Kontaten kirjastoon: kirjaston asiakkuus alkaa pienestä
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tärkein asiakas, Imatran kaupunginkirjasto
Imatran kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokatu 1
55100
Kirjaston puhelin : 
0206176612
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@imatra.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Imaap
Y-tunnus : 
0159216-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Huuhtanen
Puhelin : 
0206176600
Sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Imatran kaupunginkirjaston lastenosasto tekee aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa lukiolaisia unohtamatta. Yhteistyön olisi hyvä alkaa jo neuvolasta. Kirjaston pitäisi näkyä lasten ja lapsiperheiden arjessa muutenkin kuin päivähoidon ja koulun kautta.  Haluamme kehittää kirjastossa lapsille ja perheille tarjottavia palveluja ja niistä tiedottamista, mutta siihen ei tällä hetkellä riitä aikaa eikä osaamistakaan. Erityinen haaste on tavoittaa maahanmuuttajaperheet ja parantaa heille tarjottavia palveluja.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on parantaa lapsiperheille tarjottavia palveluja sekä tavoittaa ne lapsiperheet, jotka eivät vielä käytä kirjastoa. Erityisesti halutaan huomioida paikkakunnalle muualta Suomesta tai ulkomailta muuttaneet perheet.  Hankkeessa järjestetään kokeiluluonteisesti uudenlaista toimintaa ja tapahtumia kirjastossa sekä yhteistyökumppaneiden tiloissa. Samalla vahvistetaan kirjaston henkilökunnan osaamista sekä kerätään tietoa asiakastarpeista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanketta suunnittelemaan ja koordinoimaan palkataan yhteisöpedagogi tai muu soveltuva työntekijä, jolla on pedagogista osaamista, ohjaajataitoja ja tietoa toiminnallisista menetelmistä. Hanketyöntekijä suunnittelee ja käynnistää yhteistyön kaupungin hyvinvointineuvolan, paikallisen monikulttuurikeskus Kipinän kanssa sekä muiden soveltuvien kumppaneiden kanssa. Hankkeeseen sisältyy esimerkiksi:

- tiedottaminen neuvolan asiakkaille, vauvaperheille tarjottava Oma kirjastonhoitaja -palvelu

- lapsiparkkitoimintaa, pienten lasten vanhemmille mahdollisuus viettää lukuhetki tai muuta omaa aikaa kirjastossa

- infoa, asiantuntijavieraita mm. satujen, lukemisen, luovuuden ja itseilmaisun merkityksestä

- lasten lauantai -tapahtumat, ohjelmaa ja esiintyjiä eri teemoilla kirjastossa viikonloppuisin

- kirjastokummeiksi lupautuneiden maahanmuuttajien perehdyttäminen oppaiksi muille maahanmuuttajille

- peli-illat, kirjastokaraoke ja muut eri ikäisille suunnatut yhteisölliset  tapahtumat

Hanketyöntekijä palkataan kahdeksaksi kuukaudeksi syksystä 2015 kevääseen 2016. Samaan aikaan kirjaston vakinaisen henkilöstön työaikaa käytetään hankkeeseen vähintään yhden henkilön työajan verran. Lisäksi kustannuksia syntyy asiantuntijapalkkioista, kirjastokummien perehdyttämisestä sekä hankkeen materiaalihankinnoista ja matkakorvauksista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Imatran hyvinvointineuvola, Monikulttuurinen toimintakeskus Kipinä
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toiminta aloitettiin syyskuun 2015 alussa. Osa-aikaiseksi hanketyöntekijäksi palkattiin nuoriso-ohjaaja, jolla on vahvaa osaamista myös teatterin ja draamallisten menetelmien käytöstä. Hanketyöntekijä käynnisti kokeiluluonteisesti uudenlaista toimintaa ja tapahtumia sekä tiivisti yhteistyötä mm. hyvinvointineuvolan, päiväkotien sekä VOKin kanssa. Yhteistyö monikulttuurikeskus Kipinän kanssa vakiintui hankkeen aikana. Hanke moninkertaisti kirjaston normaalin ohjelmatarjonnan, sen puitteissa järjestettiin viikoittaista ohjelmaa pääkirjastoon, yksittäisiä tapahtumia pää- sekä lähikirjastoissa, vierailuja erilaisiin ryhmiin, näyttely sekä kaksi koulutusta henkilöstölle.

Viikoittaiseen ohjelmaan sisältyi syyskaudella Vauvojen satutuokio, Kahvia ja kirjoittamista äideille ja isille -kerho, Lasten tarina- ja askartelukerho, Isovanhempien ja lasten kerho, Perheteatteri, 10-12-vuotiaiden näytelmäkerho, pääkirjaston satutuokiot, Pienten peliaamut sekä Mediapaja. Vähäisten kävijämäärien vuoksi näistä jatkettiin keväällä vain Vauvojen satutuokioita ja Pienten peliaamuja. Yksittäisiä tai muutamia kertoja järjestettyjä tapahtumia olivat mm. vauvateatteri, Leikkilaboratorio-workshop varhaiskasvattajille, Lelukoira-näyttely, Nallebileet, Nenäpäivä-häppeninki, Lasten yökirjasto, Lasten itsenäisyyspäivä, Pikkuväen pikkujoulut, Kirjaparaati-lukudraama, Lasten pieni taidehiippailu, Tunne Elli- tunnetaitojen työpaja, Prinsessojen, prinsessojen ja supersankareiden päivä sekä Luodaan satuotuksia -työpaja ja useat muut teemalliset työpajat, pöytäteatteria, tietokilpailuja leikkimielellä sekä kierrätystä. 

