Kotiseutu tutuksi mobiililla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Inarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Piiskuntie 4
99800
Kirjaston puhelin : 
+35840745188
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@inari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Inari
Y-tunnus : 
0190758-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Leivo
Puhelin : 
+358408304886
Sähköposti : 
eija.leivo@inari.fi
Hankkeen tavoite: 

Tarinoiden Inari -äänitearkiston käytettävyyden yksinkertaistaminen ja monipuolistaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Sivuston kävijämäärien ja käyntiaikojen tilastointi Yhteydenottojen ja palautteen määrä

Kuvaus : 

Tarinoiden Inari – äänitearkiston käyttöluvut ovat kuukausittain lähes kymmenen tuhatta ja viipyminen sivustolla on keskimäärin seitsemän minuuttia. Paikallistietous ja tapahtumapaikkojen löytäminen luonnosta kiinnostavat sekä paikallisia asukkaita että matkailijoita. Tästä syystä haluamme tehdä Tarinoiden Inari - sivustosta entistä yleisöystävällisemmän ja monipuolisemman rakentamalla sivustolle mobiilisovelluksen ja map – paikkatietopalvelun. Hankkeessa responsoidaan Tarinoiden Inari – äänitearkisto mobiilisovellukseksi ja hankitaan graafista ja teknistä osaamista sivuston uusimiseksi. Työ vaatii ulkopuolisen asiantuntijapalvelun ostamista ja henkilöstön kouluttamista. Yhteistyökumppanimme Suomi 100 -teemaan liittyen on Saamelaismuseo Siida. - teema 1: ”Kaikkien kirjasto”: Hanke edistää kuntalaisten osallisuutta sekä kirjastoaineistojen moninaiskäyttöä yleisöystävällisemmin mobiilisovelluksen kautta. - teema 2: ”Oppijan kirjasto”: Hanke mahdollistaa koululaisille ja opiskelijoille kotiseutuaineiston käytön heidän omaksumiaan välineitä käyttäen. Lähihistoria avautuu aivan uudella tavalla, kun sitä voi etsiä helposti ja sitä voi oppia nuorta kiinnostavalla tavalla. Tarinoiden kuuntelumahdollisuus, vaikka välitunnilla, edistää tehokkaasti myös luovaa ajattelua. - teema 5: ”Uusi kirjasto”: Paikkatietojärjestelmä mahdollistaa tarinoiden levittäytymisen kirjaston seinien ulkopuolelle ja löytymisen yllätyksellisistä paikoista. Tarinat voidaan kytkeä retkeilyyn ja liikuntaan. Tarinoiden terapeuttisten voimien yhdistäminen luonnossa liikkumiseen edistää ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Äänitearkiston sivuston käytettävyyden monipuolistaminen ja yksinkertaistaminen mahdollistaa tarinoiden hyödyntämisen taloudellisesti esim. matkailuelinkeinossa aiempaa tehokkaammin

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Saamelaismuseo Siida
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tarinoiden Inari – äänitearkiston www.tarinoideninari.fi graafinen ulkoasu ja käyttöominaisuudet uudistettiin kokonaisuudessaan. Sivusto toimii nyt responsiivisesti, jolloin sitä on helppo käyttää mobiilisovelluksena. Äänitearkistoon luotiin karttasovellus, joka mahdollistaa tarinoiden paikantamisen. Sivuston käytettävyyden kannalta työläin ja mielenkiintoisin, uusia mahdollisuuksia avaava toiminnallinen ominaisuus on teemasivujen rakentaminen tarinoiden ja paikkojen ympärille. Työntekijäpuolen uusi hallintajärjestelmä helpottaa uusien tarinoiden lisäämisen ja kuvailun. 
Hankkeen yhteydessä uusittiin ja painatettiin uudet esitteet.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

http://www.tarinoideninari.fi/

Esitemateriaali uusittiin: painetut esitteet, roll up

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankehakemuksessa esitetyt tavoitteet 1-3 saavutettiin. Tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisin toimintasovellus on kulloinkin ajankohtaisiin teemoihin ja paikkoihin liittyvien tarinoiden esiinnosto. Ominaisuutta voidaan hyödyntää opetuskäytössä, matkailussa, tedotusvälineissä jne.

Jatkotoimenpiteet: 

Tarinoiden tallenusta jatketaan ja äänitearkistoa markkinoidaan eri tilanteissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 150
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 455
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 855
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
2henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
98henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 600

Mobiilisovelluksen tuottaminen suositusta verkkopalvelusta monipuolistaa palvelun käytön mahdollisuuksia.

 
okm
avi