Kotiseutuaineistot eläviksi!
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Vanha postikorttikuva, kuvattu Hankasalmen pääkirjaston canvastaulusta.
Hankasalmen kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 21 (Rantakalliontie 3)
41521
Bibliotekets telefonnummer : 
014-2671249
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hankasalmi.fi
ISIL-kod : 
FI-Hanka
FO-nummer : 
0174045-0
Ansvarsperson : 
Sari Kanniainen
Telefonnummer : 
014-2671305
E-post : 
sari.kanniainen@hankasalmi.fi
Projektets målsättning: 

 1.) Kotiseutukokoelmaan tallennetun paikallistiedon, paikallisen kauno- ja tietokirjallisuuden, runouden, musiikin ja kuvallisen aineiston esiinnostaminen.  Kotiseutukokoelman kehittäminen saatavuuden, saavutettavuuden ja jälkipolville säilymisen näkökulmasta.

2.) kaiken ikäisten kirjaston asiakkaiden osallistaminen luomaan uusia kotiseutuaineistoja.Oheistavoitteena on lisätä kirjaston asiakkaiden ja henkilökunnan digiosaamista  

3.)  taustalla vaikuttavana tavoitteena on lisätä kirjaston merkitystä kotiseututiedon tallentajana sekä digitaalisten aineistojen kokoamisen, luomisen, järjestämisen ja välittämisen keskuksena.  

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

1.)    Suomi 100-vuotta juhlavuoteen liittyvät tapahtumat kirjaston tiloissa ja hoivayksiköissä. Kotiseutukokoelman painamattomien aineistojen digitointi.

2.) Kirjaston parvelle sijoitettujen videoeditointilaitteiden käytön lisääntyminen, järjestetyt käyttökoulutukset/opetusmateriaalit sekä Hankasalmi ilmasta -dokumenttielokuvan valmistuminen 

3.) Kotiseutuaineistoihin ja digitoimiseen liittyvän kirjaston palvelutarjonnan ja yhteistyökumppanuuksien lisääntyminen

 

 

Projektbeskrivning : 

 KOTISEUTUKOKOELMAN KEHITTÄMINEN

Hankasalmen kirjastossa on vuoden 2016 aikana uudistettu kotiseutukokoelmaa siirtämällä se  uudelle paikalle. Kotiseutukokoelman kehittämistä jatketaan Kotiseutuaineistot eläviksi! –hankkeessa. Kokoelmasta tehdään konkreettisia nostoja kirjaston verkkosivuille ja (kirja)näyttelyihin. Lisäksi järjestetään Suomi 100-juhlavuoteen liittyen tilaisuuksia, joissa nostetaan alustusten kautta esille paikallishistoriaa: kotiseututietoa, paikallista kauno- ja tietokirjallisuutta, runoutta, musiikkia, valokuvia ja kaitafilmielokuvia. Tapahtumia järjestetään teemoista, jotka sivuavat myös kansallista historiaa: esim. kyläkeskustan muutoksiin ja maaseudun elämään liittyvät aiheet. Tapahtumia järjestetään myös kotiseutuyhdistyksen ja muiden järjestötoimijoiden kanssa yhteistyössä.  

Tapahtumia järjestetään myös ikäihmisten hoivayksiköissä. Kohtaavat kokoelmat -hankkeessa todettiin, että hoivayksiköissä on kysyntää kirjaston aineistojen pohjalta toteutettaville virkistystuokioille. Samaisessa hankkeessa myös todettiin, että vapaaehtoisten vähyyden vuoksi säännöllisiä käyntejä hoivayksiköissä ei pystytä toteuttamaan. Sen sijaan esimerkiksi valmiiden aineistojen toimittaminen hoivayksiköiden henkilökunnan esitettäväksi voisi olla yksi mahdollinen vaihtoehto. Kotiseutuaineistot eläviksi! -hankkeessa jatketaan hoivayksikkö-yhteistyön kehittämistä sote-alueuudistuksen mukaisessa muuttuvassa toimintaympäristössä. Kirjaston tiloissa järjestettäviä tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös hoivayksiköissä ja sopivassa yhteydessä testataan myös tapahtumien tallennusta tai livestreemausta hoivayksiköiden asukkaiden iloksi. 

 

DIGIPARVEN KÄYTTÖÖNOTTO

Kunnan nuorisopalvelut ovat hankkineet pääkirjaston parvelle videoeditointiin liittyvän kaluston ja ohjelmistot Kirjasto mukana nuoren elämässä -hankkeen yhteydessä. Kalustolle ja ohjelmistoille on ollut tähän mennessä hyvin vähän käyttöä.  Kalusto otetaan laajamittaisempaan käyttöön vuoden 2017 aikana, kun kunnan kulttuuripalvelujen vetämänä toteutettavaa Hankasalmi ilmasta -elokuvaa leikataan ja jälkityöstetään kirjaston tiloissa. Elokuvaa tekevät Suomi 100 -vuotta “Yhdessä” -teeman mukaisesti vapaaehtoisista kuntalaisista koostuvat työryhmät.

 Kirjaston parven käyttömahdollisuuksia laajennetaan hankkimalla digitointilaitteistoa ja niihin liittyvät ohjelmistot valokuvaskanneri ja tallentimia, jolla yksittäiset asiakkaat ja yhdistystoimijat saavat digitoitua sukunsa, perheensä ja yhteisönsä valokuvia, VHS- ja C-kasetteja sekä vinyylilevyjä. Mahdollisesti hankitaan myös livestreemauksen mahdollistavaa laitteistoa. Kaikissa hankinnoissa käytetään harkintaa, mitä kirjaston tiloihin kannattaa sijoittaa ja mitä jätetään hankkimatta, koska kunnassa nuoria työllistävä Taitotupa tarjoaa samantyyppisiä palveluja pientä korvausta vastaan. Tämän vuoksi esimerkiksi VHS-digitointipistettä ei ole tähän mennessä kirjastolle perustettu, mutta tämän hankkeen yhteydessä testataan, onko omatoimidigitointipisteelle käyttöä. Taitotuvan kanssa tehdään yhteistyötä laitteistojen asennuksessa ja käytön opetuksessa sekä mahdollisesti myös kirjaston kotiseutukokoelman aineistojen digitoinnissa.    

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Kotiseutuaineistot eläviksi! -hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa osan Suomi 100 vuotta -keskustelutilaisuuksista. Hanketyöntekijä vastaa myös digitointilaitteisto- ja ohjelmistohankinnoista sekä laitteistojen käyttökoulutuksista sekä digiparven käyttöönottoon liittyvien koulutusten ja tiedottamisen järjestämisestä. Hanketyöntekijä myös hankkii digitointiparvelle käyttäjiä lisäämällä tiedottamisella kiinnostusta digitointiin sekä selvittämällä, missä määrin kunnan kotiseutuarkistossa ja yhteistyöverkostoilla (mm. kotiseutuyhdistyksellä) on digitoimattomia aineistoja. Lisäksi hanketyöntekijä selvittää aineistojen tekijänoikeuksia ja tekee sopimuksia aineistojen käyttöoikeuksista. Mahdollisuuksien mukaan digitoituja aineistoja julkaistaan digi.kirjastot.fi –järjestelmässä. Digitoitujen aineistojen pohjalta järjestetään mahdollisesti myös tapahtumia kirjaston tiloissa ja hoivayksiköissä.

 

AIKATAULU

Kesällä ja alkusyksyllä 2017

digiparven laitteisto- ja ohjelmistohankinnat

Suomi 100 vuotta -tapahtumat alkavat

 

Syyskausi 2017

Suomi 100 vuotta -tapahtumien huipentuminen

lyhytelokuvan leikkaaminen ja jälkityöt

 

Vuosi 2018

Digiparven käyttöön vakiinnuttaminen ja käyttäjäkoulutukset

Kotiseutukokoelman painamattomien aineistojen digitointi

Digitoituihin aineistoihin liittyvien tapahtumien järjestäminen

Samarbetspartner/s: 
Hankasalmen kunnan kulttuuripalvelut ja nuorisopalvelut, Hankasalmen kotiseutuyhdistys
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