Hankkeen aikana oli mahdollista varata omalle perheelle tm. pienryhmälle omia touhutuokioita tai Oma kirjastonhoitaja -palvelua. Varauksia tuli etenkin touhutuokioihin, joita varattiin 26 kertaa. Oma kirjastonhoitajan asiantuntevaa palvelua saatiin tiskistä myös ilman ajanvarausta. Hanketyöntekijä vieraili neuvolan ja Kipinän lisäksi päiväkodeilla ja alakoulujen luokissa. Kouluilla vierailtiin viidessä eri luokassa kertomassa hankkeesta ja ideoimassa toimintaa yhdessä lasten kanssa. Päiväkodeilla sadutettiin 4-5 -vuotiaita syksyn aikana kahdeksan kertaa, keväällä samoissa ryhmissä leikittiin lasten satuihin perustuvia draamaleikkejä. Lisäksi hankkeen työntekijä tilasi kirjastoon Rauhankasvatusinstituutin tuottaman Anne Frank -näyttelyn ja järjesti vieraileville koululuokille näyttelyopastuksia ja workshop-työskentelyä. 

Kirjaston henkilökunnan osaaminen vahvistui hankkeen toteutukseen osallistuessa sekä hankkeen järjestämissä kahdessa vuorovaikutus- ja vinkkauskoulutuksessa. Vakinainen henkilökunta sai hankkeesta paljon virikkeitä jatkoon, kun hanketyöntekijä käytti ryhmien kanssa taidelähtöisiä menetelmiä, ilmaisutaitoa, leiikkiä ja seikkailukasvatusta. Hanke osoitti, että kirjasto soveltuu monenlaiseen käyttöön. Lapset innostuivat erityisesti kuurupiilosta aikuistenosaston hyllyjen välissä. Kirjastoa elävoittäneestä toiminnasta ei tullut negatiivista palautetta keneltäkään.

Kontaten vietetty vuosi osoitti, että kirjastolla on paljon tarjottavaa vauvaperheille. Vauvateatteri, vauvojen satutuokiot ja muut pienten lasten tapahtumat kiinnostivat perheitä ja toivat kirjastolle uusia asiakkaita. Jotkut vanhemmat kertoivat löytäneensä kirjaston uudelleen tai että, heidän lapsensa olivat saaneet kirjoista uusia kavereita ja kotonakin kirjahylly kiinnostaa aiempaa enenmmän. Alakouluikäisille muutakin kulttuuri- ja harrastustarjontaa on enemmän. He osallistuvat mielellään yksittäisiin kiinnostaviin tapahtumiin kirjastossa mutta säännölliselle kerhotoiminnalle ei ole paljoa kysyntää.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke oli kokeiluna onnistunut. Se antoi kirjastolle hyvän kuvan lasten ja lapsiperheiden tarpeista ja odotuksista. Kokemukset otetaan huomioon myös tulevaa ohjelmatarjontaa suunniteltaessa. Lasten lauantait jatkuvat kuukausittain. Syksyllä järjestetään myös nuorille perheille suunnattu Tenavatorstai, jossa aikuisille suunnattua ohjelmaa sekä ohjattu lapsiparkki. Taaperoteatteria tarjotaan kirjastossa jälleen ensi talvena.

Hyvinvointineuvola pidetään jatkossakin kumppanina sekä tiedottamisen ja markkinoinnin kanavana. Monikulttuurikeskus Kipinä järjestää kirjastokuukauden ja tiedottaa kirjaston tapahtumista omille asiakkailleen. Kirjasto pyrkii jatkossa kohdistamaan tapahtumatiedotusta yhä tarkemmin eri ryhmille eikä arkaile käyttää lehti-ilmoittelua tai Facebookia. Muiden some-kanavien ylläpito on edelleen haasteellista, mutta mielessä.

Hanke teki tärkeää työtä kirjastokasvatuksessa. Kirjasto ja sen palvelut tulivat tutuiksi lukuisille lapsille ja lapsiperheille. Jatkossa on tärkeintä pitää yhteys vahvana näihin kasvaviin asiakkaisiin. Tässä auttaa myös aktiivinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

Lisätietoa: 

Hankkeen henkilöstökuluista vain projektityöntekijän palkka on kirjattu projektin kirjanpitoon. Omaan rahoitusosuuteen kuuluvat muun henkilökunnan palkkakustannukset perustuvat arvioon.

Tila- ja laitekustannukset on hoidettu kaupungin omalla rahoituksella, mutta niitä ei ole laskettu hankeraporttiin. 

Hankekirjanpitoon on virheellisesti kirjautunut tuloina työntekijän työpuhelimen käytöstä veloitettuja tietoliikenne- ja puhelinmaksuja 75,24 e. Tämä hankkeen kirjanpitoon kuulumaton erä on vähennetty lopullisesta laskelmasta. Toteutuneina tuloina ja menoina on ilmoitettu ainoastaan hankkeen todelliset kustannukset.

Aloituspäivämäärä : 
03/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€58 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 515
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
18kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
346henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
150kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
958henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€23 000
 
okm
avi