Kokoelmat kellumaan Roineen armaisille aalloille
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kangasalan kunnankirjasto
Kangasalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 31
36201
Yhteyshenkilön nimi : 
Annamari Nikara-Nummi
Puhelin : 
0503738648
Sähköposti : 
annamari.nikara-nummi@kangasala.fi
Hankkeen tavoite: 

Kangasalan kunta hakee hankeavustusta kirjastoaineiston kellutuskokeiluun. Hanke on jatkoa Pirkkalan kirjaston vuonna 2018 toteutettavalle hankkeelle, jossa aloitetaan kokoelman kellutus. Avustusta haetaan jatkohankkeeseen siten, että Pirkkala on Kangasalan kumppani ja hankkeessa etsitään keinoja ja kehitetään työkaluja kelluvan kokoelman seurantaan ja tasaamiseen. Aineiston valinta- ja hankintaprosessi, kokoelmatyön periaatteet ja kokoelmanhoidon toimintatavat käydään läpi ja uudistetaan. Aineiston kellutus aloitetaan Kangasalla vuoden 2018 aikana. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lainaus- ja varausmäärien muutos eri toimipisteissä
Kuljetettavan aineiston määrä
Asiakkaiden asiointikirjastot ja asiointisuunnat
Asiakkailta saatava palaute

Kuvaus : 

Kangasalan kunta hakee hankeavustusta kirjastoaineiston kellutuskokeiluun. Hanke on jatkoa Pirkkalan kirjaston vuonna 2018 toteutettavalle hankkeelle, jossa aloitetaan kokoelman kellutus. Kangasala liittyy kumppanina Pirkkalan kirjaston hankkeeseen ja aloittaa kokoelman kellutuksen vuoden 2018 aikana. Kellutus tarkoittaa sitä, että yksiköillä ei ole enää omia kokoelmia tai kokoelmalla ei ole kotiyksikköä. Aineisto jää siihen kirjastoon, johon se palautetaan. Tarkoitus on saattaa kellumaan koko kokoelma lukuun ottamatta aikakauslehtiä, kotiseutukokoelmaa, varastoaineistoa ja VIP-kokoelmaa.

Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka suunnittelee kelluvaan kokoelmaan siirtymisen ja vastaa tarvittavista muutostöistä kirjastojärjestelmään sekä kouluttaa kirjaston työntekijöitä kelluvan kokoelman hallintaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Päätös perustuu avustuksen hakuohjeessa ilmoitettuun avustuksen käyttötarkoitukseen ja avustamisen
ehtoihin sekä käytettävissä olleeseen määrärahaan. Hakemus ei menestynyt hakemusten keskinäisessä vertailussa. Valtionavustusta ei myönnetä jatkohankkeelle, jossa ensimmäinen toteutusosa on vasta käynnistynyt.

 
okm
avi