"Kotiseutukokoelma kaikille" - Ulvilan kaupunginkirjaston kotiseutulehtikokoelman digitointi
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ulvilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulukuja 2
28400
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Jyrkinen
Puhelin : 
0400134822
Sähköposti : 
johanna.jyrkinen@ulvila.fi
Hankkeen tavoite: 

Digitoidaan Ulvilan kaupunginkirjaston lukusalissa sijaitsevat kotiseutulehdet. Lehtiä on paitsi Ulvilasta, myös muualta Suomesta. Yhteensä yli 1000 kappaletta. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä, koska se käsittää paikallisaineistoja ympäri Suomen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kotiseutuliiton antaman suosituksen mukaan kotiseutuarkistojen päätehtävänä on tallentaa paikallinen arkistoaines ja henkinen perinne siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita. (Digitointiselvitys yleisille kirjastoille, s. 13, 2015) Materiaali on helposti saavutettavissa ja löydettävissä aikaa vievän etsimisen sijaan.
Projektin aluksi tehtävän digitointisuunnitelman pohjalta ja kokoaikaisen seurannan perusteella laaditaan projektin päätyttyä raportti, jossa arvioidaan projektin onnistumista ja vaikuttavuutta. Lisäksi teemme asiakaskyselyn projektin tarpeellisuudesta sekä myös heidän käyttöönsä jäävä digitointimahdollisuuden tarpeellisuudesta.

Kuvaus : 

Projektiin palkataan 50%:inen projektityötekijä 1.9.2018 alkaen 9 kuukaudeksi.
Projektin aikana hän järjestää ja kuvailee aineiston sekä skannaa aineiston Kirjastot.fi:n Digi-palveluun. Alkuvalmisteluihin kuuluu myös mahdollisten käyttörajoitusten selvittäminen.
Yhteistyötahoja konsultoidaan tarvittaessa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ulvilan kulttuuritoimi, paikalliset asiantuntijat
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi