Kokkolan pääkirjaston lehtisali omatoimitilaksi
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Isokatu 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 806 5124
Bibliotekets e-postadress : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-Klm
FO-nummer : 
0179377-8
Ansvarsperson : 
Susann Forsberg
Telefonnummer : 
044 7809 564
E-post : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoite on parantaa Kokkolan kaupunginkirjaston laatua ja laajentaa tilojen käyttöä tarjoamalla itsepalvelua pääkirjaston lehtisalissa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

omatoimiaukiolon asiakasmäärä, lainamäärä ja aukiolotunnit

Projektbeskrivning : 

Kokkolan kaupunginkirjaston pääkirjastolla on tarve lisätä lehtisalin aukioloaikoja. Säästösyistä lehtisali on 1.6.2016 alkaen ollut suljettuna sekä lauantaisin että sunnuntaisin (kesä-elokuu) ja 1.9.2016 alkaen suljettuna sunnuntaisin (syyskuu-toukokuu). Omatoimilehtisalin laajemmilla aukioloajoilla saavutettavuus lisääntyy, palvelu paranee ja tilan sekä kokoelmien käyttö tehostuu. Lehtisalin sijainti on hyvä ja mahdollistaa omatoimisuuden käyttöönoton ilman, että kiinteistöön tarvitsee tehdä suuria muutostöitä. Avustusta haetaan omatoimisuuden mahdollistavan ohjelmiston, sisäänkirjautumisyksikön ja lainausautomaatin hankkimiseen sekä kameravalvonnan laajentamiseen. Lisäksi palkataan projektityöntekijä (2 kk) hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Omarahoitusosuus muodostuu taloteknisistä töistä ja henkilökunnan osuudesta suunnitteluun, toteutukseen, tiedotukseen sekä asiakkaiden opastamiseen.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoite on parantaa Kokkolan kaupunginkirjaston laatua ja laajentaa tilojen käyttöä tarjoamalla itsepalvelua pääkirjaston lehtisalissa. Kirjastoon hankittiin Bibliothecalta omatoimikirjaston vaatimat laitteet ja ohjelmat. Hankkeen avulla laajennetaan Kokkolan kaupunginkirjaston pääkirjaston lehtisalin aukioloaikoja ja saavutettavuutta. Omatoimiajan aukiolot ovat ma-to 19-21, pe 18-21, la 15-18 (kesälauantait 9-18) ja su 9-18. Henkilökunta palvelee ma-to 9-19, pe 9-18 ja la 9-15 (talvilauantaisin). Omatoimilehtisalin aukioloja muutetaan mikäli asiakaspalaute sen vaatii. Omatoimikirjasto oli tarkoitus ottaa käyttöön joulukuussa 2018, mutta sähkötyöt myöhästyivät ja käyttöönotto siirrettiin maaliskuulle 2019. 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kokkolan kaupunginkirjasto ja tietohallinto järjestivät omatoimikirjaston kilpailutuksen keväällä 2018. Hanke toteuttiin tiiviinä yhteistyönä Kokkolan tietohallinnon ja järjestelmän toimittajan kanssa. Kilpailun voitti Bibliotheca, joka toimitti omatoimikirjastojärjestelmän vaadittavat laitteet ja ohjelmat sekä asensi ne ja koulutti henkilökunnan. Bibliothecalta hankittiin myös lainaus- ja palautusautomaatti lehtisaliin. 

Hanketyö Bibliothecan kanssa aloitettiin teknisellä suunnittelupalaverilla ja kaapelointisuunnitelmalla. Kirjastotalon valvontakamerat uusittiin kaupungin omana työnä jo vuonna 2017, joten valvontakameroita lisättiin lehtisaliin vain 2 kpl. Ulko-ovet vaihdettiin sähköoviin kaupungin omana työnä tammikuussa 2019. Lehtisalin verkkokaapelointi ym. sähkötyöt toteutettiin myös kaupungin omana työnä. Biblioteca hoiti omatoimijärjestelmän asennuksen sisältäen, ulko-oven ja sisäoven kirjatumisyksikön asennuksen, hallintayksikön asennuksen ja kytkennät, valvontakameroiden (2 kpl) ja kaiuttimien (2kp) asennukset. Lisäksi Biblioteca joutui tekemään verkkokaapeloinnin päättötöitä, jotka oli jäänyt sähkömieheltä kesken. Omatoimilehtisali oli alunperin tarkoitus ottaa käyttöön jo loppuvuodesta 2018, mutta käyttöönotto siirrettiin sähkötöiden viivästymisen takia maaliskuulle 2019.  

Lehtisalin sijainti on hyvä ja mahdollisti sen että kiinteistöön ei tarvinnut tehdä muuta toiminnallisia muutostöitä kuin vessojen vesihanojen vaihdon. Avustuksella oli tarkoitus palkata projektityöntekijä (2 kk) hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen alkuvaiheessa päädyttiin kuitenkin että projektin suunnittelee ja toteuttaa järjestelmän toimittaja yhteistyössä Kokkolan tietohalllinnon kanssa. Kirjaston vahtimestari ja järjestelmäntoimittaja hoitivat mm. käyttöoikeuksin määrittelyn. 

 

Fortsatta åtgärder: 

Asiakkaiden tiedotus ja opastaminen jäi keväälle 2019. Omatoimikirjaston säännöt päätettiin Sivistyslautakunnassa 19.2.2019. Palvelun käyttöönotto on näillä näkymin 15.3.2019 Kokkolan kaupunginkirjaston täyttäessä 90 vuotta.

Omatoimilehtisalin arviointiin suunnitellaan kohdistettua asiakaskyselyä. Lisäksi seurataan omatoimilukusalin käyttöä ja palautetta sekä kehitetään palveluita asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Lehtisalin aukiolotunnit lisääntyvät talvisin 26 ja kesäisin 35 tunnilla.  Omatoimiratkaisuja suunnitellaan toteuttavaksi lähivuosina myös lähikirjastoissa. 

Ytterligare information: 

Lehtisalin vahtimestarin työaikaa hankkeen parissa 23 h. 

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 000
Egen finansiering: 
€8 000
Budget sammanlagt: 
€20 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€13 695
Egen finansiering: 
€3 695
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .