Koodauksen iloa kuutiouniversumissa
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Raision kaupunginkirjasto: Opettajat tutustuvat MinecraftEduun
Raision kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Eeronkuja 2
21200
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7971827
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-kod : 
Fi-Raiki-PK
FO-nummer : 
0204428-5
Ansvarsperson : 
Petander Nina
Telefonnummer : 
044-797 17 13
E-post : 
nina.petander@raisio.fi
Projektbeskrivning : 

Vuoden 2016 uuden opetussuunnitelman perusteissa mainitaan koodaustaidot osana laaja-alaisia osaamistavoitteita sekä ala- että yläkoulun puolella. "Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista." (OPS 2016, 157). 

Ohjelmoinnin ymmärtäminen on lähitulevaisuudessa osa yleissivistystä, jonka tasavertaista edistämistä kirjasto osaltaan toteuttaa. Ohjelmoinnin avulla opitaan yleishyödyllisiä kognitiivisia taitoja, kuten loogista ja luovaa ajattelutapaa, ongelmien hahmotuskykyä ja ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä. 

Minecraft-koodauspajoissa yhdistyvät pelillisyys ja oppiminen. Viidesluokkalaisille tarkoitettujen pajojen lisäksi opettajille järjestetään oma paja, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Minecraftiin oppimisympäristönä MinecraftEdu-version myötä. 

MinecraftEdu on huippusuositusta Minecraft-pelistä koulukäyttöön suunniteltu versio. Siinä on itse pelin lisäksi opettajien suunnittelemaa lisäsisältöä ja -toimintoja, jotka monipuolistavat pelin käyttömahdollisuuksia kouluympäristössä innostavaa pelikokemusta turmelematta. 
Hankkeen tarkoituksena on antaa voimaannuttava kokemus koodaamisesta hyödyllisenä työkaluna. Kaikki pajaan osallistuvat voivat olla osa samaa peliä. Oppilaat työskentelevät pienryhmissä, joissa korostuvat yhteistyö ja suunnittelu. He tutustuvat ohjelmointiin välineenä, jonka avulla voidaan helpottaa pelissä tapahtuvia perusasioita. Jokainen ohjelmoi omaa pientä robottiaan ja tutustuu samalla graafiseen ohjelmointikieleen. Pajassa voi tutustua myös LUA-kielellä kirjoitettuihin monimutkaisempiin ohjelmiin. Työpajan päätteeksi oppilaat esittelevät kirjoittamiaan ohjelmia, selittävät niiden toimintaperiaatteen ja saavat palautetta niiden toteutuksesta.

Hankkeen puitteissa on tarkoitus järjestää myös kaikille avoin aikuinen-lapsi Minecraft-tapahtuma kirjastossa. 
Koodauspajat tuotetaan yhteistyössä TeacherGaming LLC:n, Raision kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston ja Raision alakoulujen kanssa.  

Samarbetspartner/s: 
Raision alakoulut, TeacherGamingLLC
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Raision alakoulut

Jannika Aalto, jannika@teachergaming.com, TeacherGamingLLC 
Pyynikintie 25 
33230 Tampere 
Finland 

www.teachergaming.com

Tidigare projekt: 

What's behind a game - pelinkehittelyhanke yläkoululaisille (Raision kaupunginkirjasto)

Seutukirjaston koodaustyöpaja (Joensuun seutukirjasto)

Koodipaja (Kaarinan kaupunginkirjasto)

 

 

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
29/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€8 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Hanke ei täytä avustuksen hakuehtoja. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016