Kotiseutukokoelman digitointityö
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nokian kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Härkitie 6
37100
Bibliotekets telefonnummer : 
044-9061232
Bibliotekets e-postadress : 
airi.nummelin@nokiankaupunki.fi
ISIL-kod : 
FI-Nokka
FO-nummer : 
0205717-4
Ansvarsperson : 
Airi Nummelin
Telefonnummer : 
044-9061232
E-post : 
airi.nummelin@nokiankaupunki.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeessa digitoidaan Nokian kaupunginkirjaston paikalliskokoelmaan kuuluva hiostoriallinen julkaisuvapaa aineisto sekä Nokia-seuran julkaisemat Nokia ennen ja nyt -vuosikirjat sekä mm. Iso-Nokia -lehtiä. Lisäksi Nokia-seuran Nokian kauppalalle luovuttama 70-diakuvan sarja. Aineistoa on tarkoitus julkaista kirjaston verkkosivuilla.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Erikoiskirjastonhoitaja Maria Mäkinen, informaatikko Päivi Kari

Tidigare projekt: 

Hanke numero 6077/Ely-hanke. Nokian kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman digitoinnin kartoitustyö.

Vastaavia ovat Valkeakosken sekä Hämeenlinnan kirjastojen kotiseutukokoelmien digitointityöt.

Webbsidor, publikationer och material: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Digitoitu aineisto on ainutlaatuista alkuperäisen kuvausajan ja -tavan vuoksi. Nokiaa on kuvattu 70-luvun alussa eri kohteista. Kuvaajina ovat olleet paikallisen koulun oppilaat ympäristönsuojelun teemavuonna. Valokuvat on toteutettu diakuviksi ja kuvat lahjoitettu Nokian kaupunginkirjastolle. Aineisto antaa siihen tutustujalle mielenkiintoisen katsauksen menneeseen elämäntapaan ja kaupunkikuvan kehitykseen kauppalan ajoilta. Kuvat ovat nähtävissä kirjaston kotisivuilla ja kuvia voi kommentoida, joten kuvien sisältö tulee täydennetyksi selityksin vielä jälkikäteen.  Merkittävää on, että kuvauspaikat on sijoitettu karttapohjaan nykyisille paikoilleen. Usein rakennukset eivät ole enää olemassa vaan tilalle on tehty uusi rakennus tai ympäristö on kasvillisuuden peittämä tai uudet tielinjaukset ovat muuttaneet maisemaa. Aineiston digitointi on tuonut kotiseutuaineistoa lähemmäs ja se on nyt kaikkien ulottuvilla.

Fortsatta åtgärder: 

Digitoidut kuvat on julkistettu vasta osittain 18.12.2014 pidetyssä tilaisuudessa. Paikalla oli neljästä kuvaajasta kolme. He kertoivat kuvien taustoista ja yleisökin kommentoi kuvia. Kaikki digitoitavaksi sovittu aineisto on jo valmistunut Mikkelin digitointikeskuksessa, mutta kirjaston sivuille saadaan loput aineistosta vielä vuoden 2015 kuluessa. Diasarjan digitoimisen lisäksi on digitoitu omin voimin harvinaisempi painettu kotiseutumateriaali sekä arkkiveisu ja joitakin pienpainatteita. Lähiaikoina tehdään juttu Hyvä Asukas -lehteen, joka on sähköinen kuntalaisten tiedote, joka myös jaetaan nokialaisiin kotitalouksiin. Näin kuntalaiset saavat laajemmin  tietoa aineistosta.

Ytterligare information: 

Suurimmat kulut syntyivät omasta työstä. Keskimäärin projektissa ollut päävastuullinen henkilö käytti vuosien 2013-2014 aikana 53 työpäivää (à 80e) ja toinen henkilö 15 työpäivää (à 83e) hankkeen toteutukseen. Tämä piti toteuttaa niin, että irrotettiin henkilöille sisätyöaikaa. Avustus ei mahdollistanut sijaisen palkkaamista.

Projektet börjar : 
02/05/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€24 750
Egen finansiering: 
€5 250
Budget sammanlagt: 
€30 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 345
Egen finansiering: 
€5 710
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
54henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013