Korkean profiilin työasuja kirjastoon
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma logo
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
kirjast@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuula Haavisto
Puhelin : 
0400 985991
Sähköposti : 
tuula.haavisto@tampere.fi
Kuvaus : 

Kirjastoissa on viime vuosina otettu käyttöön yhtenäisiä työasuja (liivejä, jakkuja, puseroita, essuja). Ne liittyvät palvelukulttuurin muutokseen, jossa työntekijät siirtyvät yhä enemmän tiskien takaa käyttäjien pariin kirjastosaleihin. Puhutaan kuvaavasti esim. saliemännistä ja -isännistä. On asiakkaiden etu, että työntekijät ovat helposti tunnistettavissa.

Tampereen kaupunginkirjaston Hervannan kirjastossa on kokeiltu yhtenäisiä työasuja vajaan vuoden verran. Myös Hervannassa niiden käyttöön otto liittyy kirjaston palvelualueen remontointiin ja sitä myötä koko työkulttuurin uudistamiseen. Työasuihin on oltu tyytyväisiä.

Tampereen kaupunginkirjastolla on mahdollisuus kehittää työvaateajattelua eteenpäin. Kirjasto on saanut yhteydenoton erittäin tunnetulta vaatesuunnittelijalta, joka haluaisi laajentaa omaa työtään jonkin julkisen laitoksen työasujen suunniteluun. Saisimme siis hyvin tunnistettavat asut, jotka nostaisivat kirjastojen profiilia. Tunnettu suunnittelijanimi ja saattaisi toimia myös lisämotivaationa työasujen käytölle.

Hanke on vasta alussa, ensimmäinen yhteinen palaveri on marraskuun puolivälissä. Siksi hankesuunnitelma on tässä vaiheessa varsin ylimalkainen. Lisätietoja saa hankkeen edistyessä.

Lyhyellä varoitusajalla ei ole ehditty selvittää mahdollista PIKI-ulottuvuutta, mutta sekin mahdollisuus tutkitaan, mikäli hanke lähtee liikkeelle. Muutaman alustavan kontaktin perusteella vastaanotto on positiivinen. Koko PIKIn tuleminen mukaan hankkeeseen merkitsisi suurempia kustannuksia.

Hankkeen tavoite olisi suunnitella ja teettää työasut korkealla profiililla sekä selvittää niiden vastaanotto asiakkaiden ja käyttäjien parissa.

Suunnittelun hinta ei ole tiedossa, ja puuttuu budjetista. Työvaatteiden valmistamishinta pystytään arvioimaan. Oheinen budjetti on rakennettu tämän tiedon perusteella ja koko PIKI-aluetta ajatellen. Lisäksi mukaan on laskettu kyselyn / haastattelun tekeminen työvaatekokemuksista. Budjettiin ei tässä vaiheessa ole sisällytetty omavastuuosuuksia.

Projekti toteutuisi vuoden 2012 aikana.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

ulkopuolinen vaatesuunnittelija, mahdollisesti muut PIKI-kirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Pääkaupunkiseudun kirjastokohtaiset ja yhteiset Helmet-asut, Lapin kirjastojen yhtenäiset asusteet

Lisätietoa: 

Hankesuunnitelmaan saatu avustus oli liian pieni toteutettavaksi hankesuunnitelmassa kuvatulla tavalla, joten hanketta ei voitu toteuttaa.

Aloituspäivämäärä : 
31/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/09/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi