Koko kimpan PIRRe – Etelä-Karjalan kirjastojen yhteinen digiohjaus
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Imatran kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokatu 2
55100
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Huuhtanen
Puhelin : 
0400533268
Sähköposti : 
marja.huu@gmail.com
Hankkeen tavoite: 

Etelä-Karjalan kunnissa on jatkuva tarve sähköisten palvelujen ja asioinnin opastuksiin. Alueelle palkataan kaksi verkkopalvelujen kouluttajaa / digiohjaajaa, jotka kiertävät kirjastoissa opastamassa asiakkaita sekä henkilökuntaa. Digiohjaajat auttavat ja rohkaisevat henkilökuntaa sekä asiakkaita ja rakentavat pelisääntöjä ja vertaisopastajien verkkoa asiakkaiden neuvontaan. Opastusten pääfokus on Suomi-.fi:ssä ja muissa sähköisissä palveluissa ja aineistoissa, mutta neuvontaa voidaan antaa myös omien älylaitteiden käytössä. Hanketta viedään eteenpäin Imatran seudulla käynnissä olevan PIRRe pelastaa pulasta- hankkeen kokemusten ja oppien perusteella.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opastuksiin osallistuneiden määrä ja heiltä saatu palaute.

Kuvaus : 

Etelä-Karjalan alueella asuu n. 130 000. Pienemmissä kunnissa ikääntyneen väestön osuus on jopa yli 30 %. Osalle heistä on vaikeaa päästä mukaan sähköisen asioinnin, digitaalisten palvelujen ja e-aineistojen maailmaan. Asioiden hoitamisesta verkon välityksellä on kuitenkin tullut monissa tapauksissa käytännössä ainoa vaihtoehto. Hankkeessa alueen kirjastoihin palkataan kaksi kiertävää digiohjaajaa, jotka pitävät ryhmäopastuksia ja antavat henkilökohtaista ohjausta kirjastojen henkilökunnalle sekä asiakkaille. Tärkeimpänä kohderyhmänä hankkeessa ovat ikääntyvät sekä syrjäytymisvaarassa olevat kuntalaiset.

Sisältöjen osalta pääpaino on Suomi.fi'ssä sekä asiakkaiden itsensä määrittelemien palvelujen käytössä. Apua tarvitaan internetin peruskäytössä, pankkiasioinnissa, junalippujen hankkimisessa, Kelan lomakkeitten täyttämisessä ja tulostamisessa sekä muissa vastaavissa asioissa. Digiohjaajat esittelevät myös Heili-kirjastojen vast'ikään käyttöönottamaa Finnaa ja kokoelmissa olevia sähköisiä aineistoja. Ohjaaja voi neuvoa myös älylaitteiden peruskäytössä.

Syksyllä käynnistynyt Parikkalan, Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden yhteinen PIRRe pelastaa pulasta -hanke on toteuttanut onnistuneesti yksilö- sekä ryhmäopastuksia hankkeen kunnissa. Etenkin pohjoisten kuntien Ootsie netis? -teemapäivät ovat keränneet kiitettävästi osallistujia.
Kaikissa alueen kunnissa on ilmeinen ja jatkuva tarve digiopastuksen järjestämiseen ja kehittämiseen, mutta edellytyksiä tehtävään paneutuvien työntekijöiden palkkaamiseen ei juuri ole. Kirjastojen yhteinen hanke mahdollistaa kirjastotilojen ja -laitteiden, henkilökunnan sekä tiedotusresurssien käyttämisen tähän tarkoitukseen. Hankkeen omarahoitusosuus muodostuu kirjastojen henkilökunnan hankkeeseen käyttämästä työajasta. Lisäksi kunnat hankkivat lukulaitteita hankkeen käyttöön ja jokainen osallistuva kirjasto huolehtii, että käytettävissä on langaton verkko ja yksittäisiin sekä pienryhmäopastuksiin soveltuvat laitteet.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Eksote, Kela, verotoimisto, TE-toimisto, pankit, vapaan sivistystyön opistot, eläkeläisyhdistykset
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€34 980
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 220
Budjetti euroissa yhteensä: 
€49 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€32 000
 
okm
avi