Koska olemme sen arvoisia: Hämeenkyrö ja kolmiulotteinen maailma
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvan käyttöoikeudet on saatu kuvan ottajalta, Antero Aleniukselta
Hämeenkyrön kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyrönsarventie 16
39100
Kirjaston puhelin : 
0503904213
Kirjaston sähköposti : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hamkun
Y-tunnus : 
0132947-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäntylä
Puhelin : 
0503904213
Sähköposti : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä kirjaston mahdollisuuksia toimia oppimisympäristönä etenkin samassa monitoimikeskuksessa sijaitsevalle koululle ja avata yhteistyömahdollisuuksia pienyrittäjiin tarjoamalla lisää urban office -tyyppistä palvelua hankkimalla kirjastoon 3D-tulostin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Käynti- ja käyttäjämäärät

Kuvaus : 

Pääkirjasto aloitti kesällä 2016 toimintansa uudessa Monitoimikeskus Sillassa. Samassa rakennuksessa on yli 300 oppilaan kirkonkylän koulu ja iso varhaiskasvatusyksikkö. Jo suunnitteluvaiheessa uuteen rakennukseen asetettiin kehittämistavoitteita, joista kirjaston toimiminen oppimisympäristönä oli yksi keskeisistä. Perinteisen aineiston tarjonnan ja opastuksen lisäksi kirjastossa halutaan tarjota oppilaille mahdollisuus tekemiseen ja uuteen teknologiaan tutustumiseen. Kirkonkylän uudessa, koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa yksi painotuksista on matematiikan kasvatus. Koulussa alaluokilla on käytetty Varga-Neményi -menetelmää. Menetelmässä pohjustetaan monipuolisesti matemaattista ajattelua ja oppiminen perustuu lapsen omakohtaisiin matematiikkakokemuksiin. Toiminnallisen matematiikan opetukseen liittyy esimerkiksi geometrian osuudessa konkreettisiin kappaleisiin liittyviä yhteistoiminnallisia hahmottamis- ja rakentamistehtäviä. 3D -tulostin palvelisi oppimista monella tapaa, esimerkkeinä kappaleiden suunnittelu ja tulostaminen tai tulosteesta tehtävät projektiopiirrokset. 3D -tulostin palvelee muutakin asiakaskuntaa kuin kouluja. Ei-vielä-niin-kaupungistunut Hämeenkyrö tarvitsee lisää omia Urban office -palveluita. Pääkirjasto voisi olla paikka, missä esimerkiksi yrittäjät voivat tulostaa tarvitsemiaan pieniä osia. Kirjasto palvelee mielellään elinkeinoelämää, ja saa sitä kautta kontakteja asiakkaisiin, jotka eivät tällä hetkellä ole palvelujen käyttäjiä. Muita käyttäjiä olisivat kansalaisopisto ja useat käsitöiden ja muiden taitolajien harrastajat. Keskeisin tarve tulostimen hankinnalle tulee oppimisympäristön kautta, mutta myös teemat Kaikkien kirjasto ja Uusi kirjasto sopisivat hankkeeseen. Tulostimen lisäksi hankitaan 3D -skanneri, jolloin tulostimen käyttö on helpompaa ja tukee asiakkaan omatoimisuutta. Haettavaan hankerahaan kuuluu vielä koulutuskuluja ja tulostettavan materiaalin kulut alkuvaiheessa. Rahoitus: laitehankinta 7000 euroa materiaalit 1000 euroa koulutus 1000 euroa (kirjaston henkilökunta, jotta kaikki osaisivat opastaa asiakkaita. Yhteistyökumppanit, mm. opettajia. Mahdollinen yleisötilaisuuden pitäjä) oma osuus: palkat, markkinointi, opasteet 800 euroa Hankinta tapahtuu vuoden 2017 aikana ja käyttöönotto keväällä 2018

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kirkonkylän koulu, Hämeenkyrö
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Saadulla avustussummalla hankittiin Prenta Duo XL -tulostin ohjelmistoineen ja tarvikkeineen, ja yksi koulutustilaisuus henkilökunnalle. Tulostimen hankinta herätti kiinnostusta erityisesti oppilaitoksissa, mutta sen sijoittaminen kirjastoon ei palvellut koulujen käyttötarvetta. Tulostin päätettiin lähettää kiertämään kouluja, jotta saatiin suuremmat käyttäjämäärät. Tulostin on tarkoitus palauttaa kirjastoon ja aloittaa sen markkinointi tavallisille kuluttajille.

Hanke onnistui siinä mielessä, että sen käyttö opetuksen tukena ylitti odotukset. Sen sijaan oman henkilökunnan koulutus asiakkaiden käyttöopastukseen ei onnistunut, ja laitetta ei osattu aktiivisesti markkinoida muulle asiakaskunnalle. Laitteen palatessa kiertueelta sen käyttö kirjastossa on tarkoitus aloittaa uudella innolla. Olen valmis tekemään tähän raporttiin päivityksen esimerkiksi ensi syksynä, koska hankkeen vaikutusta ei voida vielä täysin arvioida.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 

 
okm
avi