Koko perhe lukee
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tornion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Torikatu 2
95400
Yhteyshenkilön nimi : 
Hanna Maria, Laitinen
Puhelin : 
0407013954
Sähköposti : 
hanna.laitinen@tornio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä toimintamuotoja, joiden avulla kirjasto edistää lasten kielellistä kehitystä ja lukutaitoa aktivoimalla aikuisia lukemisen huomioimiseen lapsen arjessa.

Huoltajia pyritään tavoittamaan erilaisten yhteistyökumppanien avulla ja muun muassa ääneen lukemisen merkitystä ja yhteisiä lukuhetkiä tuetaan kirjaston toiminnalla. Tavoitteena on samalla edistää myös lastensa kautta kirjastoon tulevien vanhempien omaa lukuharrastusta ja tarjota virikkeitä siihen. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat perheet, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston ja yhteistyötahojen jakaman materiaalin menekki
Tapahtumiin osallistujien määrä
Loppukysely yhteistyökumppaneille/lasten vanhemmille

Kuvaus : 

Hankkeeseen palkataan viideksi kuukaudeksi hanketyöntekijä, jolla on päävastuu toiminnan käynnistämisestä. Hanketyöntekijä sekä Tornion kaupunginkirjaston vakituinen henkilökunta pyrkivät tiiviissä yhteistyössä erilaisten lapsiperheiden kanssa työtä tekevien tahojen kanssa löytämään keinoja, joilla voidaan saada vanhemmat huomioimaan paremmin lukemista lapsen arjessa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat perheet, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.

Hankkeen aikana järjestetään yhteistyötahojen kanssa tilaisuuksia, joissa rohkaistaan perheitä lukemaan yhdessä. Kirjaston henkilökunta ja hanketyöntekijä jalkautuvat esimerkiksi neuvoloihin, päiväkoteihin, perhepäivähoitajien ja muiden yhteistyötahojen tiloihin ja järjestävät yhteistyössä näiden tahojen kanssa tilaisuuksia, joiden kautta tavoitetaan myös vanhemmat. Kirjastolta käydään jo nyt säännöllisesti rakennuksen ulkopuolella pitämässä satutuokioita, kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta eri ikäisille. Hankkeella pyritään tehostamaan tätä yhteistyötä ja hakemaan uusia kanavia. Nykyisen toiminnan kautta lasten vanhemmat jäävät lähes kokonaan tavoittamatta. Hankkeen aikana järjestettävissä tilaisuuksissa halutaan kohdata lasten lisäksi heidän vanhempansa.

Yhteistyössä toteutettavien tilaisuuksien lisäksi yhteistyötahoille tarjotaan aihepiiriin liittyvää materiaalia jaettavaksi. Hankkeessa hyödynnetään valtakunnallisen Lue lapselle –hankkeen materiaaleja ja tuotetaan myös tarpeen mukaan omia paikallisia materiaaleja perheille jaettavaksi.

Hankkeen aikana kirjastolla järjestetään Kulttuuriparkki –tapahtumia, joissa lapset voidaan tuoda lastenosastolle satutuokioon ja aikuiset saavat kerääntyä samaan aikaan omaan tapahtumaansa lähistölle. Aikuisille esimerkiksi kirjavinkataan sekä kirjaston oman henkilökunnan että vierailijoiden toimesta. Aikuisille esitellään verkkokirjastonkäyttöä, e-aineistoja sekä nettilinkkejä lasten- ja aikuisten kirjallisuuteen.

Yhteistyökumppaneina toimivat Tornion kaupungin neuvolat, päiväkodit ja perhepäivähoitajat sekä Tornion Perheiden Talo. Hanketyöntekijä kartoittaa työt aloittaessaan myös mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä erilaisten yhdistysten kanssa.

Hankkeen aikataulu:

kesä 2018 hanketyöntekijän rekrytointi
elo-syyskuu 2018 hanketyöntekijä aloittaa, tarkemman aikataulun ja toimintasuunnitelman laadinta
syys-lokakuu 2018 yhteydenotot yhteistyötahoihin, yhteistyömuotojen suunnittelu ja käynnistys
loka-joulukuu 2018 tapahtumat yhteistyökumppaneiden kanssa
joulukuu 2018-tammikuu 2019 hanketyöntekijän työsuhde päättyy, hankeen tilanteen arviointi
tammi-toukokuu 2019 kirjasto jatkaa aloitettuja toimintamuotoja omana työnään sen mukaan, miten hanketyöntekijän pois jäädessä on arvioitu mielekkääksi
toukokuu 2019 hankkeen loppuarviointi, osa toimintamuodoista muodostunut mahdollisesti osaksi kirjaston pysyvää toimintaa

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 800