Koskettavaa lukemista: tunnusteltavia kuvakirjoja satutuokioihin
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Imatran kaupungin mediapankki
Imatran kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokatu 1
55100
Kirjaston puhelin : 
020617660
Kirjaston sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Imaap
Y-tunnus : 
0159216-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Huuhtanen
Puhelin : 
0206176600
Sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
Hankkeen tavoite: 

Näkö- ja monivammaisille tarjottavien kirjastopalvelujen edistäminen, satutuokioiden ja muiden lasten ryhmätilanteiden elävöittäminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

 Saatu palaute ja hankkeessa tehtyjen koskettelukirjojen käyttö.

Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Imatran kaupunginkirjasto järjestää viikoittain satutuokiot pääkirjastossa sekä Rajapatsaan kirjastossa. Meneillään oleva Kontaten kirjasto -hanke on tänä syksynä moninkertaistanut lapsille suunnattujen tapahtumien määrän. Yhteistyö päiväkotien ja alakoulujen kanssa on tiivistä ja esikoululaisten elämykselliset kirjastovierailut ovat vahvistumassa osaksi kasvatus- ja opetuspalvelujen kanssa suunniteltua vuosittain toteutettavaa kulttuuripolkua. Kirjasto vierailee kutsujen ja mahdollisuuksien mukaan kouluilla myös virallisen kulttuuripolkuohjelman lisäksi. Uskollisimmin kirjastonhoitajaa ja kirjastokoira Kirjavaista odotetaan vieraaksi erityisopetusta tarjoavalle Vuoksenniskan harjaantumiskoululle.

Celia-kirjastosta voi lainata värikkäitä, erilaisista tunnusteltavista materiaaleista valmistettuja kuvakirjoja. Ne on tarkoitettu näkö- ja monivammaisille lapsille, mutta kirjojen värikkyys ja monipuolisuus kiehtoo kaikkia muitakin. Koskettelukirjojen ulkoasu ja sisältö voi olla melkein mitä vain, uniikkikappaleina ne ovat myös taideteoksia.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on rikastaa vammaisille tarjottavia kirjastopalveluja sekä edistää varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina ja hankkeen kohteina ovat kirjaston asiakasperheiden lisäksi päiväkodit ja alakoulut.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kymmenkunta koskettelukirjaa käytettäviksi kirjaston satutuokioissa, muissa ryhmätilanteissa ja kirjaston vierailuilla. Ennen kirjojen käyttöönottoa kokoelma julkistetaan ja esitellään näyttelyssä. Samassa yhteydessä opastetaan ja innostetaan vapaaehtoisia harrastajia uusien koskettelukirjojen tekoon.

Koskettelukirjojen sisällöt ja tarinat kerätään keväällä 2016 saduttamalla lapsia Kontaten kirjastoon –hankkeen pienryhmissä. Lasten tarinat liitetään koskettelukirjoihin myös tekstinä, jolloin koskettelukirjoja on mahdollista lukea ääneen kuten muitakin satukirjoja. Lukijat voivat kertoa niiden pohjalta myös uusia tarinoita, sama kirja voidaan lukea monin tavoin. Koskettelukirjojen materiaalina käytetään monipuolisesti erilaisia tekstiilejä ja muuta materiaalia.

Kirjat tilataan paikalliselta taidekäsityöläiseltä niin, että ne voidaan julkistaa syyskuussa 2016. Kirjasto kustantaa tarvittavat materiaalit ja osallistuu aktiivisesti kirjojen suunnitteluun.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Imatran kaupunki/kasvatus- ja opetuspalvelut

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa koskettelukirjoja kirjastossa vierailevien ryhmien ja päiväkotiyhteistyön käyttöön ja edistää näin vammaisille tarjottavia palveluja sekä varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Avustuksen turvin saatiin toteutettua kahdeksan värikästä, monenlaisista tunnusteltavista materiaaleista valmistettua kuvakirjaa. Vaikka kirjat on ensisijaisesti tarkoitettu näkö- ja monivammaisille lapsille, kirjojen idearikas ja laadukas toteutus kiehtoo kaikkia muitakin. Esimerkiksi kirjassa Ihana talvi pakattu perunajauho narskuu täysin pakkaslumen kaltaisena. Uniikit kirjat toteutti imatralainen tekstiilitaiteilija Teija Rossi. Kaikissa kirjoissa on kuvituksen ja erilaisten pintojen ja osasten lisäksi myös tekstit. Osa kirjojen teksteistä on syntynyt sadutuksissa Kontaten kirjastoon -hankkeen yhteydessä. Kirjat valmistuivat syksyksi 2016 ja ovat olleet ihasteltavina pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolla. Niitä on jo ehditty käyttää satutunneilla sekä joissakin ryhmissä. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Koskettelukirjat:
- Hylje ja kissa
- Ihana talvi
- Joulukirja
- Kaupassa
- Kotona
- Kultakutri
- Outo sade
- Tunteellinen kirja 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke onnistui täysin suunnitelman mukaisena. Koskettelukirjat vastaavat kaikkia toiveita, ne koskettavat, hauskuttavat ja kasvattavat lukijoitaan, niitä on kiva kosketella ja kuunnella.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjat pidetään esillä ja niitä käytetään mahdollisimman monipuolisesti eri yhteyksissä. Kirjoja esitellään näkövammaisten lisäksi muillekin ryhmille.

Lisätietoa: 

Hankeavustus käytettiin kokonaisuudessaan Tmi Reissureputtaja/Teija Rossin laskuttamaan toteutukseen, johon sisälsi materiaalit sekä toteutuksen. Omarahoitus ei näy hankkeen tiliselvityksessä, koska syntyneet palkkakustannukset ovat laskennallinen osuus vakinaisen henkilökunnan työajasta. Hankkeen palkkakustannuksiin on laskettu hankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen käytetty aika, n. kuusi työpäivää, kirjaston henkilökunnan työajasta.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 786
Oma rahoitus yhteensä: 
€786
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 2.9.2015 OKM/14/691/2015.

 
okm
avi