi keväälle 2019. Omatoimikirjaston säännöt päätettiin Sivistyslautakunnassa 19.2.2019. Palvelun käyttöönotto on näillä näkymin 15.3.2019 Kokkolan kaupunginkirjaston täyttäessä 90 vuotta.

Omatoimilehtisalin arviointiin suunnitellaan kohdistettua asiakaskyselyä. Lisäksi seurataan omatoimilukusalin käyttöä ja palautetta sekä kehitetään palveluita asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Lehtisalin aukiolotunnit lisääntyvät talvisin 26 ja kesäisin 35 tunnilla.  Omatoimiratkaisuja suunnitellaan toteuttavaksi lähivuosina myös lähikirjastoissa. 

Lisätietoa: 

Lehtisalin vahtimestarin työaikaa hankkeen parissa 23 h. 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 695
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 695
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi