Kotiseutu tutuksi mobiililla
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Inarin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Piiskuntie 4
99800
Bibliotekets telefonnummer : 
+35840745188
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@inari.fi
ISIL-kod : 
FI-Inari
FO-nummer : 
0190758-7
Ansvarsperson : 
Eija Leivo
Telefonnummer : 
+358408304886
E-post : 
eija.leivo@inari.fi
Projektets målsättning: 

Tarinoiden Inari -äänitearkiston käytettävyyden yksinkertaistaminen ja monipuolistaminen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Sivuston kävijämäärien ja käyntiaikojen tilastointi Yhteydenottojen ja palautteen määrä

Projektbeskrivning : 

Tarinoiden Inari – äänitearkiston käyttöluvut ovat kuukausittain lähes kymmenen tuhatta ja viipyminen sivustolla on keskimäärin seitsemän minuuttia. Paikallistietous ja tapahtumapaikkojen löytäminen luonnosta kiinnostavat sekä paikallisia asukkaita että matkailijoita. Tästä syystä haluamme tehdä Tarinoiden Inari - sivustosta entistä yleisöystävällisemmän ja monipuolisemman rakentamalla sivustolle mobiilisovelluksen ja map – paikkatietopalvelun. Hankkeessa responsoidaan Tarinoiden Inari – äänitearkisto mobiilisovellukseksi ja hankitaan graafista ja teknistä osaamista sivuston uusimiseksi. Työ vaatii ulkopuolisen asiantuntijapalvelun ostamista ja henkilöstön kouluttamista. Yhteistyökumppanimme Suomi 100 -teemaan liittyen on Saamelaismuseo Siida. - teema 1: ”Kaikkien kirjasto”: Hanke edistää kuntalaisten osallisuutta sekä kirjastoaineistojen moninaiskäyttöä yleisöystävällisemmin mobiilisovelluksen kautta. - teema 2: ”Oppijan kirjasto”: Hanke mahdollistaa koululaisille ja opiskelijoille kotiseutuaineiston käytön heidän omaksumiaan välineitä käyttäen. Lähihistoria avautuu aivan uudella tavalla, kun sitä voi etsiä helposti ja sitä voi oppia nuorta kiinnostavalla tavalla. Tarinoiden kuuntelumahdollisuus, vaikka välitunnilla, edistää tehokkaasti myös luovaa ajattelua. - teema 5: ”Uusi kirjasto”: Paikkatietojärjestelmä mahdollistaa tarinoiden levittäytymisen kirjaston seinien ulkopuolelle ja löytymisen yllätyksellisistä paikoista. Tarinat voidaan kytkeä retkeilyyn ja liikuntaan. Tarinoiden terapeuttisten voimien yhdistäminen luonnossa liikkumiseen edistää ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Äänitearkiston sivuston käytettävyyden monipuolistaminen ja yksinkertaistaminen mahdollistaa tarinoiden hyödyntämisen taloudellisesti esim. matkailuelinkeinossa aiempaa tehokkaammin

Samarbetspartner/s: 
Saamelaismuseo Siida
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tarinoiden Inari – äänitearkiston www.tarinoideninari.fi graafinen ulkoasu ja käyttöominaisuudet uudistettiin kokonaisuudessaan. Sivusto toimii nyt responsiivisesti, jolloin sitä on helppo käyttää mobiilisovelluksena. Äänitearkistoon luotiin karttasovellus, joka mahdollistaa tarinoiden paikantamisen. Sivuston käytettävyyden kannalta työläin ja mielenkiintoisin, uusia mahdollisuuksia avaava toiminnallinen ominaisuus on teemasivujen rakentaminen tarinoiden ja paikkojen ympärille. Työntekijäpuolen uusi hallintajärjestelmä helpottaa uusien tarinoiden lisäämisen ja kuvailun. 
Hankkeen yhteydessä uusittiin ja painatettiin uudet esitteet.

Webbsidor, publikationer och material: 

http://www.tarinoideninari.fi/

Esitemateriaali uusittiin: painetut esitteet, roll up

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankehakemuksessa esitetyt tavoitteet 1-3 saavutettiin. Tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisin toimintasovellus on kulloinkin ajankohtaisiin teemoihin ja paikkoihin liittyvien tarinoiden esiinnosto. Ominaisuutta voidaan hyödyntää opetuskäytössä, matkailussa, tedotusvälineissä jne.

Fortsatta åtgärder: 

Tarinoiden tallenusta jatketaan ja äänitearkistoa markkinoidaan eri tilanteissa.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 600
Egen finansiering: 
€4 150
Budget sammanlagt: 
€14 750
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 455
Egen finansiering: 
€3 855
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
2henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
98henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 600

Mobiilisovelluksen tuottaminen suositusta verkkopalvelusta monipuolistaa palvelun käytön mahdollisuuksia.