Kolmannen asteen yhteys - toisen asteen opiskelijoista ensimmäisen asteen tiedon hakijoita
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Creative Commons CC0
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
02 2620 681
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-TM
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Rantala
Puhelin : 
044 9072 721
Sähköposti : 
jaana.rantala@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Tarkoituksena on näin yhdistää perinteinen kirjastovierailu ja mobiiliteknologiaa hyödyntävä tehtävien suorittaminen ja palautus. Hankkeessa tehdään pelinomainen sovellus, jolla oppilaat pystyvät tekemään ja palauttamaan tiedonhankintaan liittyvät tehtävät.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujat ja tehtävät

Kuvaus : 

Hankesuunnitelma

Perinteinen kirjastonkäytön opetus liitetään nyt toteutettavassa hankkeessa motivoivalla ja modernilla tavalla opintoihin. Kirjasto tarjoaa ammattiopistojen ensimmäisen vuoden opiskelijoille tutustumiskierroksen kirjastoon ja opintoja tukevaa opastusta tiedonhaussa. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa kirjastossa annetun opetuksen perusteella tiedonhakutehtäviä, jotka hän lataa omalle mobiililaitteelleen. Suoritettuaan tehtävän oikein oppilaan mobiililaite lähettää suorituksesta viestin oppilaitoksen opettajalle, joka vie merkinnän oppilaan opintorekisteriin kurssisuorituksesta.  Tarkoituksena on näin yhdistää perinteinen kirjastovierailu ja mobiiliteknologiaa hyödyntävä tehtävien suorittaminen ja palautus. Hankkeessa tehdään pelinomainen sovellus, jolla oppilaat pystyvät tekemään ja palauttamaan tiedonhankintaan liittyvät tehtävät. Jatkossa tätä formaattia olisi mahdollista hyödyntää myös muissa kuin nyt mukaan valituissa oppilaitoksissa ja oppiaineissa, ja ammattioppilaitosten lisäksi perusopetuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Hanke pilotoidaan nyt haettavalla rahoituksella Turussa, Kaarinassa, Liedossa ja Paimiossa sijaitsevissa ammattioppilaitoksissa.

Osallistujat ja tehtävät

Hankkeeseen osallistuvat Turun, Kaarinan, Liedon ja Paimion kaupunkien kirjastot ja valitut ammattioppilaitokset sekä turkulaisten korkeakoulujen yhteinen pelienkehitysyhteisö Game Lab. Kirjastoissa kouluyhteistyöstä vastaavat henkilöt opastavat opiskelijoita kirjastokäynneillä ja tekevät tiedonhakutehtävät sekä muodostavat työryhmän, joka osallistuu sisältöasiantuntijoina pelisovelluksen kehittämiseen. Mukana olevat ammattioppilaitokset nimeävät hankkeeseen osallistuvat luokat ja opettajat ja vastaavat osaltaan kirjastokäyntien toteutumisesta ja suoritusten viemisestä opintorekisteriin. Pelisovellukseen liittyvästä ohjelmointityöstä ja teknisestä toteutuksesta vastaa Game Lab. Pelin suunnitteluun ja ulkoasun toteutukseen osallistuu kirjastojen ja koulujen keskuudestaan valitsema työryhmä. 

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena saamme kirjastojen, oppilaitosten ja Game Lab-kehitysyhteisön yhteistyöllä laajennettua kirjastojen antaman tiedonhaun opastuksen myös ammattiopistoihin, mikä puolestaan luo mahdollisuuksia lisätä kirjastojen käyttöä 16–29-vuotiaiden nuorten aikuisten parissa. Hankkeessa valmistetaan pelinomainen oppimissovellus älypuhelimilla ja tableteilla käytettäväksi, mikä luo monia jatkokäyttömahdollisuuksia sekä kirjastoille että kouluille. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Liedon, Kaarinan ja Paimion kirjastot ja ammattioppilaitokset
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Liedon, Kaarinan ja Paimion kirjastot ja ammattioppilaitokset

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Haluatko infonääriksi? -peli

Peli ja oppimateriaalit Vaski-verkkokirjastossa (http://vaskikirjastot.fi: Asiakkaalle > Tiedonhakupeli): http://tiedonhakupeli.vaskikirjastot.fi

