Koko koulu lukee 2
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastot
Kirjaston osoite : 
PL 6
72601
Kirjaston puhelin : 
040 764 9927
Kirjaston sähköposti : 
keitele.kirjasto@keitele.fi
Y-tunnus : 
0170773-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Tyni
Puhelin : 
040 764 9904
Sähköposti : 
sirpa.tyni@keitele.fi
Hankkeen tavoite: 

Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastojen sekä Keiteleen ja Pielaveden yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen lukuvuoden 2013-2014 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut

Kuvaus : 

Jatkohanke Koko koulu lukee -hankkeelle.

Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastojen sekä Keiteleen ja Pielaveden yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen lukuvuoden 2013-2014 aikana molemmissa kunnissa. Koska kirjastoilla on yhteinen johtaja, voidaan toiminnoista ja käytänteistä sopia yhdessä. 

Keinoina lukuinnostuksen ja kirjastonkäytön lisäämiseen on muun muassa vertaisvinkkari-ryhmän perustaminen. Tarkoituksena on koota lukevista nuorista ryhmä, jonka tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukuharrastuksen piiriin. Vertaisvinkkarit vinkkaisivat esimerkiksi Nuorten nettiin (Ylä-Savon kirjastojen yhteinen), kirjastojen Facebook-sivuille tai pitäisivät kirjallisuusblogia. Vinkkarit kiertäisivät kouluilla ja järjestäisivät erilaisia lukutapahtumia.

Järjestetään kirjailijavierailuja ja draamapajoja ostopalveluna. Valtakunnallinen Satupäivä kytketään hankkeeseen. 

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Koko koulu lukee -hanke v. 2011

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kaksi lukiolaistyttöä laati kirjallisuuden vinkkilistan lukiolaisille, mutta tätä ei kuitenkaan julkaistu Rutakkoverkon sivuilla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailija Jyri Paretskoi vieraili kaikissa Keiteleen ja Pielaveden alueen yhtenäiskouluissa ja lukiossa. Paretskoin vierailu oli erittäin innostava.

Sanataidekoulu Aapelin sanataideohjaaja Merja Hynynen-Niskanen kävi kaikilla Keiteleen ja Pielaveden yhtenäiskoulujen alaluokilla (1-6) pitämässä sanataidetyöpajoja.

Sarjakuvataiteilija Pentti Otsamo kävi opettamassa sarjakuvien tekoa Pohjois-Pielaveden ja Säviän alakouluilla sekä Keiteleen yhtenäiskoulun luokilla 5-6.

Vierailijat piristävät aina koulun arkea ja avaavat uusia näkökulmia.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 732
Oma rahoitus yhteensä: 
€460
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
27kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013