Kotiseutu talteen
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Orimattilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lahdentie 65
16300
Kirjaston puhelin : 
040-1864840
Kirjaston sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Y-tunnus : 
0129920-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Lähde
Puhelin : 
040-1864840
Sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Kuvaus : 

Orimattilasta on löytynyt viisi 1960-70 -luvulla filmattua lyhytelokuvaa, joihin on dokumentoitu paikallishistoriaa ja tapahtumia. Kuvausta on tehty mm. mahtihäistä ja myllynkiven hionnasta. Elokuvat ovat huolellisesti alan harrastajien ja ammattilaisten toteuttamia. Tekijät luovuttavat filmien esittämis- ja lainaamisoikeudet kirjastolle, kunhan ne on saatu nykyaikaiseen muotoon.

Paikallishistoriaa on tallennettu myös 5000 valokuvaan, jotka yli 80-vuotias kulttuurihenkilö on kuvannut vuosikymmenien aikana. Valokuvat tulee saada pikaisesti luetteloitua sekä tallennettua, jottei kuviin liittyvä tieto katoa. Kuvien haltija haluaa lahjoittaa kokoelmansa kirjastolle.

Tallennuksen myötä sekä elokuvat että valokuvat ovat hyödynnettävissä seudullisilla Wellamo -sivuilla, joille kerätään päijäthämäläistä kulttuuria. Orimattilan kirjastossa on tarkoitus järjestää kotiseututapahtumia, joiden avulla kerätään kuviin ja filmeihin liittyvää tietoa.

Orimattilan kirjasto on saanut 2013 avustuksen digitointilaitteiden hankkimiseksi. Henkilöstöpulan vuoksi opastusta digitointiin ei ole voitu järjestää eikä kysyttyä palvelua ole aloitettu.

Paikallishistoria talteen -avustuksella on tarkoitus palkata henkilö tekemään arvokasta tallennustyötä ja samalla käynnistämään kirjaston digitointipalvelu vuoden 2014 aikana. Kirjastolla ei itsellään ole mahdollisuutta määräaikaisen työvoiman palkkaamiseen. Kirjasto tarvitsee tallennukseen myös ajanmukaiset laitteet; tässä tapauksessa skannerin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Orimattila-seura ja paikallishistorian harrastajat

Päijät-Hämeen Wiki- seudullinen yhteistyöryhmä

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kotiseutu talteen -hanke käynnistettiin vuoden 2014 aikana ja se jatkuu vuonna 2015. Kuvia on kaikkiaan nion 2000, joista on tallennettu neljännes. Hankkeen käynnistäminen vaati sopivien laitteiden hankkimista ja kuvien tallennukseen liittyviin oikeuksiin ja käytäntöihin perehtymistä. Aineisto on tallennettu kirjaston kuvatiedostoon, josta sitä on tarkoitus jakaa Päijät-Hämeen wikiin sekä Digikirjastoon. Kuvista on koottu ensimmäinen kooste, jota on esitetty kirjaston yleisötilaisuuksissa. Kuvaesitys on ollut yksi kirjaston suosituimmista tapahtumista. Digitointilaitteet ovat siirtyneet asiakaskäyttöön vuoden 2015 alusta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kotiseutuhanke on koettu Orimattilassa tärkeäksi ja sille on toivottu jatkoa, jotta kaikki arvokkaat kuvat saataisiin digitoitua talteen. Projektihenkilön palkkaaminen oli välttämätöntä hankkeen toteutumiselle; perehtyminen aineistoon ja tallennustekniikkaan vaati kokopäiväisen työntekijän. Digitointilaitteet hyödyntävät jatkossa sekä kirjaston omia että asiakkaiden projekteja.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen jatkamiseksi on haettu rahoitusta. Tarkoituksena on palkata projektityöntekijä hankkeeseen. Kyseinen henkilö toimisi myös asiakasopastajana digitointilaitteiden käytössä. Kuvia siirretään nähtäväksi kirjaston kotisivuille, Digikirjastoon sekä Päijät-Hämeen wikiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 255
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
9henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
120henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi