Koko kylä lukee 2
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Keiteleen ja Pielaveden kirjastot
Bibliotekets adress : 
Koulutie 1, PL 6
72601
Bibliotekets telefonnummer : 
040 764 9904
Bibliotekets e-postadress : 
keitele.kirjasto@keitele.fi
ISIL-kod : 
FI-Ketle
FO-nummer : 
0170773-7
Ansvarsperson : 
Sirpa Tyni
Telefonnummer : 
040 764 9904
E-post : 
sirpa.tyni@keitele.fi
Projektets målsättning: 

Keiteleen ja Pielaveden kirjastojen ja yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen Kulttuurikasvatusohjelman mukaisesti. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjailijavieraat ja kirjavinkkarit

Projektbeskrivning : 

Keiteleen ja Pielaveden kirjastojen ja yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen Kulttuurikasvatusohjelman mukaisesti. Tarkoituksena on saada kirjailijavieraita ja kirjavinkkareita sekä mahdollisesti sanataideohjausta kouluhin ja lukupiireihin.

Samarbetspartner/s: 
Pielaveden kunnankirjasto
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Keiteleen ja Pielaveden kirjastot, yhtenäiskoulut ja Pielaveden lukio

Tidigare projekt: 

Koko koulu lukee 1 ja 2

Koko kylä lukee

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Keiteleen ja Pielaveden kirjastojen ja yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen Kulttuurikasvatusohjelman mukaisesti. Tarkoituksena oli saada kirjailijavieraita ja kirjavinkkareita sekä mahdollisesti sanataideohjausta kouluhin ja lukupiireihin.

Kirjailijavieraina kävivät Jyri Paretskoi ja Tapani Bagge. Molemmat vierailivat kaikissa Keiteleen ja Pielaveden kouluissa. Lisäksi Tapani Bagge piti Keitelellä yleisötilaisuuden kirjastossa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Vierailuista informoitiin etukäteen kirjastojen ja kuntien Facebook-sivuilla. Jälkikäteen julkaistiin kuvia verkkosivuilla ja paikallislehdessä oli juttuja.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Molemmat kirjailijat olivat innostavia ja oppilaat olivat kiinnostuneita kirjailijan työstä ja kirjoista. Aikuisyleisö oli yllättynyt Baggen laajasta tuotannosta.

Fortsatta åtgärder: 

Tavoitteena on järjestää kirjailijavierailuja jatkossakin. Koululuokat käyvät säännöllisesti kirjastossa.

Projektet börjar : 
01/06/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€5 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 690
Egen finansiering: 
€690
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
800henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015