 YHTEENVETO

Kotiseutuaineistot eläviksi! –hankkeelle oli selkeä tilaus, koska Hankasalmen kirjaston kotiseutukokoelman järjestelyyn ja esille panoon oli tehty vuonna 2016 konkreettisia muutoksia. Jyväskylän kirjasto luopui hankkeen aikana maakuntakirjastotehtävästään, kun kehittämiskirjastotehtävä siirtyi vuoden 2018 alusta alkaen Tampereen kirjastolle. Tuolloin maakuntakokoelma hajotettiin maakuntaan ja Hankasalmen kirjaston kotiseutukokoelma kasvoi muutamalla nimekkeellä. Hankkeen aikana kotiseutukokoelma karttui myös runoteoksista, kun Mediapinta –kustantamo julkaisi Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi sarjan runokirjoja. Kirjasto tiedotti yhteistyöverkostojensa välityksellä hankasalmelaisille runoilijoille ja tekstin tekijöille mahdollisuudesta saada runoteoksen julkaistuksi julkaisusarjassa.   

Kotiseutukokoelman kehittämistä jatkettiin nostamalla esille paikallisuuteen liittyviä sisältöjä, jotka liittivät kirjaston ja kotiseutukokoelman laajempiin verkostoihin. Kotiseutuaineistot eläviksi! -hankkeessa kehitettiin Hankasalmen Kotiseutukokoelmaa Suomi 100-juhlavuoden yhteydessä. Lisäksi hankkeen aikana avattiin digitointipiste pääkirjaston parvelle.

 

TOIMINTA

 

Hankasalmelaisia kuvia –yhteisödokumentti

Hankasalmelaisten nuorten ilmasta kuvaamat videot innostivat Hankasalmen kunnan kulttuuripalveluiden työntekijän Antti Ikosen suunnittelemaan yhteisödokumentin toteuttamista Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi. Hankasalmelaisia kuvia –yhteisödokumentin tuottajana toimi Hankasalmen kunnan kulttuuripalvelut. Tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman laadukas lyhytelokuva hankasalmelaisista maisemista, paikoista ja ihmisistä. Hankkeen tarkoitus oli lisätä paikkakunnan yhteisöllisyyttä ja vahvistaa identiteettiä. Kulttuuritoimen yhteisödokumentti –hankkeelle asettamat tavoitteet sopivat hyvin myös kirjaston kotiseutukokoelman perusperiaatteisiin ja siten myös Kotiseutuaineistot eläviksi! –hankkeeseen sekä kirjaston Kotiseutukokoelman vaikuttavuusalueen ja kirjaston yhteistyöverkostojen kehittämiseen. 

Hankasalmelaisia kuvia dokumenttielokuva toimii esimerkkinä yhteisöllisestä taideproduktiosta. Yhteisödokumentin toteuttaminen oli kirjastolle uusi asia ja niin aikaa vievä projekti, että sen toteuttamiseen palkattiin apuvoimia. Hankasalmelaisia kuvia –yhteisödokumenttia toteutettiin yhteistyössä  eri ikäisten ja eri taustaisten kuntalaisten kanssa. Työryhmän vetäjänä toimi hankasalmelaistaustainen elokuvaohjaajaopiskelija Eeva-Maija Manninen. Hän antoi yhteisödokumentin tekijöille ammatillista apua ja näkemystä ja vastasi erityisesti lopputuotannosta eli leikkaamisesta ja jälkitöistä. Eeva-Maija Manninen toimi projektissa koko sen elinkaaren ajan vastaamassa produktion näkyvästä osuudesta. Projekti oli samalla ohjaaja Eeva-Maija Mannisen tuotannollinen opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulun elokuvalinjalle.

Elokuvamusiikin sävelsi niin ikään hankasalmelaislähtöinen nuori säveltäjä Markus Penttinen. Elokuvan musiikista vastasi yhteensä seitsemän muusikkoa ja yksi äänityksestä vastaava henkilö. Musiikkituotanto tapahtui valmiisiin kohtauksiin elokuvan loppuvaiheessa pääosin marraskuussa 2017. Musiikki sävellettiin kohtauksia varten erikseen ja koko teos on käytännössä läpisävelletty. 

Dokumenttielokuva Hankasalmelaisia kuvia esitettiin yleisölle ensi kertaa Hankasalmen kunnan itsenäisyysjuhlassa 6.12.2017. Elokuvan näki ensi-illassa noin 400 ihmistä. Elokuvasta jää fyysinen jälki myös tulevia sukupolvia varten. Yhteisödokumentti lisättiin kotiseutukokoelmaan ja lisäksi kirjaston kokoelmaan saatiin lainattavia kappaleita dokumentista. Lyhytelokuvan lisänäytöksiä toteutettiin eri kouluissa, laitoksissa, kylillä ja taajamissa. Elokuvan tavoite oli tavoittaa kaikki hankasalmelaiset. Tähän pyrittiin siten, että elokuva julkaistiin myös Youtubessa ja linkitettiin kirjaston kotisivuille.

 

Kuntalaisten osallistamista yhteisödokumentin toteuttamiseen

Pääkirjaston oheistoimintahuoneessa järjestettiin syksyllä 2016 käsikirjoituspajoja, joihin kutsuttiin avoimella kutsulla mukaan kaiken ikäisiä, elokuvan toteuttamisesta kiinnostuneita kuntalaisia. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitettiin tapaamiseen tulleiden ihmisten kiinnostusta produktion eri vaiheisiin. Käytännössä elokuvan ydinryhmä muodostui jo tässä vaiheessa, kun hankkeeseen saatiin mukaan muutama Kameraseuran aktiivijäsen, jotka osallistuivat yhteisödokumentin toteuttamiseen kaikissa sen vaiheissa. Työryhmän koko vaihteli projektin eri vaiheissa: käsikirjoitusvaiheessa työskenteli parhaimmillaan noin 20 henkilöä ja kuvausvaiheessa 12 henkilöä. Kotiseutuaineistot eläviksi! –hankkeessa osallistuttiin hankesuunnitelman mukaisesti yhteisödokumentin leikkaamiseen ja jälkitöihin syyskaudella 2017.    

Kuvaukset tehtiin sekä työryhmäläisten omilla laitteilla että kunnan produktion toteuttamista varten hankkimilla GoPro -kameroilla. Kuvausryhmä piti yhteyttä yhteisissä palavereissa ja yhteisen WhatsApp-ryhmän avulla. Osa kuvauskohteista oli tarkasti saneltu käsikirjoitusvaiheessa, mutta jokaisella ryhmän jäsenellä oli myös lupa kuvata kiinnostavia kohteita käsikirjoituksen ulkopuolelta. Kuvatut materiaalit kasattiin yhteiseen Dropbox –kansioon. Kaikilla ryhmän jäsenillä oli pääsy materiaaleihin. 

Elokuvan leikkausvaihe käynnistyi työryhmän koulutuksella. Dokumentin leikkaus tehtiin pääosin selainpohjaisella WeVideo –leikkausohjelmalla. Ohjelman etuna olivat sen vähäiset tekniset vaatimukset. Selainpohjaisuus loi mahdollisuuden siihen, että leikkausta pystyi tekemään missä tahansa eikä suoranaisia vaatimuksia kalustosta ollut. Työryhmäläiset leikkasivat yksittäisiä kohtauksia ja Eeva-Maija Manninen kokosi leikatut kohtaukset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

 

Suomi 100 –tapahtumat

Syyskuussa 2017 järjestettiin Hankasalmen pääkirjastossa Jaana Harmaisen näyttely nimeltä Perhevalokuvauksen historia ja merkitys. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin myös kuvaluentotilaisuus. Jaana Harmaisen esittelemät kuvat ja tarinat johdattivat kuulijoita valokuvauksen kiehtovaan historiaan. Kuulijat oppivat katselemaan vanhoja valokuva-albumejaan uudesta näkökulmasta. 

Syksyllä 2017 palkattiin hanketyöntekijä valmistelemaan Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumia. Hänen tehtävään oli suunnitella Vanhoja valokuvia kirkonkylältä ja Vanhoja valokuvia Aseman kylältä –näyttelyt pääkirjastolle ja Aseman kirjastoon. Hanketyöntekijä kokosi näyttelyyn tulevat valokuvat Kotiseutuarkiston kokoelmista ja hankasalmelaisten yksityishenkilöiden valokuva- ja korttikokoelmista. Valokuvista osa printattiin canvastauluiksi ja canvasverhoiksi, jotka jäivät koristamaan pysyvästi pääkirjaston ja Aseman kirjaston sisustusta.

Joulukuussa 2017 Hankasalmen pääkirjastossa järjestettiin 5.12 Kirjastoseuran valtakunnallisesti organisoima itsenäisyyspäivän etkot –tapahtuma. Ohjelmassa oli sinivalkoisia musiikkiesityksiä ja runoutta, Onni –tanssihaastepaja kaiken ikäisille, Vanhoja valokuvia kirkonkylältä –valokuvanäyttelyn avajaiset sekä dokumenttielokuvan ”Kruunuhäät Hankasalmella 1955” –esitys. Dokumenttielokuva on katsottavissa Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen Youtube- kanavalta, mutta etkoille osallistuneet seniorit eivät olleet tutustuneet dokumenttiin ennen näytöstä. Historiallisen dokumentin yhdessä katsomisesta saatiinkin hyviä kokemuksia; katsojat selvittivät katsomisen ohessa yhteistoimin dokumentissa esiintyviä paikkoja ja ihmisiä, jotka olivat monelta ehtineet vuosikymmenten aikana unohtua.  

Tammi-helmikuussa 2018 järjestettiin Hankasalmen kirkonkylällä ja Aseman kylällä luentotilaisuudet, jotka saivat innoituksen joulukuussa 2017 järjestetyistä valokuvanäyttelyistä. Tilaisuuksiin odotettiin vähintään 50 kuulijaa, minkä vuoksi luentoja ei järjestetty kirjaston tiloissa. Hankasalmen historian kirjoittaja Erkki Laitinen luennoi Aseman koululla otsikolla Aseman kylän vaiheita. Kuvaluennolle osallistui 60 henkilöä. Kuuhankaveden koulun historian opettaja Mikko Ikonen luennoi Monitoimitalolla otsikolla Hankasalmen kirkolla ennen vanhaan. Kotiseutuyhdistyksen kanssa tehtiin kirkonkylän tapahtuman kanssa yhteistyötä siten, että kuvaluentoa edelsi Kotiseutuyhdistyksen kahvipöytä. Lisäksi Kotiseutuyhdistys otti ennen tilaisuutta uusintapainoksen 90-luvulla painetusta kirkonkylän historiaa kuvaavasta teoksesta. Samaa teosta ja useita muita Mikko Ikosen kirjoittamia kirjoja on paitsi lainattavissa myös ostettavissa pääkirjastosta. 

Hankasalmen Kameraseura kokosi myös Mikko Ikosen Hankasalmen kirkolla ennen vanhaan –esityksestä luentotallenteen, joka saatiin myös täydentämään kirjaston kotiseutukokoelmaa ja asiakkaille lainakappaleiksi.

 

Digitointipiste 

Digitointipisteen käyttöönottoon palkattiin hanketyöntekijä loka-marraskuussa 2018. Hanketyöntekijän tehtäviin sisältyivät kirjaston digitointipisteen varustaminen digitointilaitteilla ja ohjelmistoilla, kirjaston oheistoimintahuoneen audiovisuaalisen toiminnallisuuden kehittäminen, digitointipisteen käyttäjäkoulutusten suunnittelu, verkostojen luominen ja markkinointi digitointipisteen jatkokäyttöä ajatellen sekä digitoitujen aineistojen käyttömahdollisuuksien ideointi. Lisäksi tehtävään kuului kirjaston kotiseutukokoelman digitointisuunnitelman alustavaa valmistelutyötä ja järjestörajapintojen selvittämistä kotiseutuaineistojen suunnitelmalliseksi digitoimiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Hankasalmen pääkirjaston parvelle luodun digitointipisteen teknisen toteutuksen ja käytön ohjeistuksen tavoitteena oli asiakaslähtöisyys. Parvella sijaitsevan internet-työaseman yhteyteen koostettiin digitornikokonaisuus, jonka laitteistolla onnistuvat valokuvien, filmien, vhs- ja dvd-videoiden, vinyylilevyjen, c-kasettien, cd-levyjen sekä asiakkaan omalta laitteelta (minidisc, puhelin tms.) siirretyn äänen digitointi.

Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluivat laitteisto- ja ohjelmistohankinnat, asennus, käyttöönotto ja käyttöohjeiden laatiminen sekä kirjallisina (pdf) että videotutoriaaleina. Digitointipisteen internettyöasemalle luotiin käyttäjäprofiili digitointiasiakkaille sekä ylläpitäjän profiili kirjaston henkilöstölle.

 

Tiedottaminen, koulutus ja verkostot

Digitointipisteen käyttöön asiakkaita kannustava artikkeli julkaistiin Hankasalmen Sanomissa 22.11.2018. Uudesta palvelukokonaisuudesta tiedotettiin myös Juuret Hankasalmella -facebook-sivustolla. Kirjasto tiedotti digitointipisteestä omilla nettisivuillaan ja Facebookissa. Muutamia yhdistyksiä informoitiin suoraan täsmäviestinnällä.

Hankasalmen kirjaston henkilöstölle järjestettiin kolme tuntia kestänyt koulutus digitointilaitteistoon perehdyttämiseksi. Kansalaisopiston kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan digitointikurssin toteuttamista kevätlukukaudella 2019 aiheesta kiinnostuneille kuntalaisille. Erityisenä kohderyhmänä koulutuksen markkinoinnissa ovat paikalliset yhdistykset (kotiseutuyhdistys, kameraseura jne.).

 

Kirjaston kotiseutukokoelmien ja muiden kotiseutuaineistojen digitointi ja jakelu

Kirjaston kotiseutukokoelman aineistojen digitointia aloitettiin taltioimalla arkistointitarkoitusta varten hankitulle ulkoiselle kiintolevylle LP-levyjä, C-kasetteja ja VHS-nauhoja. Lisäksi skannattiin eräitä painettuja julkaisuja PDF- ja JPEG-muodossa. Arkistokiintolevylle luotiin omat kansiot 1) tekstidokumenteille 2) valokuville 3) audiotiedostoille ja 4) videotiedostoille. Kaikkiin kategorioihin luotiin lisäksi alikansioita. Esimerkiksi videotiedosto-kansiosta löytyvät alikansiot a) Hankasalmi-filmit b) Juhlat c) Konsertteja ym. esityksiä d) Musikaalit yms. e) Urheilu.

Arkistokiintolevylle kopioitiin myös verkossa julkisesti esillä olevia Hankasalmesta tehtyjä videoita. Tekijänoikeuksien osalta selvitetään aina tapauskohtaisesti, onko näitä filmejä mahdollista esittää julkisesti kirjaston järjestämien tapahtumien yhteydessä. Yhteistyöverkoston kanssa (järjestöt ja muut paikalliset toimijat) digitaalista kotiseutuaineistoa voidaan jatkossa taltioida yhteisvoimin. Näin on mahdollista lisätä paikallisten muistiorganisaatioiden (kirjasto-, arkisto-, ja museotoimijat) tietoisuutta toisistaan ja yhteistyötä aineettoman paikalliskulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

Kotiseutukokoelman siirtämistä yleisten kirjastojen digi.kirjastot.fi -palveluun aloitettiin. Palveluun ladatut aineistot ovat internetin kautta yleisön käytettävissä. Digi.kirjastot.fi -palvelussa oleva aineisto on löydettävissä myös Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhteiseltä Finna.fi -sivustolta.

 

Oheistoimintahuoneen av-ympäristö

Kirjaston oheistoimintahuoneeseen hankittiin hankkeen omarahoitusosuudella isokokoinen OLED Smart TV –näyttö. Innostus suuren näytön hankintaan saatiin Itsenäisyyspäivän etkot –tapahtuman yhteydessä järjestetystä dokumenttielokuvan ”Kruunuhäät Hankasalmella 1955” –esityksestä. Senioriyleisö näytti nauttivan yhteisöllisestä dokumentin katsomisesta ja kommentoimisesta. Oheistoimintahuoneessa on jatkossa mahdollista esittää mm. kotiseutukokoelmaan kuuluvia digitoituja aineistoja ja toistaa erilaisia digitaalisia sisältöjä TV-näyttöön liitettäviltä tallennusvälineiltä ja internetin sähköisiltä palveluntarjoajilta. Oheistoimintahuoneessa onnistuvat myös etäkokoukset ja -luennot, videoneuvottelut, verkon kautta lähetettyjen ”striimausten” seuraaminen ja muut vastaavat etäyhteyksiä hyödyntävät tilaisuudet.

 

 

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen lähtökohtana olivat kotiseutukokoelman historialliset aineistot. Hankkeessa onnistuttiin laajentamaan näkökulmaa kotiseutuaineistoista fyysisinä, pysyvinä ja ikään kuin paikalleen seisahtuneina kokoelman osina. Hankkeessa kotiseutuaineistoja lähestyttiin digitaalisuuden, sisältöjen esiinnostamisen ja yhteistyöverkostojen näkökulmasta. Hankkeen aikana vahvistui tunne siitä, että hanke on monella tapaa merkityksellinen ja kiinni tässä ajassa.  

Hankkeessa onnistuttiin asetettujen tavoitteiden osalta, vaikkakin moni asia jäi kesken eikä kaikkia suunniteltuja yksityiskohtia ei toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttiin, koska hankkeen kannalta keskeinen henkilöstö pysyi samana hankkeen suunnitteluvaiheesta toteuttamiseen saakka ja hanketyöntekijöiksi saatiin palkattua erityisosaamista omaavia henkilöitä. Lisäksi hankkeeseen osallistuvan henkilöstön työpanosta saatiin laajennettua järjestöyhteistyöllä. Hankkeelle asetetut tavoitteet olivat melko etäällä toisistaan ja ne saavutettiin siten, että hankkeen toteuttamisaikatauluja ja -järjestystä muutettiin ja hankkeen toteuttamiseen haettiin kahden kuukauden jatkoaikaa. Hankkeen alkajaisiksi keskityttiin Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumiin ja lyhytelokuvan toteuttamiseen. Digitointipiste päädyttiin avaamaan vasta syksyllä 2019.

Hankkeen tavoitteeksi asettua kotiseutukokoelmaan tallennetun paikallistiedon, paikallisen kauno- ja tietokirjallisuuden, runouden, musiikin ja kuvallisen aineiston esiinnostamista aloitettiin. Kotiseutuaineistoja nostettiin esiin mm. Suomi 100-tapahtumissa, kirjaston verkko- ja sometiedottamisessa sekä hankkeeseen liittyvien luentojen yhteydessä. Tavoitteen toteutumisen seurantamittareista Suomi 100-juhlavuoteen liittyviä tapahtumia toteutettiin, vaikkakaan ei yhtä laajamittaisesti kuin alun perin oli tarkoitus. Tapahtumien toteuttamisessa otettiin huomioon muiden hankasalmelaisten toimijoiden järjestämät tapahtumat, joita oli vuonna 2017 ennätyksellisen paljon. 

Hanke kokonaisuudessaan onnistui tavoitteessaan kotiseutukokoelman kehittämisestä saatavuuden, saavutettavuuden ja jälkipolville säilymisen näkökulmasta. Hankkeen aikana aloitettiin kirjaston kotiseutuaineiston käytettävyyden kehittäminen digitoimalla kotiseutukokoelman aineistoja. Tavoitteeseen vastattiin myös digitointipisteen käyttöönotolla. Hankkeen seurantamittariksi asetettu kirjaston parvelle sijoitettujen videoeditointilaitteiden käytön lisääntyminen, järjestetyt koulutukset/opetusmateriaalit toteutuivat suunnitellusti. Videoeditointilaitteet otettiin käyttöön digitointipisteellä digitoitujen aineistojen jatkokäsittelyssä. Digitointipisteen käyttöönoton yhteydessä järjestettiin käyttökoulutuksia ja tuotettiin opetusmateriaaleja käyttömanuaalin ja videoiden muodossa. Hanke onnistui myös tavoitteessaan lisätä kirjaston merkitystä kotiseututiedon tallentajana sekä digitaalisten aineistojen kokoamisen, luomisen, järjestämisen ja välittämisen keskuksena. 

Hankasalmi ilmasta –dokumenttielokuva valmistui ja muutti nimensä Hankasalmelaisia kuvia –lyhytelokuvaksi. Hankasalmelaisia kuvia –yhteisödokumentissa onnistuttiin osallistamaan kaiken ikäisiä kirjaston asiakkaita luomaan uusia kotiseutuaineistoja. Digitoitavien aineistojen kartoittamisen yhteydessä todettiin, että esim. Youtubessa on valtava ja yhä kasvava määrä paikallisaineistoja: Hankasalmea kuvaavia videoita. Eri ikäisiä asiakkaita voitaisiin osallistaa enemmänkin tuomaan kirjaston toimintaan, esim. tapahtumiin ja näyttelyihin, mukaan tuottamiaan kuvia tai videoita. Kirjaston kotiseutuaineiston digitoinnin yhteydessä todettiin, että CD- ja DVD-muodossa olevien, kotikoneilla poltettujen, optisesti luettavien levyjen käyttöikä on vain 5-10 vuotta. Tämän jälkeen ne osoittautuvat lukukelvottomiksi ja niiden sisältö katoaa ilman ulkoiselle levylle digitointia. Systemaattiselle ja laajamittaiselle kotiseutuaineistojen digitoinnille olisi tarvetta.

Hankkeen tavoitteen seurantamittareiksi asetetut kotiseutuaineistoihin ja digitoimiseen liittyvän kirjaston palvelutarjonnan sekä yhteistyökumppanuuksien lisäämisessä onnistuttiin. Digitointipiste tarjoaa kaikille kirjaston asiakkaille helppokäyttöisen ja monipuolisen omatoimityöaseman tärkeiden ääni- ja kuvatallenteiden säilymisen varmistamiseksi. Kirjaston työasema palvelee paitsi yksityisiä tarpeita myös kunnan kotiseututyön tavoitteita. Erityisenä kohderyhmänä ovat kotiseutu- ja paikallishistorian harrastajat. Hankkeen aikana kirjaston ja  erityisesti Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen ja kameraseuran yhteistyö monipuolistui. Samoin kunnan kulttuuripalveluiden kanssa toteutettavassa yhteistyössä tehtiin uusia avauksia.

Fortsatta åtgärder: 

Digitointipisteen käytön lisääminen: mm. digitointikurssin järjestäminen kansalaisopiston kurssina aiheesta kiinnostuneille kuntalaisille, erityisenä kohderyhmänä paikalliset yhdistykset. 

Jatkossakin kotiseutukokoelmaan tallennettujen paikallisaineistojen esille nostaminen ja asiakkaiden innostaminen luomaan uusia paikallisaineistoja. 

Kotiseutukokoelman aineistojen digitoinnin jatkaminen esim. hankeavustuksen ja/tai yhteistyökumppanuuksien avulla. 

Ytterligare information: 

Hankasalmen kulttuuripalvelut anoi ja sai Keski-Suomen liitolta 1500 euron Suomi 100 -aluetuen Hankasalmelaisia kuvia -yhteisödokumentin tuottamiseen. Kulttuuripalvelut myös hankki dokumentin kuvaamista varten kuvauskalustoa, maksoi kuvaajille matkakorvauksia kuvausmatkoilta. Lisäksi kulttuuri- ja nuorisopalveluiden henkilökunta käytti yhteisödokumentin toteuttamiseen työtunteja.  

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€14 800
Egen finansiering: 
€1 800
Budget sammanlagt: 
€12 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 887
Egen finansiering: 
€1 887
Extern finansiering: 
€1 500
Bidrag från samarbetspartners: 
€4 000

Statistik:
Utbildningar: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
170henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
435henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€11 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017