Kokoelmat kellumaan Roineen armaisille aalloille
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Kangasalan kunnankirjasto
Kangasalan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 31
36201
Ansvarsperson : 
Annamari Nikara-Nummi
Telefonnummer : 
0503738648
E-post : 
annamari.nikara-nummi@kangasala.fi
Projektets målsättning: 

Kangasalan kunta hakee hankeavustusta kirjastoaineiston kellutuskokeiluun. Hanke on jatkoa Pirkkalan kirjaston vuonna 2018 toteutettavalle hankkeelle, jossa aloitetaan kokoelman kellutus. Avustusta haetaan jatkohankkeeseen siten, että Pirkkala on Kangasalan kumppani ja hankkeessa etsitään keinoja ja kehitetään työkaluja kelluvan kokoelman seurantaan ja tasaamiseen. Aineiston valinta- ja hankintaprosessi, kokoelmatyön periaatteet ja kokoelmanhoidon toimintatavat käydään läpi ja uudistetaan. Aineiston kellutus aloitetaan Kangasalla vuoden 2018 aikana. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lainaus- ja varausmäärien muutos eri toimipisteissä
Kuljetettavan aineiston määrä
Asiakkaiden asiointikirjastot ja asiointisuunnat
Asiakkailta saatava palaute

Projektbeskrivning : 

Kangasalan kunta hakee hankeavustusta kirjastoaineiston kellutuskokeiluun. Hanke on jatkoa Pirkkalan kirjaston vuonna 2018 toteutettavalle hankkeelle, jossa aloitetaan kokoelman kellutus. Kangasala liittyy kumppanina Pirkkalan kirjaston hankkeeseen ja aloittaa kokoelman kellutuksen vuoden 2018 aikana. Kellutus tarkoittaa sitä, että yksiköillä ei ole enää omia kokoelmia tai kokoelmalla ei ole kotiyksikköä. Aineisto jää siihen kirjastoon, johon se palautetaan. Tarkoitus on saattaa kellumaan koko kokoelma lukuun ottamatta aikakauslehtiä, kotiseutukokoelmaa, varastoaineistoa ja VIP-kokoelmaa.

Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka suunnittelee kelluvaan kokoelmaan siirtymisen ja vastaa tarvittavista muutostöistä kirjastojärjestelmään sekä kouluttaa kirjaston työntekijöitä kelluvan kokoelman hallintaan.

Projektet börjar : 
01/09/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€16 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Päätös perustuu avustuksen hakuohjeessa ilmoitettuun avustuksen käyttötarkoitukseen ja avustamisen
ehtoihin sekä käytettävissä olleeseen määrärahaan. Hakemus ei menestynyt hakemusten keskinäisessä vertailussa. Valtionavustusta ei myönnetä jatkohankkeelle, jossa ensimmäinen toteutusosa on vasta käynnistynyt.