Koko koulu lukee 2
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastot
Bibliotekets adress : 
PL 6
72601
Bibliotekets telefonnummer : 
040 764 9927
Bibliotekets e-postadress : 
keitele.kirjasto@keitele.fi
FO-nummer : 
0170773-7
Ansvarsperson : 
Sirpa Tyni
Telefonnummer : 
040 764 9904
E-post : 
sirpa.tyni@keitele.fi
Projektets målsättning: 

Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastojen sekä Keiteleen ja Pielaveden yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen lukuvuoden 2013-2014 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut

Projektbeskrivning : 

Jatkohanke Koko koulu lukee -hankkeelle.

Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastojen sekä Keiteleen ja Pielaveden yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen lukuvuoden 2013-2014 aikana molemmissa kunnissa. Koska kirjastoilla on yhteinen johtaja, voidaan toiminnoista ja käytänteistä sopia yhdessä. 

Keinoina lukuinnostuksen ja kirjastonkäytön lisäämiseen on muun muassa vertaisvinkkari-ryhmän perustaminen. Tarkoituksena on koota lukevista nuorista ryhmä, jonka tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukuharrastuksen piiriin. Vertaisvinkkarit vinkkaisivat esimerkiksi Nuorten nettiin (Ylä-Savon kirjastojen yhteinen), kirjastojen Facebook-sivuille tai pitäisivät kirjallisuusblogia. Vinkkarit kiertäisivät kouluilla ja järjestäisivät erilaisia lukutapahtumia.

Järjestetään kirjailijavierailuja ja draamapajoja ostopalveluna. Valtakunnallinen Satupäivä kytketään hankkeeseen. 

 

 

Tidigare projekt: 

Koko koulu lukee -hanke v. 2011

Webbsidor, publikationer och material: 

Kaksi lukiolaistyttöä laati kirjallisuuden vinkkilistan lukiolaisille, mutta tätä ei kuitenkaan julkaistu Rutakkoverkon sivuilla.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjailija Jyri Paretskoi vieraili kaikissa Keiteleen ja Pielaveden alueen yhtenäiskouluissa ja lukiossa. Paretskoin vierailu oli erittäin innostava.

Sanataidekoulu Aapelin sanataideohjaaja Merja Hynynen-Niskanen kävi kaikilla Keiteleen ja Pielaveden yhtenäiskoulujen alaluokilla (1-6) pitämässä sanataidetyöpajoja.

Sarjakuvataiteilija Pentti Otsamo kävi opettamassa sarjakuvien tekoa Pohjois-Pielaveden ja Säviän alakouluilla sekä Keiteleen yhtenäiskoulun luokilla 5-6.

Vierailijat piristävät aina koulun arkea ja avaavat uusia näkökulmia.

 

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/03/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 500
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€5 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 732
Egen finansiering: 
€460
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
27kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 100henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013