Tiedonhaun prosessin läpi käyvä esitys on vapaasti kopioitavissa ja muokattavissa eri kirjastojen tarpeisiin ympäri Suomen. Kätevimmin ilme muuttuu, kun vaihtaa taustakuvan. Videolla opetetaan tiedonhakua verkkokirjastossa (Aurora), verkossa ja lähdekritiikkiä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke onnistui suunnitellusti

Hankkeessa aloitettiin yhteistyötä ammattikoulujen kanssa:

  • suunniteltiin tiedonhaun sisältöjä äidinkielen opettajien kanssa
  • luotiin Haluatko infonääriksi? -tiedonhakupeli lähihoitaja- ja tekniikan alojen opiskelijoille sekä kaikille sopiva yleispeli
  • tehtiin tiedonhakua opettava esitysmateriaali ja video
  • kohderyhmänä olevat ammattikoululaiset testasivat peliä ja materiaaleja useasti suunnittelun aikana Kaarinassa, Liedossa ja Turussa.

Hankkeeseen osallistuivat

  • Turun kaupunginkirjasto + Turun ammatti-instituutti
  • Kaarinan kaupunginkirjasto + Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopisto
  • Liedon kunnankirjasto + Loimaan ammattioppilaitoksen Liedon yksikkö
  • Paimion kaupunginkirjasto (Paimiossa ei ollut ammattikoulua mukana) ja
  • pelin toteutanut Turku Game Lab.

Haasteena on lähiopetustuntien väheneminen ammattikouluissa eli aikaa kirjastokäynneille ei tunnu olevan. Projektin aikana opiskelijoita ei saatu käymään kirjastoihin, vaan projektisuunnittelija meni kouluille testauttamaan peliä. Kireän aikataulun vuoksi hankkeessa ei luotu kytkentää opintorekisteriin eli opiskelijat eivät saaneet kurssisuorituksia pelaamisesta.

Peliä testasi eri vaiheissa 49 ensimmäisen vuoden ammattikoululaista. Heistä 63 % ei käy koskaan kirjastossa tai heillä ei ole kirjastokorttia. Valmista peliä testanneista 28 ammattikoululaisesta 46 % ei ole käyttänyt mitään kirjaston palveluja tänä vuonna (alkuvuoden aikana). Tarve kirjaston ja ammattikoulujen yhteistyölle on siis ilmeinen, vaikka tulokset ovatkin vain suuntaa antavia pienten otosten vuoksi. Kirjastohenkilökunnan vierailut ammattikouluissa tekivät kirjastoa näkyväksi opiskelijoille.

Lopputestaajat antoivat tiedonhakupelille arvosanaksi 7,4 (asteikolla 0-10). Omaa oppimistaan he pitivät 6,9 arvoisena. 54 % lopputestaajista oppi vähintään vähän verkkokirjastosta ja siitä miten erilaiset lähteet sopivat erilaisiin tilanteisiin. Puolet oppi myös verkkotiedonhausta vähintään vähän.

Peliin sisältyvän tiedonhaunopastuksen sijaan päädyttiin erilliseen opetusvideoon verkkokirjastosta ja muusta tiedonhausta verkossa. Videon kuvakerronta ja kertauskoosteet tukevat kertojaäänen selostusta. Erityisesti maahanmuuttajataustaiset opiskelijat arvostivat videon kertaavaa otetta.

Hankkeessa tehtyjä materiaaleja otetaan käyttöön syyslukukaudesta 2016 lähtien. Pitempiaikaiset vaikutukset jäävät nähtäväksi.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Pelipaketti on kirjastojen, ammattikoulujen ja yksittäisten asiakkaiden käytettävissä. Materiaalit sopivat myös yläkouluille ja lukioille. Paimiossa infonääri-materiaali lisätään kirjaston nettisivuille yhdeksäsluokkalaisten ”Koulureppuun” eli kirjaston tarjoamiin opiskelua tukeviin materiaaleihin.

Turun kaupunginkirjastossa nimetään ammattikoulu-kohderyhmätyötä tekevät kirjastoammattilaiset, jotka kokoontuvat yhteen suunnittelemaan toimintaa. Ajatuksena on kutsua ammattikoulujen ensimmäisen vuoden opiskelijoita tietoaineistopainotteiselle kirjastokierrokselle, jossa video ja infonääri-peli ovat osa ohjelmaa.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€40 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€35 050
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 300
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€7 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
119henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
249henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€23 750

Hakemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Tiedonhaun opetus.

 
okm
avi