Kone kädestä pitäen - opetusmateriaalit verkko- ja laiteopastuksiin
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
http://www.thinkstockphotos.com/
Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
06101
Kirjaston puhelin : 
019-520 2417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aleksi Haapanen
Puhelin : 
019-520 2421
Sähköposti : 
aleksi.haapanen@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Porsse-kirjastot Porvoo, Sipoo, Pornainen ja Askola, hakevat hankeapurahaa yhteisten opetusmateriaalien tuottamiseksi verkko- ja laiteopastuksiin sekä laitehankintoihin

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opetusmateriaalit

Kuvaus : 

Porsse-kirjastot Porvoo, Sipoo, Pornainen ja Askola, hakevat hankeapurahaa yhteisten opetusmateriaalien tuottamiseksi verkko- ja laiteopastuksiin sekä laitehankintoihin.

Hankeavustuksella palkataan projektityöntekijä 6 kuukaudeksi. Projektityöntekijä työstää Porsse-kirjastoille yhteiset opetusmateriaalipaketit ja perehdyttää kirjastojen henkilökunnan niiden sisältöön. Henkilökunta saavuttaa koulutusten kautta valmiudet antaa asiakaskoulutusta niin erilaisten verkkosisältöjen kuin mobiililaitteidenkin käytössä. Valmiit opetusmateriaalit lisäävät henkilökunnan varmuutta erilaisten asiakaskoulutusten pitämiseen ja asiakkaiden opastamiseen kirjaston asiakaspalvelutilanteissa. Hanke tähtää kirjaston henkilökunnan osaamisen lisäämisen kautta asiakkaiden sähköisen lukutaidon ja asioinnin edistämiseen. Kirjastojen rooli sähköisen osaamisen välittäjänä ja eri laitteiden aiheuttaman teknologisen kuilun kaventajana on merkittävä.

Projektityöntekijä laatii opetusmateriaalipaketteja eri aiheista kuten esimerkiksi mobiililaitteiden käyttö, sosiaalinen media, e-aineistot ja sähköinen asiointi. Tämän lisäksi laaditaan erilaisia kohderyhmäpaketteja esimerkiksi senioreille, maahanmuuttajille ja lukemisesteisille. Opetusmateriaalit laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetusmateriaalit voivat olla saatavilla myös sähköisesti kirjastojen kotisivujen kautta, jolloin asiakkaat voivat käyttää niitä myös itseopiskelun tukena. Kirjaston henkilökunta päivittää opetusmateriaalipaketteja hankkeen päätyttyä.

Porsse-kirjastojen tarkoituksena on myös kehittää koulutusyhteistyötä sähköisen asioinnin edistämiseksi esimerkiksi KELA:n, pankkien ja apteekkien kanssa.

Porvoon kaupunginkirjasto sai vuonna 2013 hankerahoitusta tablettitietokoneiden hankintaan. Nyt vastaavat laitteet hankitaan myös Askolaan ja Pornaisiin. Tabletteja hankitaan kymmenen kappaletta, viisi Pornaisten kirjastoon ja viisi Askolan kirjastoon.

Kirjaston omarahoitusosuus koostuu kirjastojen henkilökunnan omasta työpanoksesta, materiaali- ja matkakuluista, atk-kuluista ja täydentävistä laitehankinnoista.

Hanke ajoittuu vuodelle 2014. Projektihenkilö palkataan mahdollisuuksien mukaan jo keväällä tai viimeistään syksyllä 2014. Syksyn 2014 aikana projektihenkilö tuottaa opetusmateriaalit ja perehdyttää kirjastojen henkilökunnan. Uudenlainen asiakkaiden verkko- ja laitekoulutusvalikoima on käytössä Porsse-kirjastoissa vuoden 2015 alusta.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Porsse-kirjastot: Sipoon kunnankirjasto, Pornaisten kunnankirjasto, Askolan kunnankirjasto.
Yhteistyökumppaneita etsitään myös viranomaisten ja julkisyhteisöjen piiristä.

Aiemmat hankkeet: 

Tablettaja teknologian puutteeseen - laiteuutuuksia myös lähikirjastoihin (Porvoo 2013)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

IPad työvälineenä kirjastossa (pdf) Samsung tablettien käyttöönotto (pdf)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana Porsse-kirjastojen (Porvoo, Sipoo, Pornainen ja Askola) kirjastohenkilökunta (yht. 68 hlöä) tutustui erilaisten tablettettien (IPad, Samsung, Aser, Asus) käyttöön kirjastoympäristössä. Hanke painottui etenkin kirjastohenkilökunnalle henkilökohtaisesti "Kone kädestä pitäen" pidettyihin koulutuksiin. Henkilökohtaista koulutusta annettiin alkeista ja kirjastoympäristöön soveltamisesta mm. lastenkirjastonäkökulmasta. Lisäksi hankkeen aikana valmistui kaksi pdf-dokumenttia IPad ja Samsung -tablettien käytöstä.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa Porsse-kirjastot pyrkivät hyödyntämään erilaisia tabletteja normaalissa kirjastoympäristössä paremmin. Olemme ottaneet tabletit käyttöön esimerkiksi koululuokkien kirjastonkäytön opetuksissa sekä e-aineistojen opastamisessa aikuisille.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 090
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 490
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 041
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 041

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
68kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
68henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000