Korva kuulolle ja kynä käteen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapinlahden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Mykkäläntie 2
73100
Kirjaston puhelin : 
040 4883 275
Kirjaston sähköposti : 
lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapla
Y-tunnus : 
0172127-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Auli Pirinen
Puhelin : 
040 4883 271
Sähköposti : 
auli.pirinen@lapinlahti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on eri-ikäisten lukijoiden lukuharrastuksen lisääminen ja kouluyhteistyön vahvistaminen sekä uusien lukijoiden kiinnostuksen herättäminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-       Järjestettävien kirjailijatilaisuuksien määrä

-       Kirjailijavierailulle osallistuneiden henkilöiden määrä

-       Järjestettävien sanataidepajojen määrä

-       Sanataidepajoihin osallistuneiden oppilaiden määrä

-       Osallistujilta saatu palaute

Kuvaus : 

Vuoden 2016 syksyllä järjestettiin kirjailijavierailu, jossa lastenkirjailija kävi esiintymässä kuudella Lapinlahden kunnan alakoululla. Vierailun jälkeen Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu yhdessä Sanataidekoulu Aapelin kanssa järjesti kouluilla vierailuun ja kirjailijan tuotantoon liittyvät sanataidepajat. Kirjailijavierailu ja siihen yhdistettynä sanataidetyöpaja toteuttavat uuden opetussuunnitelman mukaista laaja-alaista oppimista. Lukemisen innostamisen lisäksi oppilas saa tietoa kirjailijan ammatista. Työpajoissa tekstin ja kuvituksen tuottamistaidot ja mielikuvitus kehittyvät ja ryhmätyöskentely lisää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Kirjastolle tapahtumista annettu palaute oli hyvin innostunutta ja positiivista ja jatkoa toivottiin. Kirjasto toimii jo nyt hyvin läheisessä yhteistyössä koulujen kanssa ja hankkeella syvennetään ja haetaan uusia yhteistoiminnan muotoja.

Saadun innostuneen palautteen myötä kohderyhmää rohjetaan laajentaa tässä hankkeessa kunnassa toimivien yläkoulujen oppilaisiin sekä lukion ja toisen asteen opiskelijoihin ja aikuisiin. Kirjaston asiakkaat ovat toivoneet kirjailijavierailuja sekä pääkirjastolle että lähikirjastolle. Lähikirjasto sijaitsee Varpaisjärven taajamassa, joka sijaitsee 22 km päässä pääkirjastolta. Molemmissa toimipaikoissa kirjailijavierailuihin on aiemmin osallistunut runsaasti yleisöä.

Hankkeessa kutsutaan lastenkirjailijavieras kunnan kaikille kuudelle alakoululle ja nuortenkirjailijavieras kahdelle yläkoululle, lukiolle ja toisen asteen opistoon. Näiden jälkeen järjestetään vierailuun ja kirjailijan tuotantoon liittyviä sanataidepajoja, joissa työstetään oppilaiden ja opiskelijoiden omia tekstejä. Vetäjäksi palkataan sanataideohjaaja. Alakoululaisista kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset, pienimmillä kouluilla ryhmää voidaan laajentaa muista luokista. Yläkoululaisista mukana ovat seitsemäsluokkalaiset, lukiosta yksi ryhmä ja Portaanpään kristillisestä opistosta lastenohjaajaopiskelijat, lukiolaiset ja kymppiluokkalaiset. Aikuisten kirjailijavieras kutsutaan sekä Lapinlahden pääkirjastoon että Varpaisjärven lähikirjastoon. Näin tarjotaan mahdollisimman monelle kuntalaiselle pääsy tapahtumaan ja innostetaan lukuharrastuksen pariin iästä ja asuinpaikasta riippumatta.

Hankkeen aikataulutus: kirjailijavierailujen ja sanataidepajojen ajankohtien sopiminen aloitetaan heti myönteisen rahoituspäätöksen tultua. Aikuisten kirjailijavierailut järjestetään syksyllä 2017, nuortenkirjailijavierailut työpajoineen keväällä 2018 ja lastenkirjailijavierailut työpajoineen syksyllä 2018.   

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli eri-ikäisten lukijoiden lukuharrastuksen lisääminen ja kouluyhteistyön vahvistaminen sekä uusien lukijoiden kiinnostuksen herättäminen. Hankeaikana järjestettiin viisi kirjailijavierailua ja niihin liittyen sanataidepajat alakoululaisille ja yksi kirjoittajapaja kahdeksasluokkalaisille. Osa vierailuista toteutettiin yhteistyössä muiden Rutakko-kirjastojen kanssa tai muiden toimijoiden kanssa. Syksyllä 2017 Varpaisjärven kirjastossa vieraili Virpi Hämeen-Anttila. Tilaisuus oli osa laajempaa kiertuetta Rutakko-kirjastoissa ja sen järjestämiseen osallistui Varpaisjärvellä myös Pohjola-Norden –yhdistys. Pian Hämeen-Anttilan jälkeen vieraaksi saatiin Aleksi Delikouras, joka esiintyi Matin ja Liisan koulun yläkoululaisille ja Varpaisjärven koulun kuudes-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Delikouraksen vierailu Ylä-Savoon järjestettiin yhdessä Sonkajärven ja Vieremän kirjastojen kanssa. Keväällä 2018 kirjailija Tuula Kallioniemi kävi Lapinlahden kunnan kuudella alakoululla ja esiintyi myös Portaanpään Kristillisen opiston lastenohjaajaopiskelijoille. Matin ja Liisan koululla tilaisuuksiin osallistuivat neljäsluokkalaiset, pienemmillä kouluilla mukana olivat 3.-4.- luokat tai jopa 3.-6.-luokat. Vierailun jälkeen alakouluilla järjestettiin seitsemän kirjailijan tuotantoon liittyvää sanataidetyöpajaa. Niissä keskusteltiin kirjailijan kirjoista ja laadittiin jäynäkoe Kallioniemen Konsta kovanaama –kirjan tyyliin. Sen lisäksi oppilaat aloittivat oman koulun Oma Reuhurinne –kirjasen teon. Siihen oppilaat suunnittelivat juonta, henkilöhahmoja ja koulun sääntöjä.  Sanataideohjaajan palvelut ostettiin Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastusta.  Syksyllä 2018 vieraaksi saatiin Sirpa Kähkönen, joka esiintyi sekä Lapinlahden lukiolla että iltatilaisuudessa Lapinlahden pääkirjastossa. Vierailu järjestettiin yhteistyössä Kaskikuusen kansalaisopiston kanssa. Hankkeen viimeisenä vieraana kävi Jyri Paretskoi, joka esiintyi Matin ja Liisan koulun kahdeksasluokkalaisille ja Varpaisjärven 7.-9.-luokkalaisille. Paretskoi ohjasi myös kirjoittajapajan Varpaisjärven kahdeksasluokkalaisille. Kahdelle luokalle järjestetyssä kahden oppitunnin mittaisessa pajassa oppilaat miettivät kuvitteellisen kirjan henkilöitä, tapahtumia ja juonta. Oppilaat osallistuivat kirjoittajapajaan innostuneesti, mukaan olisi halunnut myös muiden luokkien oppilaita. Hanke onnistui suunnitelmien mukaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavierailut tuovat aina kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan. Lapsista ja nuorista on innostavaa nähdä oikea, elävä kirjailija, joka parhaimmassa tapauksessa on heidän lempikirjailijansa. Kirjailijaa kuunnellaan tarkalla korvalla ja esitys kirjailijan työstä ja teosten taustoista tekee kirjat vieläkin kiinnostavimmiksi ja elävämmiksi. Kouluille toimitettiin tulevaan vierailuun valmistautumiseksi kirjailijan kirjoja, joita oppilaat lukivat etukäteen. Sanataide- ja kirjoittajapaja valottivat kirjailijan tuotantoa ja kirjojen sisältöjä entisestään ja ruokkivat mielikuvitusta. Ne toimivat myös kimmokkeena oman tekstin luomisessa ja rohkaisevat oppilaita kirjoitusharrastuksen pariin. Myös aikuiset ovat kiinnostuneet kirjailijavierailuista. Tilaisuuksiin osallistuttiin sankoin joukoin, joihinkin jopa niin, etteivät kaikki halukkaat mahtuneet luennolle mukaan. Toisaalta kirjailijavierailut vievät runsaasti oman henkilökunnan työaikaa. Aikaa kuluu vierailujen järjestämiseen ja kirjailijoiden kuljettamisen eri esiintymispaikkojen (esim. kyläkoulut) välillä sekä aikatauluttamiseen ja erilaisiin järjestelytehtäviin.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa pyrimme, rahoituksen järjestyessä, kutsumaan kirjailijavieraita Lapinlahden kunnankirjaston eri toimipisteisiin sekä kouluille. Tästä hankkeesta saadun rohkaisevan kokemuksen perusteella kirjailijavierailuun kannattaa yhdistää mahdollisuuksien mukaan sanataide- tai kirjoittajapaja. 

Lisätietoa: 

Koko budjetti sisältää yhteistyökumppaneiden rahoitusosuudet kirjailijavierailujen järjestämisessä: Kaskikuusen kansalaisopisto 150 eur ja Pohjola-Norden 100 eur.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 930
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 040
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 970
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 547
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 297
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€250

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
22kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 221henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.

 
okm
avi