Kolme porrasta kirjoittamiseen
År 2017 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 248
20101
Bibliotekets telefonnummer : 
02 2620 264
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI-Tm
FO-nummer : 
0204818-8
Ansvarsperson : 
Jaana Rantala
Telefonnummer : 
044 907 2721
E-post : 
jaana.rantala@turku.fi
Projektets målsättning: 

Hanke rohkaisee omaa kirjoittamisharrastusta, syventää tekstilajien tuntemusta sekä esittelee kirjoittamista ammattina ja harrastuksena.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Määrälliset mittarit:

- Kaikille avointen keskustelutilaisuuksien & osallistujien lukumäärä

- Workshoppien & osallistujien lukumäärä

- Julkisen FB-sivuston jäsenten & postausten lukumäärä

- Suljetun sähköisen alustan jäsenten & postausten lukumäärä

- Medianäkyvyys

Laadulliset mittarit:

- Palautteen keruu oallistujilta

- Hankkeen osamomenttien dokumentointi ja onnnistumisen arviointi

 

 

 

Projektbeskrivning : 

Projektin perustelut

Kirjastotoiminnan ytimessä on luovuuden mahdollistaminen ja lukuharrastuksen syventäminen.  Projekti rohkaisee omaa kirjoittamisharrastusta, syventää tekstilajien tuntemusta sekä esittelee kirjoittamista ammattina ja harrastuksena. Projekti tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden kehittää omaa luku- ja kirjoitusharrastustaan yhteisöllisessä ympäristössä, jossa muut osallistujat, kirjoittamisen ammattilaiset ja kirjaston henkilökunta tukevat harrastuksen syventämistä.

Kirjoittajakurssit ovat yleensä maksullisia ja osallistumiskynnys voi tuntua pelottavan korkealta. Lisäksi kirjoittaminen mielletään usein yksinäiseksi kokemukseksi. Kolme porrasta kirjoittamiseen -projekti haastaa nämä käsitykset tarjoamalla houkuttelevan mahdollisuuden kehittää omaa luku- ja kirjoitusharrastustaan yhteisöllisessä ympäristössä, jossa muut osallistujat, kirjoittamisen ammattilaiset ja kirjaston henkilökunta tukevat harrastuksen syventämistä.

Projektisuunnitelma

Ensimmäinen porras: Kirjastossa järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa kirjoittamisen ammattilaiset esittelevät eri lajityyppejä (perinteiset, verkkotekstilajit, spefi, pamfletit yms.) tai lähestyvät kirjoittamista esimerkiksi julkaisuprosessin tai kriitikon näkökulmasta. Yleisöä osallistetaan keskusteluun. Keskustelutilaisuuksien yhteydessä jaetaan teeman mukaisia valikoimalistoja, jotka sisältävät myös teemaa edelleen syventäviä tehtäviä. Lista löytyy sähköisenä projektin FB-sivuilta, joka toimii myös keskustelufoorumina ja työtilana. Kirjallisuuskeskustelut ja niihin liittyvät FB-sivut ovat kaikille avoimia.

Toinen porras: Keskustelutilaisuuden syventäjänä toimii workshop, joka järjestetään yleisötapahtumaa seuraavalla viikolla suljetussa, rauhallisessa tilassa. Kirjoittamisen opettajan/ammattilaisen vetämässä kaksituntisessa workshopissa ennalta ilmoittautuneet osallistujat tutustuvat syvemmin edellisen viikon aiheeseen kirjoittamalla, analysoimalla tekstejä sekä saamalla vinkkejä ja vertaistukea muilta osallistujilta.

Kolmas porras: Workshopin jälkeen kirjoittamisesta innostuneilla on mahdollisuus vertaisarvioituun, moderoituun kirjoittajaryhmään, joka kokoontuu verkossa helposti käytettävällä alustalla. Sen lisäksi järjestetään ohjattuja livetapaamisia. Ryhmässä on mahdollista tuottaa tekstejä eri tekstilajeista, minkä lisäksi ryhmäläisille annetaan yhteinen kirjoitustehtävä. Parhaat tekstit kootaan antologiaksi, joka julkaistaan omakustanneperiaatteella painettuna kirjana ja e-kirjana.

Kohderyhmä

Projektin tilaisuudet ja sähköiset sivut ovat kaikille avoimia, mutta sitä markkinoidaan erityisesti haastavissa sosioekonomisissa olosuhteissa eläville henkilöille; heille projektin luovuutta ja voimaantumista korostava luonne on erityisen merkityksellinen. 

Osallistujat ja tehtävät

Hankkeeseen palkattava projektityöntekijä suunnittelee tapahtumien sisällöt ja osallistuu niiden markkinointiin, toteuttamiseen ja dokumentointiin. Hän huolehtii hankkeeseen liittyvien FB- sivujen ja mahdollisten muiden sivujen ylläpidosta ja moderoinnista.

Kirjaston henkilökunta osallistuu hankkeen sisällölliseen suunnitteluun ja tuottaa hanketta tukevia substanssimateriaaleja (esimerkiksi aineistonostot, kirjallisuuslistojen kokoaminen).

Kirjan talo antaa asiantuntija-apua sopivien esiintyjien ja ohjaajien löytämiseen.

 Projektin tulokset

Projektin tuloksia arvioidaan osallistujakyselyillä koko projektin ajan. Päätyttyään dokumentoitu projekti toimii pilottina, josta saatuja kokemuksia voi jatkossa syventää sekä soveltaa myös muihin luovuutta korostaviin aineistolajeihin ja lukutaitoihin (musiikki, kuva, elokuva). 

 

Hankkeen rahoitus

Projektityöntekijän palkkakustannukset                        20.300,00

Asiantuntijapalkkiot (workshopit, panelistit)                   6.500,00

Matkakulut                                                                     400,00

Materiaalikustannukset                                                  1.000,00

Hankeraha-anomus                                                       28.200,00

Kirjaston työpanos 0,2htv x 7kk                                     4.500,00

Projektityöntekijän työtilat ja -välineet                            900,00

Muut tilat ja laitteet                                                          1.500,00

Hallinnointikulut                                                              600,00

Markkinointikulut                                                             700,00

Omarahoitusosuus                                                         8.200,00

YHTEENSÄ                                                                   36.400,00

 

 

Samarbetspartner/s: 
Kirjan talo
Projektet börjar : 
01/10/2017
Projektet avslutas : 
31/10/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€27 300
Egen finansiering: 
€8 200
Budget sammanlagt: 
€35 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0