Kotiseutuaineisto käyttöön
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nakkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Porintie 9
29250
Kirjaston puhelin : 
044 7475920
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nakkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nakki
Y-tunnus : 
0135662-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Purhonen
Puhelin : 
044 7475912
Sähköposti : 
leena.purhonen@nakkila.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on digitoida Nakkilan kirjaston kotiseutukokoelman aineistoa ja hankkia tekijänoikeuksien haltijoiden luvat aineiston käyttöön. Tarkoituksena on, että aineisto saataisiin yleiseen käyttöön valtakunnallisen eKirjaston osaksi. Nakkilan kirjastoon on hankerahoituksella perustettu digitointitila asiakkaiden käyttöön. Laitteistoa kannattaisi hyödyntää myös kirjaston aineiston saamisessa laajempaan käyttöön. Satakunnan maakuntakirjaston alueella on suunnitteilla kotiseutuhistorioiden digitointihanke. Tämä hanke tukee sitä, koska tarkoituksena saada digitaalisessa muodossa käyttöön myös pienimuotoista aineistoa. Maakunnallinen hanke keskittyy paikallishistorioiden digitoimiseen ja tekijänoikeuksien hankkimiseen niiden osalta. Nakkilan kirjaston kotiseutukokoelmassa on kirjojen lisäksi pienpainatteita, lehtiartikkeleita, eri kirjoihin sisältyneitä artikkeleita, karttoja, c-kasetteja, videokasetteja ja valokuvia. Osa on luetteloitu kirjastojärjestelmään, mutta ei kaikkea. Tarkoituksena on valita työn kohteeksi sellainen merkittävä aineisto, jonka saatavuus on huono. Av-aineisto sisältää mm. henkilöhaastatteluja. Pyrimme saamaan kokoelmaan mukaan myös muuta kuin omaan kotiseutukokoelmaamme nyt kuuluvaa aineistoa, esimerkiksi kunnan arkistossa säilytettävää arkisto- ja kuva-aineistoa. Siellä on paljon kunnan historiaan ja merkittäviin rakennuksiin liittyvää tietoa, jolla on yleistäkin merkitystä. Myös Nakkila-seuralla saattaa olla kokoelmissaan tärkeää aineistoa. Näiden kokoelmien kartoittaminen on osa projektia. Erityisesti pyrimme tuomaan saataville Nakkilaan liittyvien erityisasioiden, kuten Nakkilan kirkon, nakkilalaisen keinutuolin ja nahkiaisten kalastuksen historiaa. Kirjoittajien, kuvaajien ja muiden tekijöiden selvittäminen ja lupien hankkiminen tekijöiltä ja edesmenneiden tekijöiden perikunnilta tuottaa eniten työtä tässä projektissa. Käyttäjiä tullee olemaan paikallisilla kouluilla ja oppilaitoksella digitaalisen opetusmateriaalin osana, mutta osa aineistosta kiinnostaa varmasti myös muuta väestöä Nakkilassa ja Nakkilan ulkopuolella. Hanketta toteuttamaan palkataan työntekijä, jonka tehtävänä olisi käytännön digitointityön lisäksi tekijänoikeuksien omistajien selvittäminen sekä kunnan ja Nakkila-seuran arkistojen kartoittaminen. Projektityöntekijälle järjestetään työpiste kirjastoon ja tarvittavat luvat mm. kunnan arkiston käyttöön. Kirjastossa on työskennellyt työllistämistuella henkilö, jolla on historioitsijan koulutus ja myös kokemusta mm. arkistojen käytöstä. Kirjaston oma henkilökunta luetteloi aineiston kirjastojärjestelmään ja päättää, mikä osa aineistosta digitoidaan.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nakkila-seura ry, Nakkilan kunnan arkistonhoitaja
Aiemmat hankkeet: 

Nakkilalaisten omat aarteet digitaalisiksi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Nakkilan kunnankirjaston kotiseutukokoelman, Nakkilan kunnanviraston arkiston ja Nakkila-seuran arkiston aineistosta on digitoitu seuraavia aiheita käsittelevää aineistoa: 1. Nakkilan maisemia ja rakennuksia, 2. Nakkilalainen keinutuoli, 3. Nahkiaiset, 4. Tappuritapahtuma ja 5. Kotiseutuperinteen tallentaja Vihtori Grönroos. Digitoitu aineisto on asetettu yleiseen käyttöön digi.kirjastot.fi -sivustolle (tarkka osoite: http://digi.kirjastot.fi/collections/show/63). Julkaistun aineiston oikeuksien omistajat on selvitetty ja asianmukaiset luvat hankittu.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Nakkilan kunnankirjaston kotiseutukokoelman, Nakkilan kunnanviraston arkiston ja Nakkila-seuran arkiston aineistosta on digitoitu seuraavia aiheita käsittelevää aineistoa: 1. Nakkilan maisemia ja rakennuksia, 2. Nakkilalainen keinutuoli, 3. Nahkiaiset, 4. Tappuritapahtuma ja 5. Kotiseutuperinteen tallentaja Vihtori Grönroos. Digitoitu aineisto on asetettu yleiseen käyttöön digi.kirjastot.fi -sivustolle (tarkka osoite: http://digi.kirjastot.fi/collections/show/63). Julkaistun aineiston oikeuksien omistajat on selvitetty ja asianmukaiset luvat hankittu.

Aineisto on ollut julkisessa käytössä vasta vähän aikaa, mutta se on herättänyt kiinnostusta.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin aluksi laadittiin digitointisuunnitelma, jonka mukaan toimittiin. Hankkeen päättyessä siihen lisättiin vielä ehdotus hankkeen jatkamisesta.

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanit Nakkila-seura ja Nakkilan kunnan arkistotoimi eivät osallistuneet kustannuksiin rahallisesti, mutta heiltä saatiin vastikkeettomasti työpanosta hankkeeseen. Erityisesti digitoitavien kuvien esivalinta helpotti digitointityötä. Molemmat tahot avustivat myös oikeuksien omistajien selvittämisessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 041
Oma rahoitus yhteensä: 
€636
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 405

Hekemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Kotiseutuaineiston käytettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen.

 
okm
avi