Koodauksen iloa kuutiouniversumissa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Raision kaupunginkirjasto: Opettajat tutustuvat MinecraftEduun
Raision kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Eeronkuja 2
21200
Kirjaston puhelin : 
044 7971827
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Raiki-PK
Y-tunnus : 
0204428-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Petander Nina
Puhelin : 
044-797 17 13
Sähköposti : 
nina.petander@raisio.fi
Kuvaus : 

Vuoden 2016 uuden opetussuunnitelman perusteissa mainitaan koodaustaidot osana laaja-alaisia osaamistavoitteita sekä ala- että yläkoulun puolella. "Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista." (OPS 2016, 157). 

Ohjelmoinnin ymmärtäminen on lähitulevaisuudessa osa yleissivistystä, jonka tasavertaista edistämistä kirjasto osaltaan toteuttaa. Ohjelmoinnin avulla opitaan yleishyödyllisiä kognitiivisia taitoja, kuten loogista ja luovaa ajattelutapaa, ongelmien hahmotuskykyä ja ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä. 

Minecraft-koodauspajoissa yhdistyvät pelillisyys ja oppiminen. Viidesluokkalaisille tarkoitettujen pajojen lisäksi opettajille järjestetään oma paja, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Minecraftiin oppimisympäristönä MinecraftEdu-version myötä. 

MinecraftEdu on huippusuositusta Minecraft-pelistä koulukäyttöön suunniteltu versio. Siinä on itse pelin lisäksi opettajien suunnittelemaa lisäsisältöä ja -toimintoja, jotka monipuolistavat pelin käyttömahdollisuuksia kouluympäristössä innostavaa pelikokemusta turmelematta. 
Hankkeen tarkoituksena on antaa voimaannuttava kokemus koodaamisesta hyödyllisenä työkaluna. Kaikki pajaan osallistuvat voivat olla osa samaa peliä. Oppilaat työskentelevät pienryhmissä, joissa korostuvat yhteistyö ja suunnittelu. He tutustuvat ohjelmointiin välineenä, jonka avulla voidaan helpottaa pelissä tapahtuvia perusasioita. Jokainen ohjelmoi omaa pientä robottiaan ja tutustuu samalla graafiseen ohjelmointikieleen. Pajassa voi tutustua myös LUA-kielellä kirjoitettuihin monimutkaisempiin ohjelmiin. Työpajan päätteeksi oppilaat esittelevät kirjoittamiaan ohjelmia, selittävät niiden toimintaperiaatteen ja saavat palautetta niiden toteutuksesta.

Hankkeen puitteissa on tarkoitus järjestää myös kaikille avoin aikuinen-lapsi Minecraft-tapahtuma kirjastossa. 
Koodauspajat tuotetaan yhteistyössä TeacherGaming LLC:n, Raision kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston ja Raision alakoulujen kanssa.  

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Raision alakoulut, TeacherGamingLLC
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Raision alakoulut

Jannika Aalto, jannika@teachergaming.com, TeacherGamingLLC 
Pyynikintie 25 
33230 Tampere 
Finland 

www.teachergaming.com

Aiemmat hankkeet: 

What's behind a game - pelinkehittelyhanke yläkoululaisille (Raision kaupunginkirjasto)

Seutukirjaston koodaustyöpaja (Joensuun seutukirjasto)

Koodipaja (Kaarinan kaupunginkirjasto)

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
29/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hanke ei täytä avustuksen hakuehtoja. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi