Koska olemme sen arvoisia: Hämeenkyrö ja kolmiulotteinen maailma
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuvan käyttöoikeudet on saatu kuvan ottajalta, Antero Aleniukselta
Hämeenkyrön kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyrönsarventie 16
39100
Bibliotekets telefonnummer : 
0503904213
Bibliotekets e-postadress : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
ISIL-kod : 
FI-Hamkun
FO-nummer : 
0132947-3
Ansvarsperson : 
Liisa Mäntylä
Telefonnummer : 
0503904213
E-post : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä kirjaston mahdollisuuksia toimia oppimisympäristönä etenkin samassa monitoimikeskuksessa sijaitsevalle koululle ja avata yhteistyömahdollisuuksia pienyrittäjiin tarjoamalla lisää urban office -tyyppistä palvelua hankkimalla kirjastoon 3D-tulostin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Käynti- ja käyttäjämäärät

Projektbeskrivning : 

Pääkirjasto aloitti kesällä 2016 toimintansa uudessa Monitoimikeskus Sillassa. Samassa rakennuksessa on yli 300 oppilaan kirkonkylän koulu ja iso varhaiskasvatusyksikkö. Jo suunnitteluvaiheessa uuteen rakennukseen asetettiin kehittämistavoitteita, joista kirjaston toimiminen oppimisympäristönä oli yksi keskeisistä. Perinteisen aineiston tarjonnan ja opastuksen lisäksi kirjastossa halutaan tarjota oppilaille mahdollisuus tekemiseen ja uuteen teknologiaan tutustumiseen. Kirkonkylän uudessa, koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa yksi painotuksista on matematiikan kasvatus. Koulussa alaluokilla on käytetty Varga-Neményi -menetelmää. Menetelmässä pohjustetaan monipuolisesti matemaattista ajattelua ja oppiminen perustuu lapsen omakohtaisiin matematiikkakokemuksiin. Toiminnallisen matematiikan opetukseen liittyy esimerkiksi geometrian osuudessa konkreettisiin kappaleisiin liittyviä yhteistoiminnallisia hahmottamis- ja rakentamistehtäviä. 3D -tulostin palvelisi oppimista monella tapaa, esimerkkeinä kappaleiden suunnittelu ja tulostaminen tai tulosteesta tehtävät projektiopiirrokset. 3D -tulostin palvelee muutakin asiakaskuntaa kuin kouluja. Ei-vielä-niin-kaupungistunut Hämeenkyrö tarvitsee lisää omia Urban office -palveluita. Pääkirjasto voisi olla paikka, missä esimerkiksi yrittäjät voivat tulostaa tarvitsemiaan pieniä osia. Kirjasto palvelee mielellään elinkeinoelämää, ja saa sitä kautta kontakteja asiakkaisiin, jotka eivät tällä hetkellä ole palvelujen käyttäjiä. Muita käyttäjiä olisivat kansalaisopisto ja useat käsitöiden ja muiden taitolajien harrastajat. Keskeisin tarve tulostimen hankinnalle tulee oppimisympäristön kautta, mutta myös teemat Kaikkien kirjasto ja Uusi kirjasto sopisivat hankkeeseen. Tulostimen lisäksi hankitaan 3D -skanneri, jolloin tulostimen käyttö on helpompaa ja tukee asiakkaan omatoimisuutta. Haettavaan hankerahaan kuuluu vielä koulutuskuluja ja tulostettavan materiaalin kulut alkuvaiheessa. Rahoitus: laitehankinta 7000 euroa materiaalit 1000 euroa koulutus 1000 euroa (kirjaston henkilökunta, jotta kaikki osaisivat opastaa asiakkaita. Yhteistyökumppanit, mm. opettajia. Mahdollinen yleisötilaisuuden pitäjä) oma osuus: palkat, markkinointi, opasteet 800 euroa Hankinta tapahtuu vuoden 2017 aikana ja käyttöönotto keväällä 2018

Samarbetspartner/s: 
Kirkonkylän koulu, Hämeenkyrö
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Saadulla avustussummalla hankittiin Prenta Duo XL -tulostin ohjelmistoineen ja tarvikkeineen, ja yksi koulutustilaisuus henkilökunnalle. Tulostimen hankinta herätti kiinnostusta erityisesti oppilaitoksissa, mutta sen sijoittaminen kirjastoon ei palvellut koulujen käyttötarvetta. Tulostin päätettiin lähettää kiertämään kouluja, jotta saatiin suuremmat käyttäjämäärät. Tulostin on tarkoitus palauttaa kirjastoon ja aloittaa sen markkinointi tavallisille kuluttajille.

Hanke onnistui siinä mielessä, että sen käyttö opetuksen tukena ylitti odotukset. Sen sijaan oman henkilökunnan koulutus asiakkaiden käyttöopastukseen ei onnistunut, ja laitetta ei osattu aktiivisesti markkinoida muulle asiakaskunnalle. Laitteen palatessa kiertueelta sen käyttö kirjastossa on tarkoitus aloittaa uudella innolla. Olen valmis tekemään tähän raporttiin päivityksen esimerkiksi ensi syksynä, koska hankkeen vaikutusta ei voida vielä täysin arvioida.

Projektet börjar : 
01/03/2017
Projektet avslutas : 
31/05/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 800
Egen finansiering: 
€800
Budget sammanlagt: 
€9 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 500
Egen finansiering: 
€500
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017