Koodipaja
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Oskarinaukio 5
20780
Kirjaston puhelin : 
02 588 4401
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaarina Sainio
Puhelin : 
050 373 2742
Sähköposti : 
kaarina. sainio@kaarina.fi
Kuvaus : 

Kaarinan kaupunginkirjasto haluaa perehdyttää asiakkaitaan ja kirjaston henkilökuntaa uuteen, puhuttuun ilmiöön, pelaamiseen ja pelien koodaamiseen.   

Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on järjestää Kaarinan alakoululaisille työpajoja, joihin he voivat osallistua yhdessä vanhempiensa kanssa. Työpajoissa Turku Game Labin asiantuntijat perehdyttävät alakouluikäisiä lapsia pelinkehityksen ja koodaamisen saloihin. Työvälineenä käytetään kirjaston iPadeja. Koska tabletit ovat helposti siirrettävissä, voidaan pajoja järjestää Kaarinan pääkirjaston lisäksi muissa Kaarinan lähi- ja koulukirjastoissa. Pajat antavat perheille mahdollisuuden erilaiseen yhdessäoloon ja yhteiseen, erilaiseen harrastukseen. Koululaisryhmille järjestetään mahdollisuuksien mukaan koodauspajoja. Lisäksi järjestetään vanhemmille ja kirjaston henkilökunnalle suunnattu ilta, jossa pelimaailmaan tutustutaan tarkemmin. Hankkeen avulla kirjaston henkilökunta valmistautuu myös tulevaan OPS-uudistukseen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Turku Game Lab
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mika Luimula, Yliopettaja, Turku AMK 

Hanna Ahtosalo, Project Engineer, Turku Game Lab 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaarinan pääkirjastossa järjestettiin kolme pajaa.Pelikoodauspaja muodostui kolmesta kahden tunnin tapaamisesta ja osallistujat olivat 9-13-vuotiaita lapsia. Pajat herättivät suurta kiinnostusta ja kaksi ensimmäistä tulivat täyteen nopeasti, kolmaskin oli lähes täynnä. Yhdeksässä tapahtumassa oli yhteensä 88 osallistujaa.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Turku Gamelab ja pajojen sisällöstä vastasivat Turun AMK- opiskelijat. Kaikilla kolmella pajalla oli eri vetäjät ja toteutus vaihteli hieman vetäjien mukaan. Pajoissa tutustuttiin pelien maailmaan ja koodaukseen. Jokainen lapsi sai tehdä oman pelin iPadin Pyonkee-sovelluksella, josta heille jaettiin ohjevihkonen kotiin vietäväksi. Lapset voivat tarvittaessa lainata pajaan myös kirjaston iPadeja. Myös koodauskirjat herättivät kiinnostusta pajojen aikana ja niiden jälkeen.

Tapahtumasta kerättiin palautetta ja se sai paljon kiitosta lapsilta ja lasten vanhemmilta. Myös jatkoa pajoille toivottiin. Pajat onnistuivat kaikkien mielestä hyvin. Kaikki osallistuneet lapset oppivat uusia asioita koodaamisesta. Lasten ja nuortenosaston henkilökunnasta kaksi osallistui pajoihin ja tutustui pelin koodaamiseen käytännössä. 

Pajan sisältöä hieman muutettiin alkuperäisestä, koska iPadille tarkoitetut sovellukset eivät vaatineet vanhemman läsnäoloa. Opastajiksi riittivät hankkeen vetäjät.  

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeeseen suunniteltua infotilaisuutta vanhemmille tai kirjaston henkilökunnalle ei voitu järjestää, sillä Vaski-kirjastot olivat vuonna 2015 kiinni juuri kansallisen pelipäivän aikana. Samankaltainen tapahtuma on kuitenkin suunnitteilla kirjaston omilla resursseilla myöhemmin.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
01/06/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 613
Oma rahoitus yhteensä: 
€813
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
88henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 800

Hakemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Pelaaminen ja pelillisyys.

 
okm
avi