"Kotiseutukokoelma kaikille" - Ulvilan kaupunginkirjaston kotiseutulehtikokoelman digitointi
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ulvilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Koulukuja 2
28400
Ansvarsperson : 
Johanna Jyrkinen
Telefonnummer : 
0400134822
E-post : 
johanna.jyrkinen@ulvila.fi
Projektets målsättning: 

Digitoidaan Ulvilan kaupunginkirjaston lukusalissa sijaitsevat kotiseutulehdet. Lehtiä on paitsi Ulvilasta, myös muualta Suomesta. Yhteensä yli 1000 kappaletta. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä, koska se käsittää paikallisaineistoja ympäri Suomen. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kotiseutuliiton antaman suosituksen mukaan kotiseutuarkistojen päätehtävänä on tallentaa paikallinen arkistoaines ja henkinen perinne siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita. (Digitointiselvitys yleisille kirjastoille, s. 13, 2015) Materiaali on helposti saavutettavissa ja löydettävissä aikaa vievän etsimisen sijaan.
Projektin aluksi tehtävän digitointisuunnitelman pohjalta ja kokoaikaisen seurannan perusteella laaditaan projektin päätyttyä raportti, jossa arvioidaan projektin onnistumista ja vaikuttavuutta. Lisäksi teemme asiakaskyselyn projektin tarpeellisuudesta sekä myös heidän käyttöönsä jäävä digitointimahdollisuuden tarpeellisuudesta.

Projektbeskrivning : 

Projektiin palkataan 50%:inen projektityötekijä 1.9.2018 alkaen 9 kuukaudeksi.
Projektin aikana hän järjestää ja kuvailee aineiston sekä skannaa aineiston Kirjastot.fi:n Digi-palveluun. Alkuvalmisteluihin kuuluu myös mahdollisten käyttörajoitusten selvittäminen.
Yhteistyötahoja konsultoidaan tarvittaessa.

Samarbetspartner/s: 
Ulvilan kulttuuritoimi, paikalliset asiantuntijat
Projektet börjar : 
01/09/2018
Projektet avslutas : 
31/05/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 500
Egen finansiering: 
€3 200
Budget sammanlagt: 
€15 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000