Koko kylä lukee ja voi hyvin
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keiteleen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 6, Koulutie 1
72601
Kirjaston puhelin : 
040 764 9927
Kirjaston sähköposti : 
keitele.kirjasto@keitele.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ketle
Y-tunnus : 
01707737
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Tyni
Puhelin : 
040 764 9904
Sähköposti : 
sirpa.tyni@keitele.fi
Hankkeen tavoite: 

Keiteleen ja Pielaveden kirjastojen ja yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen Kulttuurikasvatusohjelman mukaisesti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kouluvierailut ja niiden määrä

Kuvaus : 

Keiteleen ja Pielaveden kirjastojen ja yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen Kulttuurikasvatusohjelman mukaisesti. Lukemiseen innostamista aktivoidaan esimerkiksi kirjallisuuteen liittyvän sarjakuvataiteen, elokuvan ja musiikin sekä teatterin keinoin. Yhteistyössä koulujen kanssa järjestetään kirjailijavierailuja sekä sanataideohjausta ja kirjavinkkausta. Tarkoituksena on myös tarjota aktiiviväestölle kirjallisia elämyksiä. Keinoina on esimerkiksi lausunta-, musiikki-, elokuva -ja teatteriesitykset. Näillä metodeilla pyritään herättämään ihmisten kiinnostus kirjallisuuden vaikutukseen ihmisten hyvinvoinnissa. Järjestämällä yhteisiä tapahtumia kirjastojen tiloissa saatetaan yhteen tekstin tekijöitä ja lukijoita. Tavoitteena on järjestää hankkeen aikana 3-4 erilaista vierailua eri kohdetyhmille molempiin kuntiin. Kouluvierailuja tehdään Keiteleellä yhdelle ja Pielavedellä kolmelle koululle sekä lukiolle.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Keiteleen ja Pielaveden kirjastot ja yhtenäiskoulut sekä Pielaveden lukio
Aiemmat hankkeet: 

Koko koulu lukee Koko koulu lukee 2 Koko kylä lukee Koko kylä lukee 2

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Keiteleen ja Pielaveden kirjastojen ja yhtenäiskoulujen tavoitteena on lukemisharrastuksen ja kirjaston käytön lisääminen Kulttuurikasvatusohjelman mukaisesti. Lukemiseen innostamista aktivoidaan esimerkiksi kirjallisuuteen liittyvän sarjakuvataiteen, elokuvan ja musiikin sekä teatterin keinoin. Yhteistyössä koulujen kanssa järjestetään kirjailijavierailuja sekä sanataideohjausta ja kirjavinkkausta. Tarkoituksena on myös tarjota aktiiviväestölle kirjallisia elämyksiä. Keinoina on esimerkiksi lausunta-, musiikki-, elokuva -ja teatteriesitykset. Näillä metodeilla pyritään herättämään ihmisten kiinnostus kirjallisuuden vaikutukseen ihmisten hyvinvoinnissa. Järjestämällä yhteisiä tapahtumia kirjastojen tiloissa saatetaan yhteen tekstin tekijöitä ja lukijoita. Tavoitteena on järjestää hankkeen aikana 3-4 erilaista vierailua eri kohderyhmille molempiin kuntiin. Kouluvierailuja tehdään Keiteleellä yhdelle ja Pielavedellä kolmelle koululle sekä lukiolle.

Sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen vieraili kaikilla Keiteleen ja Pielaveden kouluilla.

Kirjailija-opettaja Tatu Kokko kävi Pielaveden lukiolla ja piti yleisötilaisuuden molempien kuntien kirjastoissa.

Kirjailija-poliisi Marko Kilpi piti yleisötilaisuuden Keiteleen kirjastossa aiheenaan kirjallisuus ja elokuva.

Kirjailija Wilson Kirwa vieraili kaikilla Keiteleen ja Pielaveden kouluilla sekä piti yleisötilaisuuden molempien kuntien kirjastoissa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Vierailuista infottiin sosiaalisessa mediassa ja lehdissä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijoiden aihepiirit poikkesivat virkistävästi toisistaan. Etenkin Wilson Kirwa ja Petteri Tikkanen kiinnostivat oppilaita.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€650
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 050
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 930
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 430
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 800henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi